ASPOCOMPIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS: VALTUUTUS OSAKEANTIIN, HALLITUKSEN KOKOONPANO VAIHTUI


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2007 klo 13.40

ASPOCOMPIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS: VALTUUTUS OSAKEANTIIN, HALLITUKSEN
KOKOONPANO VAIHTUI

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 19.1.2007 valtuuttanut
hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Yhtiökokous muutti myös
hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja nimitti Johan Hammarénin, Tapio Hintikan
ja Kari Vuorialhon Aspocompin hallitukseen 19.1. alkaen varsinaiseen
yhtiökokoukseen 21.3.2007 saakka. Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni ovat eronneet
hallituksesta 19.1.2007 alkaen.

Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus antaa enintään 50 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa enintään 200 000 yhtiön omaa osaketta joko maksua vastaan
tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistukseensa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden saada yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita maksua vastaan. Osakkeiden merkintähinta maksetaan joko
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen. Näiden osakkeiden lukumäärä on enintään yksi
kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että
vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4
§ ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi
yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja
ne laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006
julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

Tarkempia tietoja päätösten sisällöstä on pörssitiedotteena 22.12.2006
julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com