Erinomainen toinen neljännes, liikevaihto kasvoi 33 % ja liiketulos oli 17 % liikevaihdosta

Erinomainen toinen neljännes, liikevaihto kasvoi 33 % ja liiketulos oli 17 % liikevaihdosta

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 20.7.2022 klo 9.00


TOINEN NELJÄNNES 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 9,6 (7,2) miljoonaa euroa, kasvua 33 %
 • Liiketulos 1,6 (0,5) miljoonaa euroa, 16,6 (6,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,23 (0,06) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (-0,1) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 67,1 (63,6) %
 • Saadut tilaukset 9,6 (12,7) miljoonaa euroa, laskua 24 %

TAMMI-KESÄKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 18,6 (13,4) miljoonaa euroa, kasvua 39 %
 • Liiketulos 2,4 (0,0) miljoonaa euroa, 12,9 (-0,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,35 (-0,01) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 1,6 (0,5) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 67,1 (63,6) %
 • Saadut tilaukset 22,6 (19,9) miljoonaa euroa, kasvua 14 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 20,5 (10,8) miljoonaa euroa, kasvua 89 %

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin rajoittaa asiakkaiden kysynnän kasvua.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoria vaikutuksia Aspocompin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan.

Aspocomp toistaa 14.7.2022 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa ennusteessaan (tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus 26.4.2022) Aspocompin vuoden 2022 liikevaihdon arvioitiin kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden toinen neljännes sujui erinomaisesti. Liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua ja nousi 33 prosenttia 9,6 miljoonaan euroon. Ensimmäisen puolivuosiskon liikevaihto nousi 18,6 miljoonaan euroon, kasvua 39 prosenttia vertailukaudesta.

Puolijohdeteollisuus asiakassegmentissä jatkui vahva kysyntä ja segmentin liikevaihto kolminkertaistui 4,2 miljoonaan euroon. Myös tietoliikenneasiakassegmentti nousi reippaasti 50 prosentin kasvulla ja liikevaihto ylsi 1,5 miljoonaan euroon. Teollisuuselektroniikka asiakassegmentti hidastui selvästi ja liikevaihto putosi 50 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon.

Uusia tilauksia saatiin 9,6 miljoonaa euroa ja tilauskanta nousi 20,5 miljoonaan euroon. Tilauskantaa vahvistaa erityisesti puolijohdeasiakassegmentin kasvava kysyntä. Tilauskannasta 17,2 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 3,3 miljoonaa euroa ensi vuonna.

Toisen neljänneksen liiketulos nousi selvästi 1,6 miljoonaan euroon ollen 17 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu ja tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativampiin piirilevyihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 2,4 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti nousi 13 prosenttiin.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei ole suoria vaikutuksia Aspocompin liiketoimintaan. Toistamme heinäkuussa päivitetyn ohjeistuksemme.”  

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2022
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,6 (7,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 33 % huhti-kesäkuuhun 2021 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kolminkertaistui toisen neljänneksen aikana 4,2 (1,3) miljoonaan euroon. Kasvun ajurina olivat käynnissä olevat maailmanlaajuiset investoinnit sirukapasiteetin merkittävään nostoon.

Vuoden toisella neljänneksellä teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 40 % 1,1 (1,8) miljoonaan euroon. Inflaatiopaineet ja komponenttien saatavuus ongelmat hidastivat teollisuusinvestointeja.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 16 % nousten 1,5 (1,3) miljoonaan euroon. Geopoliittisen ympäristön muuttuminen lisää paikallisen valmistuksen kysyntää.   

Autoteollisuusasiakassegmentin kysyntä kääntyi 29 prosentin laskuun liikevaihdon jäädessä 1,2 (1,7) miljoonaan euroon. Autoteollisuuden liikevaihtoa rajoittivat yleinen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto oli 1,5 (1,0) miljoonaan euroa. Liikevaihto kasvoi 50 % vertailukaudesta. Kasvua tuki asiakkaiden kasvaneet piirilevytarpeet tuotekehityksessä sekä uudet asiakkuudet.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56 (49) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 92 (84) % kertyi Euroopasta ja 8 (16) % muilta mantereilta.

Toisen neljänneksen liiketulos oli 1,6 (0,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen paraneminen toisella neljänneksellä johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä parantuneesta tuotemiksistä. Liiketulos oli 16,6 (6,4) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,11 (0,06) euroa.

Tammi-kesäkuu 2022
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 18,6 (13,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 39 prosenttia tammi-kesäkuuhun 2021 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi vahvasti 7,1 (2,0) miljoonaan euroon. Maailmanlaajuiset merkittävät investoinnit sirukapasiteetin nostoon lisäävät segmentin kysyntää.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 12 % 2,8 (3,2) miljoonaan euroon. Inflaatio ja komponenttien saatavuus ongelmat käänsivät segmentin kysynnän laskuun toisen neljänneksen aikana.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 16 % nousten 3,0 (2,6) miljoonaan euroon. Geopoliittisen ympäristön muuttuminen lisää paikallisen valmistuksen kysyntää.   

Autoteollisuusasiakassegmentin kysyntä kääntyi 13 prosentin laskuun liikevaihdon jäädessä 2,9 (3,3) miljoonaan euroon. Autoteollisuuden liikevaihtoa rajoittivat yleinen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto oli 2,7 (2,3) miljoonaan euroa. Liikevaihto kasvoi 23 % vertailukaudesta. Kasvua tuki asiakkaiden kasvaneet piirilevytarpeet tuotekehityksessä sekä uudet asiakkuudet.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 54 (45) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 91 (86) prosenttia kertyi Euroopasta ja 9 (14) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli 2,4 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 12,9 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa sisältäen 0,1 miljoonaa euroa laskennallista valuuttakurssivoittoa ja osakekohtainen tulos oli 0,35 (-0,01) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 20,5 (10,8) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua tuki erityisesti puolijohdeteollisuus asiakassegmentin kasvava kysyntä. Tilauskannasta 17,2 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 3,3 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/22 4-6/21 Muutos 1-6/22 1-6/21 Muutos
Liikevaihto, M€ 9,6 7,2 33 % 18,6 13,4 39 %
Käyttökate, M€ 2,1 0,9 121 % 3,3 0,9 280 %
Liiketulos, M€ 1,6 0,5 244 % 2,4 0,0 6818 %
    % liikevaihdosta 17 % 6 % 10 %-yks. 13 % 0 % 13 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,6 0,4 291 % 2,4 0,0 5226 %
    % liikevaihdosta 17 % 6 % 11 %-yks. 13 % 0 % 13 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,6 0,4 292 % 2,4 0,0 4916 %
    % liikevaihdosta 17 % 6 % 11 %-yks. 13 % 0 % 13 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,23 0,06 283 % 0,35 -0,01 2600 %
Investoinnit, M€ 0,3 0,2 108 % 1,2 0,8 59 %
    % liikevaihdosta 4 % 2 % 1 %-yks. 7 % 6 % 1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,5 2,0 -48 % 2,6 2,0 67 %
Oma pääoma / osake, € 3,00 2,50 50 % 3,00 2,50 50 %
Omavaraisuusaste, % 67 % 64 % 3 %-yks. 67 % 64 % 3 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 11 % 18 % -6 %-yks. 11 % 18 % -6 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 148 140 8 henk. 148 140 8 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,2 (0,8) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (0,5) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ansiosta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,5 (1,9) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 1,0 (0,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 3,8 (5,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 11 (18) %. Korottomat velat olivat 6,3 (4,8) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 67,1 (64,0) %.

Yhtiöllä on 2,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 144 (137) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2022 oli 148 (140). Heistä työntekijöitä oli 93 (86) ja toimihenkilöitä 55 (54).

YHTIÖKOKOUS 2022, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta, hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinko maksettiin 5.5.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokous päätti, yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Lisäksi yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA TARKASTUSVALIOKUNTA

Järjestäytymiskokouksessaan 26.4.2022 hallitus valitsi Päivi Marttilan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2022 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 497 250 kappaletta 1.1.­30.6.2022 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 007 472 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 5,20 euroa, ylin 6,78 euroa ja keskikurssi 6,05 euroa. Päätöskurssi 30.6.2022 oli 5,86 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 40,1 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 804 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,8 %.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen ennen kaikkea Kiinasta, mikä heikentäisi kysyntää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Geopoliittinen tilanne on alkuvuoden aikana muuttunut epävakaammaksi. Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2022

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2022 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: torstaina 10.11.2022 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 20.7.2022

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Puolivuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2021, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2022 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2022    
1 000 € 4-6/2022 4-6/2021 Muutos
Liikevaihto 9 556 100 % 7 165 100 % 33 %
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 % 5 0 % -89 %
Aine- ja tarvikekulut -3 802 -40 % -3 008 -42 % 26 %
Henkilöstökulut -2 576 -27 % -2 159 -30 % 19 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 120 -12 % -1 073 -15 % 4 %
Poistot ja arvonalentumiset -469 -5 % -468 -7 % 0 %
Liiketulos 1 590 17 % 462 6 % 244 %
Rahoitustuotot ja -kulut 11 0 % -53 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja 1 601 17 % 409 6 % 291 %
Tuloverot -5 0 % -2 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 596 17 % 407 6 % 292 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 1 0 % 1 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 1 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 597 17 % 408 6 % 291 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,23 euroa 0,06 euroa 283 %
Laimennettu 0,23 euroa 0,06 euroa 283 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2022        
1 000 € 1-6/2022 1-6/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto 18 585 100 % 13 403 100 % 39 % 33 154 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 26 0 % -91 % 51 0 %
Aine- ja tarvikekulut -8 148 -44 % -6 137 -46 % 33 % -16 055 -48 %
Henkilöstökulut -4 866 -26 % -4 338 -32 % 12 % -8 890 -27 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 261 -12 % -2 082 -16 % 9 % -4 208 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -918 -5 % -908 -7 % 1 % -1 809 -5 %
Liiketulos 2 393 13 % -36 0 % 6818 % 2 243 7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -25 0 % -11 0 % 134 % -39 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 2 368 13 % -46 0 % 5226 % 2 204 7 %
Tuloverot -5 0 % -3 0 %   -98 0 %
Tilikauden voitto/tappio 2 363 13 % -49 0 % 4916 % 2 106 6 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           -169 -1 %
Eriin liittyvät tuloverot           28 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 5 0 % 1 0 % 10 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 5 0 % 1 0 % -131 0 %
Tilikauden laaja tulos 2 368 13 % -48 0 % 5053 % 1 976 6 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,35 euroa -0,01 euroa 2600 % 0,31 euroa
Laimennettu 0,35 euroa -0,01 euroa 2600 % 0,31 euroa

TASE        
1 000 €  6/2022  6/2021 Muutos  12/2021
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 290 3 245 1 % 3 232
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 688 5 542 3 % 5 504
Käyttöoikeusomaisuuserät 740 863 -14 % 697
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 972 5 043 -1 % 4 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 785 14 789 0 % 14 500
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 5 721 3 194 79 % 4 967
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 576 6 970 23 % 9 410
Rahavarat 1 482 1 965 -25 % 2 631
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 779 12 128 30 % 17 008
Varat yhteensä 30 564 26 917 14 % 31 508
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 743 4 720 0 % 4 736
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -148 -7 2023 % -148
Kertyneet voittovarat 14 908 11 402 31 % 13 566
Oma pääoma yhteensä 20 503 17 116 20 % 19 155
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2 399 3 644 -34 % 2 925
Muut pitkäaikaiset velat 467 340 37 % 467
Laskennalliset verovelat 38 19 103 % 38
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 377 1 347 2 % 1 369
Osto- ja muut velat 5 780 4 452 30 % 7 554
Velat yhteensä 10 061 9 801 3 % 12 353
Oma pääoma ja velat yhteensä 30 564 26 917 14 % 31 508
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2022            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 363 2 363
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         5   5
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 5 2 363 2 368
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   7       7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 7 0 0 -1 026 -1 020
Oma pääoma 30.6.2022 1 000 4 743 -148 17 14 891 20 503
             
Tammi-kesäkuu 2021            
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -49 -49
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -49 -48
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   16       16
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 16 0 0 0 16
Oma pääoma 30.6.2021 1 000 4 720 -7 3 11 399 17 116

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu    
1 000 €  1-6/2022  1-6/2021  1-12/2021
Katsauskauden tulos 2 363 -49 2 106
Oikaisut 861 899 1 850
Käyttöpääoman muutos -1 509 -278 -1 557
Saadut korot 1 0 1
Maksetut korot -61 -74 -130
Maksetut verot -19 -3 -12
Liiketoiminnan rahavirta 1 637 496 2 258
Investoinnit -1 211 -763 -1 300
Käyttöomaisuusmyynnit 0 21 39
Investointien rahavirta -1 211 -742 -1 260
Lainojen nostot 0 0 0
Lainojen takaisinmaksut -496 -496 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -186 -174 -358
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 0
Maksetut osingot -1 026 0 0
Rahoituksen rahavirta -1 708 -670 -1 340
Rahavarojen muutos -1 283 -916 -342
Rahavarat tilikauden alussa 2 631 2 801 2 801
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 133 80 172
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 482 1 965 2 631

TUNNUSLUKUJA            
    Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 2021
Liikevaihto, M€   9,6 9,0 10,8 9,0 33,2
Käyttökate, M€   2,1 1,3 1,7 1,5 4,1
Liiketulos, M€   1,6 0,8 1,2 1,0 2,2
   % liikevaihdosta   17 % 9 % 12 % 12 % 7 %
Tulos ennen veroja, M€   1,6 0,8 1,2 1,0 2,2
   % liikevaihdosta   17 % 9 % 11 % 11 % 7 %
Tilikauden tulos, M€   1,6 0,8 1,1 1,0 2,1
   % liikevaihdosta   17 % 8 % 11 % 11 % 6 %
Omavaraisuusaste, %   67 % 67 % 61 % 63 % 61 %
Gearing, %   11 % 9 % 9 % 17 % 9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,3 0,9 0,4 0,1 1,3
   % liikevaihdosta   4 % 10 % 4 % 1 % 4 %
Henkilöstö kauden lopussa 148 140 145 140 145
Tulos/osake (EPS), €   0,23 0,11 0,17 0,15 0,31
Oma pääoma/osake, €   3,00 2,91 2,80 2,65 2,80


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2022  6/2021  12/2021
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Puolivuosikatsauksen julkistaminen
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitettu suomenkielinen webcast-lähetys alkaa tänään 20.7.2022 klo 13.00. Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Montonen esittelee tilaisuudessa raportointikauden tuloksia ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.videosync.fi/2022-q2

Tallenne webcastista ja esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.aspocomp.com/sijoittajat.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite