ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011

Julkaistu:
2012-02-16 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011


Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 16.2.2012 klo 9.00

Tunnusluvut 2011 lyhyesti

– Liikevaihto: 23,6 miljoonaa euroa (18,8 M€ 1-12/2010)
– Käyttökate: 5,4 M€ (3,1)
– Liikevoitto: 4,1 M€ (1,8)
– Osakekohtainen tulos: 1,23 euroa (0,07*)
– Liiketoiminnan rahavirta: 4,0 M€ (4,1)

Tunnusluvut 10-12/2011 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,8 miljoonaa euroa (4,5 M€ 10-12/2010)
– Käyttökate: 1,5 M€ (0,0)
– Liikevoitto: 1,2 M€ (-0,3)
– Osakekohtainen tulos: 0,19 euroa (-0,10**)

*Tilivuonna 2010 osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa, osakkeiden yhdistämisen johdosta (käänteinen split) vertailukelpoinen luku on 0,07 euroa.

**Tilikautena 10-12/2010 osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa, osakkeiden yhdistämisen johdosta (käänteinen split) vertailukelpoinen luku on -0,10 euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin vuosi 2011 oli kaikilta osin onnistunut. Liikevaihtomme kasvoi 26 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon, mikä siivitti liiketuloksen 4,1 miljoonaan euroon eli yli 17 prosenttiin liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 2,8 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa loppuun saatetun velka- ja rakennejärjestelyn seurauksena Aspocompin rahoitusasema parani merkittävästi. Vuoden 2011 lopussa nettovelkaantumisaste oli -17 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 482 prosenttia. Järjestelyn yhteydessä Aspocomp sai kokonaan haltuunsa Oulun tehtaan ja Aasian yhteistyökumppanista, TTM Technologies –yhtiöstä, tuli Aspocompin suurin omistaja vajaan 20 prosentin osuudella.

Joulukuussa järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin aiempien tilikausien tappioiden kattamisesta vapaan oman pääoman rahastoilla, ylikurssirahastolla sekä alentamalla osakepääomaa. Oman pääoman rakenne yksinkertaistui ja vapaan oman pääoman määrä suhteessa sidottuun kasvoi. Lisäksi yhtiökokous päätti käänteisestä splitistä, jossa osakemäärä pieneni kymmenesosaan ja vastaavasti osakekurssi kymmenkertaistui.

Joulukuussa solmittiin myös liiketoimintakauppa, jossa Aspocomp osti piirilevytehtaan Teuvalta. Kauppa lisää Aspocompin kapasiteettia ja laajentaa tuotevalikoimaa sekä asiakaskuntaa.

Vuoden 2011 järjestelyiden ja vahvan operatiivisen tuloksen avulla Aspocomp lähtee luottavaisella mielellä valmistautumaan seuraavaan nousukauteen.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/11 10-12/10 1-12/11 1-12/10
Liikevaihto, M€ 5,8 4,5 23,6 18,8
Käyttökate, M€ 1,5 0 5,4 3,1
Liikevoitto, M€ 1,2 -0,3 4,1 1,8
  % liikevaihdosta 21 % -7 % 17 % 10 %
Voitto ennen veroja, M€ 1,2 -0,6 7,2 0,7
  % liikevaihdosta 20 % -13 % 31 % 4 %
Katsauskauden voitto, M€ 1,2 -0,6 7,2 0,7
  % liikevaihdosta 20 % -13 % 31 % 4 %
Tulos / osake (EPS), € 0,19 -0,10 1,23 0,07
Investoinnit, M€ 0,5 0,1 1,2 1,8
  % liikevaihdosta 8,6 % 2,2 % 5,0 % 9,3 %
Oma pääoma/osake, €     1,59 0,06
Omavaraisuusaste, %     61,6 % 10,6 %
Nettovelkaantumisaste, %     -17 % 481,9 %
Henkilöstö kauden lopussa     104 98


Vuoden 2011 liikevaihto oli 23,6 miljoonaa euroa, 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Vuosineljännesten osalta liikevaihto noudatti vuoden 2010 kaavaa lukuun ottamatta kolmatta vuosineljännestä, jolloin kysyntä oli lomakaudesta huolimatta poikkeuksellisen vahvaa. Ensimmäinen vuosineljännes oli kausiluonteisesti heikompi, toinen ja myös kolmas neljännes erittäin hyviä. Pääosa liikevaihdon kasvusta muodostui erinomaisesti sujuneesta pikatoimitus- ja poikkeustilannemyynnistä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti laski odotetusti globaalin markkinan vanavedessä, mutta säilyi selvästi vertailujaksoa korkeammalla tasolla.

Liiketulos oli 4,1 miljoona euroa (1,8 M€ 1-12/2010) eli 17 prosenttia liikevaihdosta. Erinomaisen tuloskehityksen mahdollisti poikkeuksellisen vahva pikatoimitus- ja poikkeustilannekysyntä, jonka seurauksena kapasiteetin käyttöaste säilyi korkeana ja tasaisena toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Lisäksi liiketoiminnan muut kulut pysyivät hyvin hallinnassa läpi tilivuoden.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2012 liikevaihdon arvioidaan Teuvan liiketoiminnan hankinnan myötä kasvavan selvästi. Liikevoiton odotetaan muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuonna 2011.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp siirtyy noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 2011 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilta www.aspocomp.com. Jatkossa Aspocompin taloudelliset tiedotteet julkaistaan edellä mainitulla tavalla.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 09 59 181, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin tilinpäätöstiedote 2011.pdf