ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

Julkaistu:
2013-02-27 08:00:02 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

Espoo, Suomi, 2013-02-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 27.2.2013 klo 9.00

Tunnusluvut 2012 lyhyesti

– Liikevaihto: 23,4 miljoonaa euroa (23,6 M€ 1-12/2011)
– Käyttökate: 2,1 M€ (5,4)
– Liikevoitto: 0,6 M€ (4,1)
– Osakekohtainen tulos: 0,60 euroa (1,23*)
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,2 M€ (4,0)

Tunnusluvut 10–12/2012 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,9 miljoonaa euroa (5,8 M€ 10–12/2011)
– Käyttökate: -0,1 M€ (1,5)
– Liikevoitto: -0,5 M€ (1,2)
– Osakekohtainen tulos: 0,42 euroa (0,19*)

*Osakkeiden yhdistämisen takia vertailukauden luku on kerrottu kymmenellä

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 24–28 miljoonaa euroa. Liiketulokseksi ennustetaan 0,7-1,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kohtuullisesti alkanut vuosi 2012 päättyi lopulta pettymykseen. Teuvan tehtaan hankinnasta huolimatta liikevaihtomme jäi samalle tasolle kuin edellisvuonna. Toisen tehtaan myötä kasvaneet kiinteät kulut painoivat liiketuloksen 0,6 miljoonaan euroon eli kolmeen prosenttiin liikevaihdosta. Operatiivinen rahavirta oli selvästi positiivinen, noin 1,2 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne niin Euroopassa kuin globaalistikin oli vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen jälkeen vaikea. Piirilevyjen valmistuksen arvo laski kaikilla alueilla, Euroopan osalta arviot vaihtelevat kahdeksasta kymmeneen prosenttiin. Myös valmistajien määrä on jatkanut laskuaan Euroopassa, mutta alle kahdeksan miljoonan keskimääräinen liikevaihto per valmistaja on edelleen kestämätön huomioiden toimialan investointitarpeet.

Ajoittaisista piristymisen merkeistä huolimatta lähiajan markkinatilanne näyttää edelleen vaikealta. Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että osaamisemme ja kykymme investoida uuteen teknologiaan vie meidät yli tämäkin vaikean ajan ja Aspocomp tulee jatkossa menestymään eurooppalaisten piirilevyvalmistajien harvenevassa joukossa.”

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Aspocomp kirjaa vuoden 2012 tilinpäätökseensä yhteensä noin 3,2 miljoonan euron laskennallisen verosaatavan, jolla on vastaavan suuruinen positiivinen vaikutus konsernin tilikauden tulokseen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista ja yhtiön historialliseen tuloksentekokykyyn perustuvasta arviosta tulevaisuudessa hyödynnettävien, verotuksessa vahvistettujen tappioiden käyttämisestä.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/12 10-12/11 Muutos 1-12/12 1-12/11 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,9 5,8 -16 % 23,4 23,6 -1 %
Käyttökate, M€ -0,1 1,5 -1,7 M€ 2,1 5,4 -3,3 M€
Liikevoitto, M€ -0,5 1,2 -1,7 M€ 0,6 4,1 -3,5 M€
    % liikevaihdosta -11 % 21 % -31 %-yks. 3 % 17 % -15 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ -0,5 1,2 -1,7 M€ 0,6 7,2 -6,6 M€
    % liikevaihdosta -11 % 20 % -31 %-yks. 3 % 31 % -28 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ 2,7 1,2 1,5 M€ 3,8 7,2 -3,4 M€
    % liikevaihdosta 55 % 20 % 35 %-yks. 16 % 31 % -14 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,42 0,19 0,23 0,60 1,23 -0,63
Investoinnit, M€ 0,4 0,5 -0,1 M€ 1,4 1,2 0,2 M€
    % liikevaihdosta 8,4 % 8,6 % -0,2 %-yks. 6,1 % 5,0 % 1,1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa         2,0 2,9 -0,9 M€
Oma pääoma / osake, €         2,23 1,59 0,64
Omavaraisuusaste, %         73 % 62 % 11 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, %         -11 % -17 % 6 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa         150 104 46 henk.


Vuoden 2012 liikevaihto oli 23,4 miljoonaa euroa, prosentin vähemmän kuin vuonna 2011. Liikevaihto ei kehittynyt odotetusti ottaen huomioon Teuvan tehtaan hankinnan. Tähän oli syynä erityisesti vuoden jälkimmäisen puoliskon vaikea kysyntätilanne. Pikatoimituskysyntä lähes puolittui verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon.

Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-12/2011). Kannattavuutta heikensi laimea pikatoimituskysyntä ja Teuvan tehtaan hankinnan myötä miljoonalla eurolla kasvaneet kiinteät kulut.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 24–28 miljoonaa euroa. Liiketulokseksi ennustetaan 0,7-1,9 miljoonaa euroa.

Aspocompin tavoitteena on saavuttaa 40 miljoonan liikevaihto vuonna 2016.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS JA YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää 23.4.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2012 – 31.12.2012.

Joulukuussa 2011 ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta sekä ylikurssi-, käyttö- ja sijoitetun oman pääoman rahastojen käyttämisestä taseessa olevan tappion kattamiseksi. Toimenpiteen seurauksena yhtiö ei voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa osinkoa ilman velkojienkuulemismenettelyä. Koska yhtiöllä on avoimia oikeusprosesseja liittyen vuonna 2002 konkurssiin menneeseen Ranskan tytäryhtiöön, yhtiön käsityksen mukaan kuulemismenettely estäisi osingonjaon. Näin ollen yhtiön on mahdollista jakaa osinkoa 29.12.2014 jälkeen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 2012 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin_tilinpäätöstiedote_2012.pdf