ASPOCOMPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Julkaistu:
2011-04-20 14:45:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2011-04-20 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.4.2011 klo 15.45

ASPOCOMPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 20.04.2011 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkioon voidaan käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön hallussa olevista 200 000 osakkeesta se määrä, joka vastaa 40 prosenttia vuosipalkkion määrästä. Osakkeet suunnataan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen yhtiön osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei kuitenkaan huomioida laskennassa. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin, kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa liikkeelle laskettujen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta. Mainittujen optio-ohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki palautettu yhtiön haltuun.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 2.5.2011 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiökokous.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 09-59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.