Aspocompin tilinpäätöstiedote 2023: Liikevaihto laski 17 % vuonna 2023, liiketulos painui tappiolle

Aspocompin tilinpäätöstiedote 2023: Liikevaihto laski 17 % vuonna 2023, liiketulos painui tappiolle

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 14.3.2024 klo 9.00


NELJÄS NELJÄNNES 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 5,9 (10,1) miljoonaa euroa, laskua 42 %
 • Liiketulos -1,8 (0,7) miljoonaa euroa, -30,1 (7,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,22 (-0,02) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 3,5 (0,2) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 2,3 (4,8) miljoonaa euroa, laskua 53 %
 • Omavaraisuusaste 71,7 (69,4) %

TAMMI-JOULUKUU 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 32,3 (39,1) miljoonaa euroa, laskua 17 %
 • Liiketulos -1,7 (4,5) miljoonaa euroa, -5,4 (11,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,24 (0,52) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 5,1 (3,6) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 21,4 (27,4) miljoonaa euroa, laskua 22 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 10,5 (14,3) miljoonaa euroa, laskua 27 %
 • Omavaraisuusaste 71,7 (69,4) %

NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Inflaatio- ja korkokehitys, talouden heikko kehitys, Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Yhtiö arvioi puolijohdemarkkinan kysynnän toipuvan vaiheittain vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen, purkaen samalla arvoketjun eri osissa korkeiksi kasvaneita varastotasoja. Investointien piristyminen Aspocompin useissa asiakassegmenteissä edellyttää muun muassa kulutuskysynnän paranemista sekä korkotason taittumista. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana.

Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi 2023 oli Aspocompille haastava. Koko vuoden liikevaihto laski 17 prosenttia 32,3 miljoonaan euroon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 42 prosenttia. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti vaisu kysyntä Aspocompin useissa asiakassegmenteissä, heikentynyt tuotemiksi ja viimeisellä vuosineljänneksellä lisäksi väliaikainen prosessihäiriö yhtiön tuotannossa.

Heikko kysyntätilanne heijastui erityisesti Puolijohdeteollisuus-, Tietoliikenne- ja Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentteihin. Autoteollisuus-asiakassegmentissä koko vuoden liikevaihto kasvoi, kun toimialan komponenttipulan hellittäessä asiakkaat pystyivät vastaanottamaan tilauskirjassa odottaneet tilaukset. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä liikevaihto laski vertailukaudesta, mutta segmentin kysynnän aktiivisuus heijastui Aspocompiin tarjouspyyntöjen ja tilausten määrän kasvuna. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin tilaussyklit ovat tyypillisesti pitkiä.

Aspocompin viimeisen vuosineljänneksen tappiollinen liiketulos, 1,8 miljoonaa euroa, painoi koko vuoden 2023 liiketuloksen 1,7 miljoonaa euroa tappiolle. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto, heikentynyt tuotemiksi, 0,5 miljoonan euron tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien suunnittelukustannusten kulukirjaus kolmannella vuosineljänneksellä sekä merkittävästi kohonneet materiaalikulut. Materiaalikuluja kasvatti viimeisellä vuosineljänneksellä tuotannossa sattunut väliaikainen prosessihäiriö. Materiaalikäytön arvioidaan normalisoituvan vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Aspocompissa toteutettiin henkilöstön määräaikaisia lomautuksia kolmannella ja neljännellä neljänneksellä kustannusten sopeuttamiseksi.

Tilikauden tuloksen jäädessä tappiolliseksi Aspocompin hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa (0,21 euroa/osake tilikaudelta 2022).

Puolijohdemarkkinan syklin kääntymisestä kasvuun on jo näkyvissä merkkejä, mutta korkeiden varastotasojen purkautuminen arvoketjun eri osissa tapahtuu vaiheittain. Siksi myös Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Pidemmällä aikavälillä puolijohdeteollisuuden kasvunäkymät ovat edelleen vahvat digitalisaation edetessä, muun muassa tekoälysovellusten yleistymisen myötä.

