Aspocompin tilinpäätöstiedote 2022: Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 % ja liiketulos kaksinkertaistui, liikevaihdon kasvu taittui Q4:llä

Aspocompin tilinpäätöstiedote 2022: Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 % ja liiketulos kaksinkertaistui, liikevaihdon kasvu taittui Q4:llä

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 16.3.2023 klo 9.00

NELJÄS NELJÄNNES 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 10,1 (10,8) miljoonaa euroa, laskua 6 %
 • Liiketulos 0,7 (1,2) miljoonaa euroa, 7,3 (11,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,02 (0,17) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 0,2 (1,8) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 69,4 (60,8) %
 • Saadut tilaukset 4,8 (11,5) miljoonaa euroa, laskua 58 %

TAMMI-JOULUKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 39,1 (33,2) miljoonaa euroa, kasvua 18 %
 • Liiketulos 4,5 (2,2) miljoonaa euroa, 11,5 (6,8) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,52 (0,31) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 3,6 (2,3) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 69,4 (60,8) %
 • Saadut tilaukset 27,4 (31,3) miljoonaa euroa, laskua 13 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 14,3 (16,5) miljoonaa euroa, laskua 13 %

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla.

Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Tilikausi 2022 oli nykymuotoisen Aspocompin historian paras. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 39,1 miljoonaan euroon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kuitenkin laski kuusi prosenttia vertailujaksosta joidenkin asiakastilausten siirryttyä kuluvalle tilikaudelle.

COVID-19-pandemian voimakkaasti kiihdyttämän tieto- ja viestintätekniikan laitteiden kysynnän tasaantuminen hidastaa puolijohdeteollisuuden sykliä. Syklin väliaikainen hidastuminen on toimialalla tyypillistä. Nyt siihen liittyy myös varastotasojen kohoamista toimitusketjun eri osissa pääosin saatavuusongelmien vuoksi. Aspocompin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehityksessä näkyi puolijohdeteollisuuden vahvan kysynnän taittuminen vuoden 2022 lopulla. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Odotamme varastotasojen normalisoituvan, investointien piristyvän ja syklin kääntyvän uudelleen nousuun vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Huolimatta syklin hidastumisesta viimeisellä vuosineljänneksellä Aspocompin Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin koko tilikauden liikevaihto kasvoi 158 prosenttia. Autoteollisuus-asiakassegmentin myynti laski odotetusti viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jolloin asiakkaat kasvattivat varastotasojaan. Aspocomp sai vuoden aikana kymmeniä uusia asiakkaita, etenkin Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmenttiin. Tässä segmentissä tilaussyklit ovat tyypillisesti pitkiä, joten odotamme liikevaihdon kasvun toteutuvan viiveellä.

Tilauskantamme oli 14,3 miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 2,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta, sillä tilaukset ajoittuvat aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle johtuen tuotantotarvikkeiden markkinoiden normalisoitumisesta ja saatavuuden yleisestä paranemisesta.

Aspocompin koko tilikauden 2022 liiketulos oli erinomainen, 4,5 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia liikevaihdosta, kun taas viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa, 7,3 prosenttia liikevaihdosta. Viimeisellä neljänneksellä tulosta laskivat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, sähkön korkea hinta sekä Aspocompin kasvuun liittyvät korkeammat henkilöstökulut. Valuuttakurssit heikensivät viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta 0,3 miljoonaa euroa. Kohonnut inflaatio näkyy Aspocompin kustannuksissa. Siirrämme liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvaa kustannusnousua tuotehintoihimme.

Aspocompin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,21 euroa/osake (0,15 euroa/osake tilikaudelta 2021).

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Arvioimme Aspocompin vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan. Liiketuloksen arvioimme olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2022
Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 10,1 (10,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 6 % loka-joulukuuhun 2021 verrattuna johtuen joidenkin asiakastilauksien siirtymisestä tilikaudelle 2023.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kaksinkertaistui neljännen neljänneksen aikana 4,5 (2,1) miljoonaan euroon.

Vuoden neljännellä neljänneksellä teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 45 % 1,1 (1,9) miljoonaan euroon johtuen inflaatiokehityksen sekä taantuman uhan hidastavasta vaikutuksesta asiakkaiden investointeihin.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto laski 22 % liikevaihdon jäädessä 1,6 (2,0) miljoonaan euroon. Asiakassegmentissä aktiivisuus nousi merkittävästi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto laski 50 % liikevaihdon jäädessä 1,8 (3,6) miljoonaan euroon. Autoteollisuus-asiakassegmentin myynti laski odotetusti viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jolloin asiakkaat nostivat varastotasojaan.

Tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä kasvoi 10 % nousten 1,1 (1,0) miljoonaan euroon. Asiakassegmentin liikevaihto pysyi maltillisena asiakkaiden tuotekehityshankkeiden vaiheista johtuen.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 58 (54) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 69 (84) % kertyi Euroopasta ja 31 (16) % muilta mantereilta.

Neljännen neljänneksen liiketulos oli 0,7 (1,2) miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä tulosta laskivat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, sähkön korkea hinta sekä Aspocompin kasvuun liittyvät korkeammat henkilöstökulut. Valuuttakurssit heikensivät viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta 0,3 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,3 (11,5) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,2 (1,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikutti verotuksessa vahvistettujen tappioiden käyttö. Tähän liittyvällä laskennallisen verosaamisen pienennyksellä ei ole rahavirta vaikutusta. Osakekohtainen tulos -0,02 (0,17) euroa.


Tammi-joulukuu 2022
Vuoden 2022 tammi-joulukuussa liikevaihto oli 39,1 (33,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 15,9 (6,2) miljoonaan euroon. Koko puolijohdeteollisuuden vahva kysyntä taittui vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 26 prosenttia 5,5 (7,5) miljoonaan euroon, johtuen inflaatiokehityksen sekä taantuman uhan hidastavasta vaikutuksesta asiakkaiden investointeihin.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja liikevaihto oli 6,1 (6,1) miljoonaa euroa. Geopoliittisen ympäristön muuttuminen ja puolustushankintojen kasvu lisäsivät paikallisen valmistuksen kysyntää Euroopassa.

Autoteollisuusasiakassegmentin kysyntä laski 24 prosenttia ja liikevaihto oli 6,8 (8,9) miljoonaa euroa. Autoteollisuuden liikevaihtoa rajoittivat edelleen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat.

Tietoliikenneverkot-asiakassegmentin liikevaihto oli 4,7 (4,5) miljoonaan euroa. Liikevaihto kasvoi 5 % vertailukaudesta. Tuotekehitystarpeet pysyivät edellisvuoden tasolla.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 53 (48) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 89 (84) prosenttia kertyi Euroopasta ja 11 (16) prosenttia muilta mantereilta.

Vuoden 2022 tammi-joulukuun liiketulos oli 4,5 (2,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 11,5 (6,8) prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä teknologisesti vaativampien ja kannattavampien piirilevyjen osuuden kasvusta tuotemiksissä.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,31) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 14,3 (16,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 2,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta, sillä tilaukset ajoittuvat aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle johtuen tuotantotarvikkeiden markkinoiden normalisoitumisesta ja saatavuuden yleisestä paranemisesta.

KONSERNIN AVAINLUVUT

    10-12/22 10-12/21 Muutos 1-12/22 1-12/21 Muutos
  Liikevaihto, M€ 10,1 10,8 -6 % 39,1 33,2 18 %
  Käyttökate, M€ 1,2 1,7 -26 % 6,4 4,1 58 %
  Liiketulos, M€ 0,7 1,2 -40 % 4,5 2,2 101 %
      % liikevaihdosta 7 % 12 % -4 %-yks. 12 % 7 % 5 %-yks.
  Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,7 1,2 -44 % 4,4 2,2 100 %
      % liikevaihdosta 7 % 11 % -5 %-yks. 11 % 7 % 5 %-yks.
  Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,2 1,1 -114 % 3,5 2,1 68 %
      % liikevaihdosta -2 % 11 % -12 %-yks. 9 % 6 % 3 %-yks.
  Tulos / osake (EPS), € -0,02 0,17 -112 % 0,52 0,31 68 %
  Investoinnit, M€ 0,7 0,4 60 % 2,5 1,3 94 %
      % liikevaihdosta 7 % 4 % 3 %-yks. 6 % 4 % 3 %-yks.
  Rahavarat kauden lopussa 1,4 2,6 -122 % 1,4 2,6 -122 %
  Oma pääoma / osake, € 3,19 2,80 39 % 3,19 2,80 39 %
  Omavaraisuusaste, % 69 % 61 % 9 %-yks. 69 % 61 % 9 %-yks.
  Nettovelkaantumisaste, % 8 % 9 % -1 %-yks. 8 % 9 % -1 %-yks.
  Henkilöstö kauden lopussa 156 145 11 henk. 156 145 11 henk.
                   
  * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Vuoden 2022 tammi-joulukuussa investoinnit olivat 2,5 (1,3) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2023 kolmannen kvartaalin loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2022 tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 (2,3) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ansiosta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,4 (2,6) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 1,0 (0,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 3,1 (4,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 8 (9) %. Korottomat velat olivat 6,5 (8,0) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 69,4 (60,8) %.

Yhtiöllä on 2,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 4,2 (5,0) miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista sekä verotuksessa vahvistetuista tappiosta.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 145 (139) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 156 (145). Heistä työntekijöitä oli 100 (92) ja toimihenkilöitä 56 (53).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 26.4.2022.

Varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettävän torstaina 20.4.2023 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2022 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 249 161 kappaletta 1.1.­31.12.2022 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 8 104 344 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 4,80 euroa, ylin 7,74 euroa ja keskikurssi 6,47 euroa. Päätöskurssi 30.12.2022 oli 7,34 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 50,2 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 177 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 0,8 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.
Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocompin listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocompin 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta. Yhtiön 1.9.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella määriteltiin kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka nimesivät toimikuntaan seuraavat jäsenet:

– Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä
– Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä
– Mikko Montonen, edustaen itseään.
 
Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset julkistetaan yhtiökokouskutsussa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen ennen kaikkea Kiinasta, mikä heikentäisi kysyntää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne ja koronapandemia ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja nousevat korot aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaisen kysyntään. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9 542 884,91 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 6 517 665,13 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 20.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 2.5.2023.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (Performance Share Plan, myös ”PSP”). Aspocomp tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä alun perin 20.7.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023–2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2023–2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023–2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 91 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osallistujille PSP 2023–2025-ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Aspocompin vuosikertomus 2022 julkaistaan tiistaina 28.3.2023. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2022. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com 28.3.2023 alkaen. Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 julkaistaan 16.3.2023 ja raportti on luettavissa yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com 16.3.2023 alkaen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 20.4.2023 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2023

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: torstaina 20.4.2023 noin klo 8.00

Puolivuosikatsaus 2023: torstaina 20.7.2023 noin klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: torstaina 9.11.2023 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 16.3.2023

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2021, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2022 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2022    
1 000 € 10-12/2022 10-12/2021 Muutos
Liikevaihto 10 112 100 % 10 757 100 % -6 %
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 % 20 0 % -93 %
Aine- ja tarvikekulut -4 556 -45 % -5 374 -50 % -15 %
Henkilöstökulut -2 649 -26 % -2 593 -24 % 2 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 675 -17 % -1 136 -11 % 47 %
Poistot ja arvonalentumiset -490 -5 % -432 -4 % 13 %
Liiketulos 743 7 % 1 241 12 % -40 %
Rahoitustuotot ja -kulut -55 -1 % -6 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja 688 7 % 1 235 11 % -44 %
Laskennallisten verosaamisten muutos* -839   -91    
Tuloverot -14 0 % -4 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio -165 -2 % 1 141 11 % -114 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 118 1 % -169 -2 %  
Eriin liittyvät tuloverot -20 0 % 28 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -12 0 % 6 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 87 1 % -134 -1 %  
Katsauskauden laaja tulos -79 -1 % 1 007 9 % -108 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,02 euroa 0,17 euroa -112 %
Laimennettu -0,02 euroa 0,17 euroa -112 %
           
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden
käytöstä          

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2022    
1 000 € 1-12/2022 1-12/2021 Muutos
Liikevaihto 39 114 100 % 33 154 100 % 18 %
Liiketoiminnan muut tuotot 5 0 % 51 0 % -91 %
Aine- ja tarvikekulut -17 849 -46 % -16 055 -48 % 11 %
Henkilöstökulut -9 641 -25 % -8 890 -27 % 8 %
Liiketoiminnan muut kulut -5 223 -13 % -4 208 -13 % 24 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 903 -5 % -1 809 -5 % 5 %
Liiketulos 4 502 12 % 2 243 7 % 101 %
Rahoitustuotot ja -kulut -98 0 % -39 0 % 155 %
Voitto/tappio ennen veroja 4 404 11 % 2 204 7 % 100 %
Laskennallisten verosaamisten muutos* -839   -91    
Tuloverot -20 0 % -7 0 %  
Tilikauden voitto/tappio 3 545 9 % 2 106 6 % 68 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 118 0 % -169 -1 %  
Eriin liittyvät tuloverot -20 0 % 28 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -6 0 % 10 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 92 0 % -131 0 %
Tilikauden laaja tulos 3 637 9 % 1 976 6 % 84 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,52 euroa 0,31 euroa 68 %
Laimennettu 0,52 euroa 0,31 euroa 68 %
           
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden
käytöstä          

TASE      
1 000 €  12/2022  12/2021 Muutos
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3 309 3 232 2 %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 967 5 504 8 %
Käyttöoikeusomaisuuserät 642 697 -8 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat      
rahoitusvarat 95 95 0 %
Laskennalliset verosaamiset 4 152 4 972 -16 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 164 14 500 -2 %
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 6 136 4 967 24 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 723 9 410 3 %
Rahavarat 1 410 2 631 -46 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 269 17 008 2 %
Varat yhteensä 31 433 31 508 0 %
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 1 000 1 000 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 774 4 736 1 %
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-      
arvostus -49 -148 -67 %
Kertyneet voittovarat 16 078 13 566 19 %
Oma pääoma yhteensä 21 803 19 155 14 %
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1 839 2 925 -37 %
Muut pitkäaikaiset velat 358 467 -23 %
Laskennalliset verovelat 57 38 50 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 234 1 369 -10 %
Osto- ja muut velat 6 142 7 554 -19 %
Velat yhteensä 9 630 12 353 -22 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 31 433 31 508 0 %

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-joulukuu 2022            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 545 3 545
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     99     99
Muuntoerot         -6   -6
Laaja tulos yhteensä 0 0 99 -6 3 545 3 637
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   37       37
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 37 0 0 -1 026 -989
Oma pääoma 31.12.2022 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
             
Tammi-joulukuu 2021            
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 106 2 106
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     -141     -141
Muuntoerot           10   10
Laaja tulos yhteensä 0 0 -141 10 2 106 1 976
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   32       32
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 32 0 0 0 32
Oma pääoma 31.12.2021 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu  
1 000 €  1-12/2022  1-12/2021
Katsauskauden tulos 3 545 2 106
Oikaisut 2 786 1 850
Käyttöpääoman muutos -2 571 -1 557
Saadut korot 6 1
Maksetut korot -129 -130
Maksetut verot -19 -12
Liiketoiminnan rahavirta 3 618 2 258
Investoinnit -2 523 -1 300
Käyttöomaisuusmyynnit 0 39
Investointien rahavirta -2 523 -1 260
Lainojen nostot 170 0
Lainojen takaisinmaksut -992 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -587 -358
Maksetut osingot -1 026 0
Rahoituksen rahavirta -2 435 -1 350
Rahavarojen muutos -1 340 -342
Rahavarat tilikauden alussa 2 631 2 801
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 119 172
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 410 2 631
     

TUNNUSLUKUJA            
    Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 2021
Liikevaihto, M€   10,1 10,4 9,6 9,0 33,2
Käyttökate, M€   1,2 1,9 2,1 1,3 4,1
Liiketulos, M€   0,7 1,4 1,6 0,8 2,2
   % liikevaihdosta   7 % 13 % 17 % 9 % 7 %
Tulos ennen veroja, M€   0,7 1,3 1,6 0,8 2,2
   % liikevaihdosta   7 % 13 % 17 % 9 % 7 %
Tilikauden tulos, M€   -0,2 1,3 1,6 0,8 2,1
   % liikevaihdosta   -2 % 13 % 17 % 8 % 6 %
Omavaraisuusaste, %   69 % 68 % 67 % 67 % 61 %
Gearing, %   8 % 5 % 11 % 9 % 9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,7 0,6 0,3 0,9 1,3
   % liikevaihdosta   7 % 6 % 4 % 10 % 4 %
Henkilöstö kauden lopussa 156 144 148 140 145
Tulos/osake (EPS), €   -0,02 0,20 0,23 0,11 0,31
Oma pääoma/osake, €   3,19 3,20 3,00 2,91 2,80


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET    
1 000 €  12/2022  12/2021
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35
Yhteensä 7 235 7 235

Tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut perustuvat Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite