ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT: SALON TEHDAS SULJETAAN – Kumppanuusneuvotteluja Aasiassa, Intian tehtaan käynnistys siirtyy

15.06.2007

ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT: SALON TEHDAS SULJETAAN – Kumppanuusneuvotteluja Aasiassa, Intian tehtaan käynnistys siirtyy


Aspocomp Group Oyj Pörssitiedote 15.6.2007 klo 16.40

Toukokuussa käynnistetyt yt-neuvottelut Aspocomp Oy:n ja Aspocomp Group Oyj:n henkilöstön kanssa ovat päättyneet tänään. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 237 henkilöä, joista 183 on työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. Konsernin Salon tehtaan tuotanto lakkautetaan ja sen 215 työntekijää irtisanotaan. Tavoitteena on lopettaa tuotanto heinäkuun puoliväliin mennessä ja toteuttaa suunnitellut henkilöstövähennykset vuoden 2007 aikana. Aspocomp aikoo hyödyntää tehtaan tuotantolaitteita Kiinan ja Intian tehtaillaan.

Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Suomessa poislukien Oulun tehtaan henkilöstö. Irtisanomisten jälkeen Suomen toimipisteissä työskentelee yhteensä 219 henkilöä, joista 161 on Oulun tehtaalla. Osa konsernin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä jää Suomeen globaalien asiakkaiden palvelemiseksi. Lisäksi konserni käynnistää tuotekehitystä Kiinan tehtaan tiloissaan kuluvana vuonna.

Päätösten vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen

Irtisanomisilla ja Salon tehtaan sulkemisella tavoitellaan yli 10 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Alaskirjausten ja irtisanomisista aiheutuneiden kertaluonteisten erien arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa, josta tehdasrakennuksen alaskirjauksen osuus on noin 11 miljoonaa euroa. Tehtaan sulkemisen ennakoidaan heikentävän konsernin vuoden 2007 liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa ja pienentävän tappiota ennen kertaluonteisia eriä noin 3 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2007 tuloksen arvioidaan olevan merkittävästi tappiollinen. Aspocomp Group Oyj:n maksuvalmiuden ennakoidaan olevan heikko huonon tuloksen ja eräiden käytössä olleiden luottolimiittien pienenemisen vuoksi. Merkintäoikeusannista saatuja varoja on käytetty suunniteltua enemmän yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen. Salon tehtaan sulkemisen jälkeen ja ilman Intian tehdasprojektin vaikutusta konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuloksen ennakoidaan paranevan nollatulostasolle.

Kumppanuusneuvottelut Aasiassa, viivästys Intian tehdasprojektissa

Aspocomp on aiemmin kertonut osallistuvansa aktiivisesti alan konsolidoitumiskehitykseen. Konserni neuvottelee parhaillaan mahdollisesta yhteistyöstä strategisten kumppanien kanssa nopeuttaakseen kasvuaan Aasiassa ja rahoittaakseen suunnitellun investointiohjelman.

Mahdollinen strateginen partnerivalinta vaikuttaa Intian tehtaan käynnistämisajankohtaan. Konserni jatkaa neuvotteluja myös vaihtoehtoisten Intian tehdasprojektin rahoittajien kanssa. Kumppanuus- ja rahoitusneuvottelujen kestoa ei voida arvioida eikä niiden lopputuloksesta ole varmuutta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni kehittää ja tarjoaa korkean teknologian liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Aspocomp toimittaa piirilevyjä mobiileihin päätelaitteisiin, tietoliikenneverkkoihin ja autoteollisuudelle. Yhtiö tukee globaaleja asiakkaitaan uusien teknologioiden kehittämisessä ja tarjoaa nopean väylän tuotekehityksestä sovelluksiin ja volyymituotantoon. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com