Inflaatio- ja korkokehitys, taloudellinen taantuma, Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Arvioimme, että Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vuoden 2023 tasosta ja liiketulos paranee vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni Aspocompin henkilökunnalle arvokkaasta työpanoksesta sekä erityisesti heidän osoittamastaan joustavuudesta ja sinnikkyydestä haastavana vuonna 2023.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-Joulukuu 2023
Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 5,9 (10,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 42 % loka-joulukuuhun 2022 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti vaisu kysyntä Aspocompin useissa asiakassegmenteissä, heikentynyt tuotemiksi ja lisäksi väliaikainen prosessihäiriö yhtiön tuotannossa.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 64 %, ollen 1,6 (4,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentti kärsi puolijohdesyklin arvioitua hitaammasta toipumisesta ja arvoketjun korkeista varastotasoista.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 32 % vertailukaudesta, ollen 0,7 (1,1) miljoonaa euroa. Korkea korkotaso ja globaali taloustilanne hidastavat asiakkaiden investointipäätöksiä.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 16 %, ollen 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysynnän aktiivisuus heijastui Aspocompiin tarjouspyyntöjen ja tilausten määrän kasvuna, mutta tilaussyklit ovat tyypillisesti pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ollen 1,8 (1,8) miljoonaa euroa. Komponenttipulan hellittäessä toimialalla loppuasiakkaille päästiin toimittamaan tilauskirjassa olleita tilauksia.

Tietoliikenneasiakassegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 65 % oli 0,4 (1,1) miljoonaa euroa. Loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne rajoitti asiakassegmentin kasvua.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 43 (63) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 75 (85) % kertyi Euroopasta ja 13 (15) % muilta mantereilta.

Neljännen neljänneksen liiketulos oli -1,8 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto, heikentynyt tuotemiksi sekä merkittävästi kohonneet materiaalikulut. Materiaalikuluja kasvatti viimeisellä vuosineljänneksellä tuotannossa sattunut väliaikainen prosessihäiriö.

Liiketulos oli -30,1 (7,3) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos -0,22 (0,20) euroa.

Tammi-joulukuu 2023
Vuoden 2023 tammi-joulukuun liikevaihto oli 32,3 (39,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 17 % tammi-joulukuuhun 2023 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto laski 26 % ja oli 11,8 (15,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui viivästyneestä markkinan ja puolijohdesyklin toipumisesta sekä korkeista varastotasoista arvoketjussa.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 35 % ja oli 3,6 (5,5) miljoonaa euroa. Asiakkaiden investointipäätökset lykkääntyvät globaalin taloustilanteen ja korkean korkotason takia.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto laski 2 % ja oli 6,0 (6,1) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysynnän aktiivisuus heijastui Aspocompiin tarjouspyyntöjen ja tilausten määrän kasvuna, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 7,7 (6,8) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin koko vuoden liikevaihto kasvoi, kun toimialan komponenttipulan hellittäessä loppuasiakkaille päästiin toimittamaan tilauskirjassa olleita tilauksia.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto laski 31 % ja oli 3,3 (4,7) miljoonaa euroa. Asiakkaiden investointipäätökset mobiiliverkkoihin lykkääntyvät globaalin taloustilanteen ja korkean korkotason takia ja heikko kysyntä vähentää asiakkaiden tuotekehityspanostuksia.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56 (55) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (89) prosenttia kertyi Euroopasta ja 15 (11) prosenttia muilta mantereilta.

Vuoden 2023 tammi-joulukuun liiketulos oli -1,7 (4,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto, heikentynyt tuotemiksi, 0,5 miljoonan euron tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien suunnittelukustannusten kulukirjaus kolmannella vuosineljänneksellä sekä merkittävästi kohonneet materiaalikulut. Materiaalikuluja kasvatti viimeisellä vuosineljänneksellä tuotannossa sattunut väliaikainen prosessihäiriö.

Liiketulos oli -5,4 (11,5) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,24 (0,52) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 10,5 (14,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski taantuman aiheuttamasta heikentyneestä kysynnästä sekä asiakkaiden tavanomaista korkeammista varastotasoista johtuen.

Tilauskannasta 10,5 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna.

  10-12/23 10-12/22 Muutos 1-12/23 1-12/22 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,9 10,1 -42 % 32,3 39,1 -17 %
Käyttökate, M€ -1,3 1,2 -202 % 0,3 6,4 -96 %
Liiketulos, M€ -1,8 0,7 -338 % -1,7 4,5 -139 %
    % liikevaihdosta -30 % 7 % -37 %-yks. -5 % 12 % -17 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -1,9 0,7 -372 % -2,0 4,4 -146 %
    % liikevaihdosta -32 % 7 % -39 %-yks. -6 % 11 % -17 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -1,5 -0,2 804 % -1,6 3,5 -146 %
    % liikevaihdosta -26 % -2 % -24 %-yks. -5 % 9 % -14 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,22 -0,02 1000 % -0,24 0,52 -146 %
Saadut tilaukset 2,3 4,8 -53 % 21,4 27,4 -22 %
Tilauskanta 10,5 14,3 -27 % 10,5 14,3 -27 %
Investoinnit, M€ 0,3 0,7 -50 % 2,7 2,5 5 %
    % liikevaihdosta 6 % 7 % -1 %-yks. 8 % 6 % 2 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,3 1,4 -9 % 1,3 1,4 -9 %
Oma pääoma / osake, € 2,74 3,19 -45 % 2,74 3,19 -45 %
Omavaraisuusaste, % 72 % 69 % 2 %-yks. 72 % 69 % 2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 3 % 8 % -4 %-yks. 3 % 8 % -4 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 162 156 6 henk. 162 156 6 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

INVESTOINNIT

Vuoden 2023 tammi-joulukuussa investoinnit olivat 2,7 (2,5) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Keväällä 2020 käynnistettyyn investointiohjelman toiseen vaiheeseen yhtiölle myönnettiin ELY-keskuksen kehittämisavustusta noin 25 prosenttia hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Syyskuussa 2023 päättynyt toinen vaihe tähtäsi erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, paransi automaatiota ja tehosti tuotantoa. Päättyneessä investointiohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätty, vaan investoinnin kaikki laitteet asennettiin olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2023 tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 (3,6) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi pääasiassa käyttöpääoman pienentymisen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,3 (1,4) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 1,4 (1,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 2,0 (3,1) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet tilinpäätöksessä 2023, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Nettovelkaantumisaste oli 3 (8) %. Korottomat velat olivat 5,4 (6,5) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 71,7 (69,4) %.

Yhtiöllä on 4,0 (2,0) miljoonan euron luottolimiitti. Luottolimiitti eikä yhtiön laskuluototussopimus ole ollut käytössä raportointikauden lopussa.

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Vuoden 2023 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 4,5 (4,2) miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista sekä verotuksessa vahvistetuista tappiosta.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 164 (145) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 163 (156). Heistä työntekijöitä oli 106 (100) ja toimihenkilöitä 57 (56).

Aspocomp aloitti 15.8.2023 Oulun tehtaalla muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli varautua tehtaan tuotannon osittaiseen sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi. Neuvottelujen piirissä oli valtaosa tehtaan tuotannon noin 120 työntekijästä. Neuvottelut päättyivät 30.8.2023 ja neuvottelujen tuloksena yhtiön suunnitelmana oli lomauttaa 20–30 tehtaan tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi neuvottelujen päättymistä seuraavien kuuden kuukauden aikana.

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.4.2023.

Varsinainen yhtiökokous 2024 on suunniteltu pidettävän torstaina 18.4.2024 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2023 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 971 433 kappaletta 1.1.­31.12.2023 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 5 399 390 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,38 euroa, ylin 8,30 euroa ja keskikurssi 5,56 euroa. Päätöskurssi 31.12.2023 oli 3,83 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 26,2 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 268 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.7.2022.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.2.2023.


OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocomp ilmoitti 6.9.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Kolme suurinta osakkeenomistajaa nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Päivi Marttila Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne on kasvattanut asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.

Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista ja tuotemiksin vaihtelu

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihteluilla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 248 015,53 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 3 220 736,75 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 18.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp ilmoitti 4.1.2024 aloittavansa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja irtisanomisista Suomessa. Muutosneuvottelut käynnistettiin yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä.

Aspocomp ilmoitti 8.1.2024 muutoksista yhtiön johtoryhmään. Johtoryhmään kuuluvat 8.1.2024 alkaen toimitusjohtaja Mikko Montosen lisäksi kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, operatiivinen johtaja Pekka Holopainen, talousjohtaja Jouni Kinnunen ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.

Aspocomp ilmoitti 15.2.2024 Aspocompin uuden toimitusjohtajan valinnasta. Yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi lentotekniikan diplomi-insinööri Manu Skytän (s. 1975). Manu Skyttä seuraa tehtävässään Mikko Montosta, joka on sopinut yhtiön hallituksen kanssa jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät. Mikko Montonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana siihen asti, että tehtävien sujuva siirto Manu Skytälle saadaan varmistettua viimeistään 14.8.2024.

Aspocomp ilmoitti 16.2.2024 koko Suomen henkilöstöä koskevien muutosneuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen tuloksena yhtiö ilmoitti irtisanovansa 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koskee 40 henkilöä. Lomautuksia voidaan toteuttaa toistaiseksi yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Aspocompin vuosikertomus 2023 julkaistaan keskiviikkona 27.3.2024. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2023. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com 27.3.2024 alkaen. Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 julkaistaan 14.3.2024 ja raportti on luettavissa yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com 14.3.2024 alkaen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 18.4.2024 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

Aspocomp ilmoitti 17.1.2024, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Päivi Marttila valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen ehdotetaan valittavan uudelleen Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi viisi ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Ville Vuori. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2024

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: torstaina 18.4.2024 noin klo 8.00
Puolivuosikatsaus 2024: torstaina 18.7.2024 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: keskiviikkona 30.10.2024 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua

Espoossa, 14.3.2024

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2023 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2023    
1 000 € 10-12/2023 10-12/2022 Muutos
Liikevaihto 5 858 100 % 10 112 100 % -42 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 1 0 % 32 %
Aine- ja tarvikekulut -3 567 -61 % -4 556 -45 % -22 %
Henkilöstökulut -2 179 -37 % -2 649 -26 % -18 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 377 -24 % -1 675 -17 % -18 %
Poistot ja arvonalentumiset -503 -9 % -490 -5 % 2 %
Liiketulos -1 766 -30 % 743 7 % -338 %
Rahoitustuotot ja -kulut -105 -2 % -55 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja -1 871 -32 % 688 7 % -372 %
Laskennallisten verosaamisten muutos* 382   -839    
Tuloverot -7 0 % -14 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio -1 495 -26 % -165 -2 % 804 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -18 0 % 118 1 %  
Eriin liittyvät tuloverot 3 0 % -20 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -19 0 % -12 0 %  
Muut laajan tuloksen erät -34 -1 % 87 1 %  
Katsauskauden laaja tulos -1 529 -26 % -79 -1 % 1838 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,22 euroa -0,02 euroa 1000 %
Laimennettu -0,22 euroa -0,02 euroa 1000 %
           
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin hidastettujen verotuspoistojen lisäyksestä
           

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2023    
1 000 € 1-12/2023 1-12/2022 Muutos
Liikevaihto 32 301 100 % 39 114 100 % -17 %
Liiketoiminnan muut tuotot 65 0 % 5 0 % 1265 %
Aine- ja tarvikekulut -16 448 -51 % -17 849 -46 % -8 %
Henkilöstökulut -9 569 -30 % -9 641 -25 % -1 %
Liiketoiminnan muut kulut -6 065 -19 % -5 223 -13 % 16 %
Poistot ja arvonalentumiset -2 026 -6 % -1 903 -5 % 6 %
Liiketulos -1 741 -5 % 4 502 12 % -139 %
Rahoitustuotot ja -kulut -266 -1 % -98 0 % 170 %
Voitto/tappio ennen veroja -2 007 -6 % 4 404 11 % -146 %
Laskennallisten verosaamisten muutos 382   -839    
Tuloverot -12 0 % -20 0 %  
Tilikauden voitto/tappio -1 637 -5 % 3 545 9 % -146 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -18 0 % 118 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot 3 0 % -20 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -15 0 % -6 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -30 0 % 92 0 %
Tilikauden laaja tulos -1 667 -5 % 3 637 9 % -146 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,24 euroa 0,52 euroa -146 %
Laimennettu -0,24 euroa 0,52 euroa -146 %

