ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN, TEUVAN TEHDAS SULJETAAN

Julkaistu:
2014-11-20 14:30:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMPIN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN, TEUVAN TEHDAS SULJETAAN

Espoo, Suomi, 2014-11-20 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.11.2014 klo 15.30

Lokakuussa käynnistetyt yt-neuvottelut Aspocomp Group Oyj:n Teuvan tehtaan henkilöstön kanssa ovat päättyneet tänään. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 34 henkilöä sekä lakkauttamaan Teuvan tehtaan tuotanto. Irtisanotuista 28 on työntekijöitä ja 6 toimihenkilöitä. Kaksi henkilöä irtisanoutui neuvotteluprosessin aikana. Aspocompin Suomen tuotanto ja kehitystoiminta päädyttiin keskittämään yhtiön Oulun tehtaalle.

Neuvottelut käynnistettiin osana yhtiön strategista muutosta, jotta yhtiö pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden kysyntään tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja parantamaan oman tuotannon käyttöastetta ja kannattavuutta.

Suomen tuotannon ja kehitystoimintojen yhdistämisellä saavutetaan arviolta noin 0,9 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tehtaan sulkemisella ei arvioida olevan vaikutusta yhtiön liikevaihtoon tai sen kehittymiseen tulevina vuosina. Teuvan tehtaan lakkauttaminen aiheuttaa arviolta 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen kulukirjauksen vuoden 2014 tulokseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.