ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2005 klo 9.00 1(2)

ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Kaikkien Aspocomp Group Oyj:n hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 7.4.2005
pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä
Karl van Horn on täytettyään 70 vuotta ilmoittanut, että hän ei ole enää
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hallitus esittää
nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin viisi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila
valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Palkkioiksi hallitus esittää entisiä palkkioita eli hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25.000
euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15.000 euroa. Lisäksi maksettaisiin
puheenjohtajalle 1.500 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle ja muille
jäsenille 1.000 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksettaisiin 500
euroa kokoukselta.

Vantaa 15.3.2005
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
2(2)
www.aspocomp.com