TASE      
1 000 €  12/2023  12/2022 Muutos
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3 348 3 309 1 %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 180 5 967 4 %
Käyttöoikeusomaisuuserät 515 642 -20 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat      
rahoitusvarat 95 95 0 %
Laskennalliset verosaamiset 4 513 4 152 9 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 652 14 164 3 %
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 5 247 6 136 -14 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 972 9 723 -49 %
Rahavarat 1 322 1 410 -6 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 541 17 269 -33 %
Varat yhteensä 26 193 31 433 -17 %
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 1 000 1 000 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 842 4 774 1 %
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-      
arvostus -64 -49 31 %
Kertyneet voittovarat 12 990 16 078 -19 %
Oma pääoma yhteensä 18 767 21 803 -14 %
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 780 1 839 -58 %
Muut pitkäaikaiset velat 323 358 -10 %
Laskennalliset verovelat 36 57 -36 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 184 1 234 -4 %
Osto- ja muut velat 5 102 6 142 -17 %
Velat yhteensä 7 425 9 630 -23 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 193 31 433 -17 %

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-joulukuu 2023            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -1 637 -1 637
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     -15     -15
Muuntoerot         -15   -15
Laaja tulos yhteensä 0 0 -15 -15 -1 637 -1 667
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 437 -1 437
Osakepalkitseminen   68       68
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 68 0 0 -1 437 -1 368
Oma pääoma 31.12.2023 1 000 4 842 -64 -9 12 999 18 767
             
Tammi-joulukuu 2022            
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 545 3 545
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     99     99
Muuntoerot           -6   -6
Laaja tulos yhteensä 0 0 99 -6 3 545 3 637
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   37       37
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 37 0 0 -1 026 -989
Oma pääoma 31.12.2022 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu
1 000 €  1-12/2023  1-12/2022
Katsauskauden tulos -1 637 3 545
Oikaisut 1 844 2 786
Käyttöpääoman muutos 5 152 -2 571
Saadut korot 8 6
Maksetut korot -217 -129
Maksetut verot -23 -19
Liiketoiminnan rahavirta 5 128 3 618
Investoinnit -2 655 -2 523
Käyttöomaisuusmyynnit 56 0
Investointien rahavirta -2 599 -2 523
Lainojen nostot 116 170
Lainojen takaisinmaksut -991 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -266 -587
Maksetut osingot -1 437 -1 026
Rahoituksen rahavirta -2 577 -2 435
Rahavarojen muutos -49 -1 340
Rahavarat tilikauden alussa 1 410 2 631
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -39 119
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 322 1 410
     

TUNNUSLUKUJA            
    Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 2022
Liikevaihto, M€   5,9 8,1 9,5 8,9 39,1
Käyttökate, M€   -1,3 -0,2 0,9 0,8 6,4
Liiketulos, M€   -1,8 -0,7 0,4 0,3 4,5
   % liikevaihdosta   -30 % -9 % 4 % 4 % 12 %
Tulos ennen veroja, M€ -1,9 -0,8 0,3 0,3 4,4
   % liikevaihdosta   -32 % -10 % 4 % 3 % 11 %
Tilikauden tulos, M€   -1,5 -0,8 0,3 0,3 3,5
   % liikevaihdosta   -26 % -10 % 4 % 3 % 9 %
Saadut tilaukset   2,3 7,1 5,4 13,7 27,4
Tilauskanta   10,5 14,0 15,0 19,1 14,3
Omavaraisuusaste, %   72 % 66 % 68 % 73 % 69 %
Gearing, %   3 % 19 % 15 % 2 % 8 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,3 1,2 0,8 0,4 2,5
   % liikevaihdosta   6 % 15 % 8 % 4 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa 162 164 167 156 156
Tulos/osake (EPS), €   -0,22 -0,11 0,05 0,04 0,52
Oma pääoma/osake, € 2,74 2,96 3,08 3,24 3,19


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET    
1 000 €  12/2023  12/2022
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35
Yhteensä 7 235 7 235
     

Tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut perustuvat Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite