Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Vahva neljäs neljännes varmisti selvän kasvun ja liiketuloksen parannuksen koko vuodelle

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Vahva neljäs neljännes varmisti selvän kasvun ja liiketuloksen parannuksen koko vuodelle

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 10.3.2022 klo 9.00

Tunnusluvut 10–12/2021 lyhyesti

 

10-12/2021 10-12/2020   Muutos *
Liikevaihto 10,8 M€ 5,9 M€   81 %
Käyttökate (EBITDA) 1,7 M€ 0,4 M€   334 %
Liiketulos 1,2 M€ 0,0 M€   2829 %
   % liikevaihdosta 11,5 % -0,8 %   12 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,17 0,02   750 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 M€ 0,2 M€   717 %
Omavaraisuusaste 60,8 % 63,6 %   -3 %-yks.

Tunnusluvut 2021 lyhyesti

  1-12/2021 1-12/2020   Muutos *
Liikevaihto 33,2 M€ 25,6 M€   29 %
Käyttökate (EBITDA) 4,1 M€ 1,5 M€   168 %
Liiketulos 2,2 M€ -0,1 M€   1808 %
   % liikevaihdosta 6,8 % -0,5 %   7 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,31 -0,01   2314 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,3 M€ 3,7 M€   -39 %
Omavaraisuusaste 60,8 % 63,6 %   -3 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 16,5 M€ 4,4 M€   277 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin rajoittaa asiakkaiden kysynnän kasvua.

Aspocompin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto nousi 10,8 miljoonaan euroon, kasvaen 81 prosenttia vertailukaudesta. Koko vuoden liikevaihto nousi pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalle tasolle ollen 33,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna saavutimme hienon 29 prosentin kasvun.

Tilauskanta lähes nelinkertaistui ja saavutti vuoden lopussa 16,5 miljoonaa euroa. Tilauskannan toimitukset ajoittuvat vuodelle 2022. Tilauskannan kasvua tuki erityisesti puolijohdeteollisuus asiakassegmentin voimistunut kysyntä.

Autoteollisuus asiakassegmentin liikevaihto kolminkertaistui viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto nousi heikosta vertailukaudesta 2,7 miljoonalla eurolla 3,6 miljoonaan euroon. Autoteollisuuden toimitusketjujen varastotasot laskivat pandemian aikana vastaamaan sen hetkistä kysyntää. Kysynnän elpyessä vuoden toisella puoliskolla varastotasoja korjattiin ylöspäin ja varauduttiin tuotantomäärien kasvuun. Koko vuoden osalta autoteollisuussegmentti kasvoi 67 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon.

Puolijohdeteollisuus asiakassegmentti kasvoi 77 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon viimeisellä vuosineljänneksellä. Puolijohdeteollisuuden mittavat investoinnit puolijohdesirujen valmistuskapasiteetin kasvuun lisäävät segmentin kysyntää merkittävästi lähivuosina. Segmentin koko vuoden liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 6,2 miljoonaan euroon.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu asiakassegmentin liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä nousi 2,0 miljoonaan euroon kasvaen 58 prosenttia vertailukaudesta. Segmentin kasvu oli tulosta uusien ilmailuasiakkaiden hankinnasta sekä lisääntyvässä määrin asiakkaiden vaatimuksesta siirtää hankintansa eurooppalaisille toimittajille. Segmentin koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ollen 6,1 miljoonaa euroa.

Teollisuuselektroniikka asiakassegmentin liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 41 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Teollisuusinvestointien elpyminen ja teollisuuden kasvava digitalisaatiotaso kasvattivat segmentin kysyntää. Koko vuoden osalta teollisuuselektroniikkasegmentin liikevaihto kasvoi 63 prosenttia 7,1 miljoonaan euroon.

Tietoliikenneverkot -segmentti jäi edellisvuoden tasosta ja liikevaihto oli 1,0 miljoonaan euroa supistuen 18 prosenttia viimeisellä neljänneksellä. Globaali komponenttipula hidasti tuotekehityssyklejä ja tuotekehityksen piirilevytarpeet jäivät edellisvuoden tasosta. Koko vuoden liikevaihto jäi 4,5 miljoonaan euroon laskien 16 prosenttia edellisvuodesta.

Liiketulos nousi viimeisellä neljänneksellä 1,2 miljoonaan euroon ollen 11,5 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden liiketulos nousi 2,2 miljoonaan euroon eli noin 7 prosenttiin liikevaihdosta. Liiketuloksen kasvu johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin. Nopeiden toimitusten osuus kokonaistoimituksista jäi edelleen pandemiaa edeltävästä tasosta.  

