Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

 
Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 10.3.2020 klo 9.00

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Tunnusluvut 10-12/2019 lyhyesti

  10-12/2019 10-12/2018   Muutos *
Liikevaihto 8,2 M€ 8,5 M€   -4 %
Käyttökate (EBITDA) 1,0 M€ 1,5 M€   -33 %
Liiketulos 0,7 M€ 1,2 M€   -47 %
  % liikevaihdosta 8,1 % 14,5 %   -6 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,19 0,25   -25 %
Liiketoiminnan rahavirta -0,7 M€ -0,3 M€   -90 %
Omavaraisuusaste 61,3 % 57,6 %   4 %-yks.

Tunnusluvut 2019 lyhyesti

  1-12/2019 1-12/2018   Muutos *
Liikevaihto 31,2 M€ 29,1 M€   7 %
Käyttökate (EBITDA) 4,7 M€ 4,0 M€   18 %
Liiketulos 3,4 M€ 2,9 M€   18 %
  % liikevaihdosta 10,9 % 9,9 %   1 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,59 0,49   20 %
Liiketoiminnan rahavirta 4,3 M€ 2,0 M€   110 %
Omavaraisuusaste 61,3 % 57,6 %   4 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 4,4 M€ 2,8 M€   59 %
Osinkoa/osake ** 0,15 0,12   25 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  
** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle          

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronavirusepidemia vaikuttaa Aspocompin Kiinasta hankkimien piirilevyjen saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Koronavirusepidemia vaikuttaa laajasti myös elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Tästä tilanteesta johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kasvumme jatkui vahvana jo neljättä vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 liikevaihto oli 7 % korkeampi kuin edellisvuonna. Kasvumme ylitti selvästi koko piirilevymarkkinan kasvun, jonka arvioidaan olleen alle yhden prosentin (Custer Consulting, helmikuu 2020). Vuoden viimeisen neljänneksen myynti jäi kuitenkin noin 4 prosenttia vahvasta vertailukaudesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa.

Tietoliikenne pysyi edelleen suurimpana asiakassegmenttinä ja kasvua kertyi lähes 20 % edellisvuodesta. Voimakkain kasvu kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti ei yltänyt edellisvuoden tasoon, johtuen erittäin vahvasta vertailukaudesta ja asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ajoituksista.

Autoteollisuuden liikevaihto jäi 6 prosenttia vertailukaudesta johtuen pääasiassa laivakuljetusten käyttöönotosta, joka viivästytti liikevaihdon kertymistä, vaikka kysyntä jatkui vakaana. Aspocompin autoteollisuustuotteet ovat aiemmin menneet valtaosin raskaan liikenteen kalustoon, mutta syksyn aikana saavutimme läpimurron useilla tuotteilla myös henkilöautojen puolella. Volyymitoimitukset uusiin vähäpäästöisiin automalleihin käynnistyivät aivan vuoden lopulla.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana segmentin tuotekehityspanoksia on lisätty merkittävästi. Uudet tuotteet ja asiakkuudet tuovat liiketoimintamahdollisuuksia jo vuonna 2020. Vuoden aikana käynnistettiin myös puolustus- ja ilmailualan laatusertifikaatin AS9100 kehitysprojekti Oulun tehtaalla.

Puolijohdeteollisuussegmentissä myynti kasvoi lähes 60 prosenttia. Usean vuoden kehityspanostukset tuottavat nyt uutta kasvavaa liiketoimintaa. Segmentin kasvunäkymät ovat positiiviset. Uudet hankitut teknologiset kyvykkyydet tukivat erityisesti puolijohdeteollisuussegmentin tarpeita. Investointiohjelman ensimmäinen vaihe saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Yleinen taloustilanne ja investointien hiipuminen Euroopassa hidasti teollisuuselektroniikkasegmenttiämme. Myynti laski lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Pudotus näkyi erityisesti Pohjoismaissa.

Tilauskanta kehittyi myönteisesti koko vuoden ajan ja oli 4,4 miljoonaa euroa vuoden lopussa, kasvua lähes 60 % edellisvuodesta.

Koko vuoden liiketulos nousi 3,4 miljoonaan euroon ja 11 prosenttiin liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketulos pieneni selvästi vahvasta vertailukaudesta ollen 0,7 miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääosin tuotekehityssarjojen kysynnän hidastumisesta viimeisen neljänneksen aikana. Tulosta rasittivat myös kasvavat tuotekehityspanostukset uusiin tuotteisiin.

Kiinasta alkanut koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Tämä heikentää kykyämme arvioida liikevaihdon kehittymistä erityisesti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. ”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2019
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,2 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 4 prosenttia loka-joulukuuhun 2018 verrattuna, johtuen vahvasta vertailukaudesta ja asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ajoituksista.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 59 (55) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (98) prosenttia kertyi Euroopasta, 2 (1) prosentti Aasiasta ja 0 (1) prosenttia Pohjois-Amerikasta.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,7 (1,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 8,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävin tekijä kannattavuuden heikentymiseen oli tuotekehityssarjojen kysynnän hidastuminen vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,19 (0,25) euroa.

Tilauskanta kasvoi 59 prosenttia vertailuvuodesta ja oli vuoden lopussa 4,4 (2,8) miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.


Tilivuosi 2019
Tilivuoden liikevaihto oli 31,2 (29,1) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Suurimpana asiakassegmenttinä pysyi edelleen tietoliikennesegmentti, joka kasvoi lähes 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti ei yltänyt edellisvuoden tasolle, johtuen erittäin vahvasta vertailukaudesta ja asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ajoituksista. Autoteollisuussegmentissä liikevaihto jäi 6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen pääasiassa laivakuljetusten käyttöönotosta, vaikka kysyntä jatkui vakaana. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Puolijohdeteollisuussegmentissä myynti kasvoi lähes 60 prosenttia. Usean vuoden kehityspanostukset sekä uudet hankitut teknologiset kyvykkyydet tukivat segmentin positiivista kehitystä. Teollisuuselektroniikkasegmentin myynti laski lähes 10 prosenttia, johtuen yleisestä taloustilanteesta ja investointien hiipumisesta Euroopassa.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 58 (54) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (97) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (1) prosentti Aasiasta ja 1 (2) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Koko vuoden liiketulos nousi 3,4 (2,9) miljoonaan euroon ja 11 prosenttiin liikevaihdosta. Tilivuoden liiketulos kasvoi 18 prosenttia vertailuvuodesta. Tulos seurasi liikevaihdon kasvusta, käyttökatteen paranemisesta ja teknologisesti vaativimpien tuotteiden osuuden kasvusta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,59 (0,49) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT      
  10-12/19 10-12/18 Muutos 2019 2018 Muutos
Liikevaihto, M€ 8,2 8,5 -4 % 31,2 29,1 7 %
Käyttökate, M€ 1,0 1,5 -33 % 4,7 4,0 18 %
Liiketulos, M€ 0,7 1,2 -47 % 3,4 2,9 18 %
  % liikevaihdosta 8 % 15 % -6 %-yks. 11 % 10 % 1,0 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,6 1,2 -51 % 3,3 2,8 18 %
  % liikevaihdosta 7 % 14 % -7 %-yks. 10 % 9 % 1 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,3 1,7 -24 % 3,9 3,2 21 %
  % liikevaihdosta 16 % 20 % -4 %-yks. 13 % 11 % 1 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,19 0,25 -25 % 0,59 0,49 20 %
Investoinnit, M€ 1,4 0,7 85 % 3,5 3,4 6 %
  % liikevaihdosta 17 % 9 % 8 %-yks. 11 % 12 % 0 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,4 2,6 -18 % 2,4 2,6 -18 %
Oma pääoma / osake, € 2,70 2,23 47 % 2,70 2,23 47 %
Omavaraisuusaste, % 61 % 58 % 4 %-yks. 61 % 58 % 4 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 19 % 19 % 0 %-yks. 19 % 19 % 0 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 132 117 15 henk. 132 117 15 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.    

INVESTOINNIT

Vuoden 2019 investoinnit olivat 3,5 (3,4) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Joulukuussa 2017 julkistettu Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä 10 miljoonan euron investointiohjelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Investointiohjelma keskittyy ensimmäisessä vaiheessa kyvykkyyden nostamiseen ja toisessa vaiheessa kapasiteetin nostamiseen. Investointiohjelman ensimmäinen vaihe saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2019 aikana. Uudet hankitut teknologiset kyvykkyydet tukivat erityisesti puolijohdeteollisuussegmentin tarpeita. Investointiohjelman avulla yhtiö pystyy entistä paremmin vastamaan maailmanlaajuisen digitalisaation etenemisestä johtuvaan kysynnän kasvuun ja siten vahvistamaan asemaansa johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 (2,0) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ansiosta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,4 (2,6) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,8 (5,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 19 (19) prosenttia. Korottomat velat olivat 5,6 (5,5) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 61,3 (57,6) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Tilikauden 2019 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 4,7 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 124 (116) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 132 (117). Heistä työntekijöitä oli 80 (74) ja toimihenkilöitä 52 (43).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 3.4.2019.

Varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettävän torstaina 2.4.2020 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 oli 6 704 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 3.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 38 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 3.5.2019 kaupparekisteriin ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 704 505 osaketta.

Pvm.   Tapahtuma Muutos Osakemäärä
1.1.2019       6 666 505
3.5.2019   Toteutettu maksuton osakeanti + 38 000 38 000
31.12.2019       6 704 505

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 925 930 kappaletta 1.1.­31.12.2019 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 9 855 873 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,71 euroa, ylin 6,90 euroa ja keskikurssi 5,12 euroa. Päätöskurssi 31.12.2019 oli 5,26 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 35,3 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 457 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,0 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronavirusepidemia vaikuttaa Aspocompin Kiinasta hankkimien piirilevyjen saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Koronavirusepidemia vaikuttaa laajasti myös elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Tästä tilanteesta johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Koronaviruksen vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
Kiinasta alkanut koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Erityisesti yhtiön Kiinasta alihankkimien piirilevyjen saatavuus heikkenee ja toimitusajat pitenevät. Koronavirusepidemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, minkä arvioidaan heikentävän kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9 306 756,97 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 6 494 052,87 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 2.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2020.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Aspocompin vuosikertomus julkaistaan torstaina 12.3.2020. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2019. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019 sekä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Vuosikertomus, palkitsemispolitiikka, palkka- ja palkkioselvitys sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020:  tiistaina 5.5.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020:  keskiviikkona 12.8.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020:  keskiviikkona 4.11.2020

Osavuosivuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 10.3.2020

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2019 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin soveltaminen 1.1.2019 lähtien
Voimaanastunut standardi korvaa IAS 17 standardin ja siihen liittyvät tulkinnat IFRS-säännöstössä. IFRS 16 antaa ennen kaikkea ohjeistusta vuokralle ottajalle ja määrittää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta sekä omaisuuseränä että vuokranmaksuvelvoitteena. Vuokrasopimusten kustannukset tulee vuokralle ottajan osalta esittää tuloslaskelmalla vuokrakulujen sijaan poistoina ja rahoituskuluina.

Konserni sovelsi standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen oikaisut vertailuvuoden tietoja raportoinnissaan. Vuokrasopimusvelka määritetään jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon käyttäen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. Konsernilla ei ole sijoituskiinteistön määritelmän mukaisia omaisuuserien käyttöoikeuksia eikä konsernilla ole rahoitusleasingsopimuksia, joissa se on vuokralle antajana.

IFRS 16:ta ensimmäistä kertaa sovellettaessa on käytetty seuraavia standardin sallimia käytännön apukeinoja: Kohdearvoltaan vähäiset tai lyhytaikaiset vuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai alle, käsitellään lyhytaikaisina vuokrasopimuksina. Yhden diskonttauskoron käyttäminen ominaispiirteiltään jokseenkin samankaltaisista vuokrasopimuksista koostuvaan salkkuun.

Konsernin osalta taseelle kirjattavat käyttöoikeusomaisuuserät 1.1.2019 lähtien koostuivat pääosin vuokratuista, autoista ja maa-aluevuokrista. Kirjattavien omaisuuserien määrä oli noin 0,2 miljoonaa euroa ja näin ollen standardin vaikutusten ei nähdä olevan konsernin tunnuslukujen kannalta merkittävinä. Taseessa vuokrasopimusvelka esitetään pitkäaikaisena ja lyhytaikaisena korollisena vieraana pääomana.
 
IFRIC 23 Tuloveroverokäsittelyjä koskeva epävarmuus käsittelyjä koskeva epävarmuus (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta koskee tuloverojen kirjanpitokäsittelyä, kun verokohtelu sisältää epävarmuutta, joka vaikuttaa IAS 12:n soveltamiseen. Pääasiallinen kysymys koskee sitä, hyväksyykö veroviranomainen konsernin valitseman verokohtelun. Tätä arvioitaessa oletus on, että veroviranomaisilla on käytettävissään kaikki olennaiset tiedot esitetyn verokohtelun arviointia varten. Tulkinnalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2019    
1 000 € 10-12/2019 10-12/2018 Muutos
Liikevaihto 8 169 100 % 8 548 100 % -4 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 38 0 % -94 %
Aine- ja tarvikekulut -3 569 -44 % -3 709 -43 % -4 %
Henkilöstökulut -2 256 -28 % -2 174 -25 % 4 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 344 -16 % -1 209 -14 % 11 %
Poistot ja arvonalentumiset -342 -4 % -255 -3 % 34 %
Liiketulos 660 8 % 1 240 15 % -47 %
Rahoitustuotot ja -kulut -68 -1 % -38 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja 592 7 % 1 202 14 % -51 %
Tuloverot 686 8 % 483 6 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 278 16 % 1 685 20 % -24 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 50 1 % -13 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot -8 0 % 0 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 0 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 42 1 % -13 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 319 16 % 1 672 20 % -21 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,19 euroa 0,25 euroa -24 %
Laimennettu 0,19 euroa 0,25 euroa -24 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2019    
1 000 € 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Liikevaihto 31 189 100 % 29 136 100 % 7 %
Liiketoiminnan muut tuotot 73 0 % 57 0 % 29 %
Aine- ja tarvikekulut -13 963 -45 % -13 162 -45 % 6 %
Henkilöstökulut -7 763 -25 % -7 733 -27 % 0 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 881 -16 % -4 338 -15 % 13 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 263 -4 % -1 075 -4 % 18 %
Liiketulos 3 393 11 % 2 885 10 % 18 %
Rahoitustuotot ja -kulut -136 0 % -122 0 % 11 %
Voitto/tappio ennen veroja 3 257 10 % 2 763 9 % 18 %
Tuloverot 683 2 % 481 2 %  
Tilikauden voitto/tappio 3 940 13 % 3 244 11 % 21 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 50 0 % -13 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot -8 0 % 0 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -2 0 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 40 0 % -12 0 %
Tilikauden laaja tulos 3 979 13 % 3 232 11 % 23 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,59 euroa 0,49 euroa 20 %
Laimennettu 0,59 euroa 0,49 euroa 20 %

TASE      
1 000 €  12/2019  12/2018 Muutos
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3 260 3 281 -1 %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 607 4 941 13 %
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 333 0  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat      
rahoitusvarat 15 15 0 %
Laskennalliset verosaamiset 4 673 3 985 17 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 888 12 222 22 %
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 3 321 2 332 42 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 937 8 714 3 %
Rahavarat 2 382 2 565 -7 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 639 13 611 8 %
Varat yhteensä 29 527 25 833 14 %
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 1 000 1 000 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 534 4 504 1 %
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-      
arvostus -12 -53 -78 %
Kertyneet voittovarat 12 574 9 436 33 %
Oma pääoma yhteensä 18 096 14 888 22 %
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 326 4 266 1 %
Muut pitkäaikaiset velat 355 424 -16 %
Laskennalliset verovelat 25 21 18 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 486 1 170 27 %
Osto- ja muut velat 5 239 5 064 3 %
Velat yhteensä 11 431 10 946 4 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 29 527 25 833 14 %
       

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-joulukuu 2019            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 940 3 940
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     41     41
Muuntoerot        -2   -2
Laaja tulos yhteensä 0 0 41 -2 3 940 3 979
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -800 -800
Osakepalkitseminen   29       29
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 29 0 0 -800 -770
Oma pääoma 31.12.2019 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
             
Tammi-joulukuu 2018            
Oma pääoma 1.1.2018 1 000 4 478 -41 4 6 655 12 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 244 3 244
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     -13     -13
Muuntoerot        0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 -13 0 3 244 3 232
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -467 -467
Osakepalkitseminen   26       26
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 26 0 0 -467 -440
Oma pääoma 31.12.2018 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu  
1 000 €  1-12/2019  1-12/2018
Katsauskauden tulos 3 940 3 244
Oikaisut 658 729
Käyttöpääoman muutos -159 -1 794
Saadut korot 0 0
Maksetut korot -151 -138
Maksetut verot -1 -3
Liiketoiminnan rahavirta 4 287 2 039
Investoinnit -3 548 -3 357
Käyttöomaisuusmyynnit 66 34
Investointien rahavirta -3 482 -3 323
Lainojen nostot 1 000 4 556
Lainojen takaisinmaksut -828 -339
Vuokrasopimusvelkojen maksut (2018: Rahoitusleasingvelkojen    
maksut) -356 -286
Maksetut osingot -800 -467
Rahoituksen rahavirta -983 3 465
Rahavarojen muutos -179 2 181
Rahavarat tilikauden alussa 2 565 384
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5 0
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 382 2 565
     

TUNNUSLUKUJA            
    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 2018
Liikevaihto, M€   8,2 6,7 8,7 7,6 29,1
Käyttökate, M€   1,0 0,8 1,7 1,1 4,0
Liiketulos, M€   0,7 0,5 1,4 0,9 2,9
  % liikevaihdosta   8 % 7 % 16 % 11 % 10 %
Tulos ennen veroja, M€   0,6 0,5 1,4 0,8 2,8
  % liikevaihdosta   7 % 7 % 16 % 11 % 9 %
Tilikauden tulos, M€   1,3 0,5 0,8 0,8 3,2
  % liikevaihdosta   16 % 7 % 10 % 11 % 11 %
Omavaraisuusaste, %   61 % 63 % 60 % 59 % 58 %
Gearing, %   19 % 6 % 17 % 12 % 19 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   1,4 0,5 0,7 1,0 3,4
  % liikevaihdosta   17 % 8 % 8 % 13 % 12 %
Henkilöstö kauden lopussa 132 130 124 118 117
Tulos/osake (EPS), €   0,19 0,07 0,20 0,13 0,49
Oma pääoma/osake, €   2,70 2,50 2,43 2,36 2,23


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET    
1 000 €  12/2019  12/2018
Yrityskiinnitykset 6 000 4 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35
Yhteensä 7 235 5 235

Kaikki luvut ovat tilintarkastettuja.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite