Aspocompin vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 on julkaistu

Aspocompin vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 on julkaistu

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 28.3.2023 klo 9.00

Aspocomp Group Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 on julkaistu tänään.

Aspocompin vuosikertomus 2022 sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Aspocomp julkaisee suomenkielisen vuosikertomuksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetietoihin XBRL-merkinnät on tehty block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien Aspocompin laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä ESEF-raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona sekä myös PDF-tiedostona. Lisäksi selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liitteet