Pidentynyt vahva tilauskanta parantaa näkyvyyttä ja kysynnän arvioidaan jatkuvan myönteisenä, vaikka markkinoilla on edelleen saatavuusongelmia tuotantomateriaaleissa ja puolijohdekomponenteissa.”

COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

Yleisen markkinatilanteen elpyminen jatkui ja sillä oli myönteinen vaikutus yhtiön neljännen neljänneksen kysyntään. Kysyntä on kasvanut ja yhtiön tilauskanta on noussut merkittävästi. Covid-19-pandemia ja sen aiheuttamien rajoituksien vaikutukset elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ovat osittain lieventyneet.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut kohtuullinen. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ole havaittu tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2021
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,8 (5,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 81 prosenttia loka-joulukuuhun 2020 verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä kasvu oli laaja-alaista. Kasvu oli vahvinta autoteollisuus-, puolijohdeteollisuus- ja turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmenteissä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 54 (43) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 (89) prosenttia kertyi Euroopasta ja 16 (11) prosenttia muilta mantereilta.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,2 (-0,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvu neljännellä neljänneksellä johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin. Liiketulos oli 11,5 (-0,8) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,17 (0,02) euroa.

Tilauskanta oli vuoden lopussa 16,5 (4,4) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua tuki erityisesti puolijohdeteollisuus asiakassegmentin voimistunut kysyntä. Kertyneen tilauskannan toimitusaikataulu on kokonaisuudessaan vuonna 2022.

Tilivuosi 2021
Tilivuoden liikevaihto oli 33,2 (25,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 29 prosenttia edellisvuodesta.

Tilivuoden aikana autoteollisuussegmentti kasvoi 67 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon. Autoteollisuuden toimitusketjujen varastotasot laskivat pandemian aikana vastaamaan sen hetkistä kysyntää. Kysynnän elpyessä vuoden toisella puoliskolla varastotasoja korjattiin ylöspäin ja varauduttiin tuotantomäärien kasvuun.

Puolijohdesegmentti kasvoi vuoden aikana 21 prosenttia 6,2 miljoonaan euroon. Puolijohdeteollisuuden mittavat investoinnit puolijohdesirujen valmistuskapasiteetin kasvuun lisäsivät segmentin kysyntää. Liikevaihdon kasvu vahvistui vuoden loppua kohden.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ollen 6,1 miljoonaa euroa. Segmentin kasvu oli tulosta uusien ilmailuasiakkaiden hankinnasta sekä lisääntyvässä määrin asiakkaiden vaatimuksesta siirtää hankintansa eurooppalaisille toimittajille.
Koko vuoden teollisuuselektroniikkasegmentin liikevaihto kasvoi 63 prosenttia 7,1 miljoonaan euroon. Teollisuusinvestointien elpyminen ja teollisuuden kasvava digitalisaatiotaso vahvistivat segmentin kysyntää.

Globaali komponenttipula hidasti tietoliikenneverkot -segmentin tuotekehityssyklejä ja tuotekehityksen piirilevytarpeet jäivät edellisvuoden tasosta. Segmentin koko vuoden liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa ja laski 16 prosenttia edellisvuodesta.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 48 (41) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 (85) prosenttia kertyi Euroopasta ja 16 (15) prosenttia muilta mantereilta.

Koko vuoden liiketulos oli 2,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 6,8 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen kasvu johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,3) miljoonaa euroa sisältäen 0,2 miljoonaa euroa laskennallista valuuttakurssivoittoa. Osakekohtainen tulos oli 0,31 (-0,01) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/21 10-12/20 Muutos 1-12/21 1-12/20 Muutos
Liikevaihto, M€ 10,8 5,9 81 % 33,2 25,6 29 %
Käyttökate, M€ 1,7 0,4 334 % 4,1 1,5 168 %
Liiketulos, M€ 1,2 0,0 2829 % 2,2 -0,1 1808 %
    % liikevaihdosta 12 % -1 % 12 %-yks. 7 % -1 % 7 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,2 -0,2 751 % 2,2 -0,4 618 %
    % liikevaihdosta 11 % -3 % 15 %-yks. 7 % -2 % 8 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,1 0,1 717 % 2,1 -0,1 2243 %
    % liikevaihdosta 11 % 2 % 8 %-yks. 6 % 0 % 7 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,17 0,02 718 % 0,31 -0,01 2299 %
Investoinnit, M€ 0,4 0,4 22 % 1,3 2,0 -34 %
    % liikevaihdosta 4 % 6 % -2 %-yks. 4 % 8 % -4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,6 2,8 -17 % 2,6 2,8 -17 %
Oma pääoma / osake, € 2,80 2,51 29 % 2,80 2,51 29 %
Omavaraisuusaste, % 61 % 64 % -3 %-yks. 61 % 64 % -3 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 9 % 17 % -8 %-yks. 9 % 17 % -8 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 145 138 7 henk. 145 138 7 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Vuoden 2021 investoinnit olivat 1,3 (2,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2021 liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 (3,7) miljoonaa euroa. Merkittävin syy kassavirran heikkenemiseen oli nettokäyttöpääoman muutos. Nopea liiketoiminnan kasvu sitoi käyttöpääomaa erityisesti myyntisaamisiin ja tuotantomateriaaleihin.  

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,6 (2,8) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,3 (5,7) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet kesäkuussa 2021, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Nettovelkaantumisaste oli 9 (17) prosenttia. Korottomat velat olivat 8,0 (4,1) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 60,8 (63,6) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Tilikauden 2021 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 5,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 139 (140) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 145 (138). Heistä työntekijöitä oli 92 (87) ja toimihenkilöitä 53 (51).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 13.4.2021.

Varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettävän tiistaina 26.4.2022 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Aspocomp tiivisti johtoryhmäänsä 7.1.2021. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikko Montosen lisäksi operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, myynti- ja markkinointijohtaja Ari Beilinson, talousjohtaja Jouni Kinnunen ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2021 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 624 098 kappaletta 1.1.­31.12.2021 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 7 646 054 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,83 euroa, ylin 6,20 euroa ja keskikurssi 4,71 euroa. Päätöskurssi 31.12.2021 oli 6,00 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 41,0 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 764 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,2 prosenttia.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Geopoliittinen tilanne on alkuvuoden aikana muuttunut epävakaammaksi. Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena asetetuilla pakotteilla ei arvioida nykyisellään olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme. Kriisin pitkittyminen saattaa luoda epävarmuuksia, joita ei tämän tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä pystytä kokonaisvaltaisesti vielä arvioimaan.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 286 660,81 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 4 271 650,99 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 26.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 5.5.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Aspocompin vuosikertomus 2021 julkaistaan tiistaina 22.3.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2021. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto 22.3.2022 alkaen. Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 julkaistaan 10.3.2022 ja raportti on luettavissa yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto 10.3.2022 alkaen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2022

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2022 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022:  tiistaina 26.4.2022 noin klo 8.00
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022:  keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022:  torstaina 10.11.2022 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 10.3.2022

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2021 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2021    
1 000 € 10-12/2021 10-12/2020 Muutos
Liikevaihto 10 757 100 % 5 942 100 % 81 %
Liiketoiminnan muut tuotot 20 0 % 16 0 % 24 %
Aine- ja tarvikekulut -5 374 -50 % -2 573 -43 % 109 %
Henkilöstökulut -2 593 -24 % -1 976 -33 % 31 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 136 -11 % -1 023 -17 % 11 %
Poistot ja arvonalentumiset -432 -4 % -431 -7 % 0 %
Liiketulos 1 241 12 % -45 -1 % 2 829 %
Rahoitustuotot ja -kulut -6 0 % -144 -2 %  
Voitto/tappio ennen veroja 1 235 11 % -190 -3 % 751 %
Tuloverot -94 -1 % 329 6 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 141 11 % 140 2 % 717 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -169 -2 % 6 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot 28 0 % -1 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 6 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät -134 -1 % 5 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 007 9 % 145 2 % 594 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,17 euroa 0,02 euroa 718 %
Laimennettu 0,17 euroa 0,02 euroa 718 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2021    
1 000 € 1-12/2021 1-12/2020 Muutos
Liikevaihto 33 154 100 % 25 635 100 % 29 %
Liiketoiminnan muut tuotot 51 0 % 83 0 % -39 %
Aine- ja tarvikekulut -16 055 -48 % -11 971 -47 % 34 %
Henkilöstökulut -8 890 -27 % -7 856 -31 % 13 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 208 -13 % -4 380 -17 % -4 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 809 -5 % -1 643 -6 % 10 %
Liiketulos 2 243 7 % -131 -1 % 1 808 %
Rahoitustuotot ja -kulut -39 0 % -294 -1 % -87 %
Voitto/tappio ennen veroja 2 204 7 % -426 -2 % 618 %
Tuloverot -98 0 % 327 1 %  
Tilikauden voitto/tappio 2 106 6 % -98 0 % 2 243 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -169 -1 % 6 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot 28 0 % -1 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 10 0 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -131 0 % 5 0 %
Tilikauden laaja tulos 1 976 6 % -93 0 % 2 215 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,31 euroa -0,01 euroa 2 299 %
Laimennettu 0,31 euroa -0,01 euroa 2 299 %

TASE      
1 000 €  12/2021  12/2020 Muutos
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3 232 3 247 0 %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 504 5 916 -7 %
Käyttöoikeusomaisuuserät 697 1 029 -32 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat      
rahoitusvarat 95 95 0 %
Laskennalliset verosaamiset 4 972 5 043 -1 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 500 15 330 -5 %
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 4 967 2 932 69 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 410 5 891 60 %
Rahavarat 2 631 2 801 -6 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 008 11 623 46 %
Varat yhteensä 31 508 26 953 17 %
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 1 000 1 000 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 736 4 705 1 %
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-      
arvostus -148 -7 2 023 %
Kertyneet voittovarat 13 566 11 450 18 %
Oma pääoma yhteensä 19 155 17 148 12 %
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2 925 4 245 -31 %
Muut pitkäaikaiset velat 467 340 37 %
Laskennalliset verovelat 38 19 103 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 369 1 408 -3 %
Osto- ja muut velat 7 554 3 794 99 %
Velat yhteensä 12 353 9 806 26 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 31 508 26 953 17 %
       

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-joulukuu 2021            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 106 2 106
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     -141     -141
Muuntoerot         10   10
Laaja tulos yhteensä 0 0 -141 10 2 106 1 976
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   32       32
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 32 0 0 0 32
Oma pääoma 31.12.2021 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
             
Tammi-joulukuu 2020            
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -98 -98
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     5     5
Muuntoerot           0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 5 0 -98 -93
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   171       171
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 171 0 0 -1 026 -855
Oma pääoma 31.12.2020 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu  
1 000 €  1-12/2021  1-12/2020
Katsauskauden tulos 2 106 -98
Oikaisut 1 850 1 775
Käyttöpääoman muutos -1 557 2 303
Saadut korot 1 0
Maksetut korot -130 -292
Maksetut verot -12 -14
Liiketoiminnan rahavirta 2 258 3 674
Investoinnit -1 300 -1 986
Käyttöomaisuusmyynnit 39 28
Investointien rahavirta -1 260 -1 959
Lainojen nostot 0 3 000
Lainojen takaisinmaksut -992 -2 852
Vuokrasopimusvelkojen maksut -358 -380
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 139
Maksetut osingot 0 -1 026
Rahoituksen rahavirta -1 340 -1 119
Rahavarojen muutos -342 596
Rahavarat tilikauden alussa 2 801 2 382
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 172 -177
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 631 2 801
     

TUNNUSLUKUJA            
    Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 2020
Liikevaihto, M€   10,8 9,0 7,2 6,2 25,6
Käyttökate, M€   1,7 1,5 0,9 -0,1 1,5
Liiketulos, M€   1,2 1,0 0,5 -0,5 -0,1
   % liikevaihdosta   12 % 12 % 6 % -8 % -1 %
Tulos ennen veroja, M€   1,2 1,0 0,4 -0,5 -0,4
   % liikevaihdosta   11 % 11 % 6 % -7 % -2 %
Tilikauden tulos, M€   1,1 1,0 0,4 -0,5 -0,1
   % liikevaihdosta   11 % 11 % 6 % -7 % 0 %
Omavaraisuusaste, %   61 % 63 % 64 % 63 % 64 %
Gearing, %   9 % 17 % 18 % 21 % 17 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,4 0,1 0,2 0,6 2,0
   % liikevaihdosta   4 % 1 % 2 % 10 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 145 140 140 134 138
Tulos/osake (EPS), €   0,17 0,15 0,06 -0,07 -0,01
Oma pääoma/osake, €   2,80 2,65 2,50 2,44 2,51


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET    
1 000 €  12/2021  12/2020
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35
Yhteensä 7 235 7 235
     

Kaikki luvut ovat tilintarkastettuja.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Tilinpäätöksen julkistaminen
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle tarkoitettu suomenkielinen webcast-lähetys alkaa tänään 10.3.2022 klo 13.00. Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Montonen esittelee tilaisuudessa raportointikauden tuloksia ja keskeisiä tapahtumia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.videosync.fi/tilinpaatos-2021

Tallenne webcastista ja esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.aspocomp.com/sijoittajat.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite