Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Julkaistu: 2019-02-28 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

 

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 28.2.2019 klo 9.00

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Tunnusluvut 10-12/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 8,5 miljoonaa euroa (6,3 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,5 M€ (0,7)
– Liiketulos: 1,2 M€ (0,4)
– Osakekohtainen tulos: 0,25 euroa (0,13)

Tunnusluvut 2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 29,1 M€ (23,9 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 4,0 M€ (1,9)
– Liiketulos: 2,9 M€ (0,8)
– Osakekohtainen tulos: 0,49 euroa (0,19)
– Liiketoiminnan rahavirta: 2,0 M€ (0,8)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,8 M€ (2,5)
– Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa (0,07) osaketta kohden.

Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Erinomainen kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 22 prosenttia, nousten korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2006. Kasvumme oli selvästi koko piirilevymarkkinaa nopeampaa, jossa kasvu jäänee arviolta noin 5,5 prosenttiin (Custer Consulting, helmikuu 2019). Strategiassa valitut asiakassegmentit olivat kaikki vahvassa kasvussa turvallisuus- ja puolustussegmenttiä lukuun ottamatta. Tietoliikenneverkot-segmentissä kysyntää vahvisti uuden sukupolven 5G -teknologian kehitystyön eteneminen ja ensimmäisten kaupallisten verkkojen ja laitteiden toimitusten alkaminen. Segmentissä on reilut 10 merkittävää asiakkuutta ja kokonaiskasvua kertyi 42 prosenttia. Autoteollisuus sekä teollisuuselektroniikka -segmenteissä kehitys oli hieman maltillisempaa, noin 17 prosentin kasvu autoteollisuudessa ja 15 prosentin teollisuuselektroniikassa. Puolijohteiden testaus -segmentti kasvoi peräti 54 prosenttia ja liikevaihto nousi 2 miljoonan tasolle. Turvallisuus- ja puolustussegmentissä myynti pieneni lähes viidenneksen johtuen vahvasta vertailuvuodesta ja tiettyjen projektien käynnistymisen viivästymisistä.

Vuoden 2018 liikevaihto nousi 29,1 miljoonaan euroon. Viimeinen neljännes oli selvästi vahvin, jolloin myyntiä kertyi 8,5 miljoonaa euroa ja kasvua peräti 36 prosenttia. Vuoden viimeisen neljänneksen myyntiä kiihdytti erityisesti tietoliikenneverkot-segmentin voimakas kysyntä.

Koko vuoden liiketulos nousi 2,9 miljoonaan euroon ja 10 prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuus kehittyi hyvin ja ylitti strategiassa asetetun tavoitetason, joka oli vähintään 7 prosenttia viimeistään vuoteen 2022 mennessä. Erittäin vahva tuloskehitys on seurausta myynnin ja oman valmistuksen fokusoitumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin sekä kasvavasta liikevaihdosta. Olemme onnistuneet tuottamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua tarjoamalla myös voluumitoimituksia laajan kumppaniverkoston avulla.

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos kolminkertaistui 1,2 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 14 prosenttia liikevaihdosta. Oulun tehdas onnistui vuoden viimeisellä neljänneksellä nostamaan toimitusvarmuuden ennätystasolle ja samalla vähentämään valmistuksen hävikkiä saantoja nostamalla. Uudet investoinnit kyvykkyyteen alkavat tuottaa tulosta.

Käynnissä oleva 10 miljoonan euron investointiohjelma keskittyi ensimmäisessä vaiheessa kyvykkyyden parantamiseen ja toisessa vaiheessa pääpaino on kapasiteetin nostamisessa. Pääosa ensimmäisen vaiheen laitteistosta on tilattu ja asennukset saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Uusien laitteiden käynnistyessä poistot kasvavat liikevaihdon kasvua nopeammin, jolloin suhteellisen kannattavuuden arvioidaan alkuvaiheissa hieman heikkenevän. Samanaikaisesti arvioimme voluumivalmistuspalvelun liikevaihdon kasvavan omaa valmistusta nopeammin, joka osaltaan myös aiheuttaa painetta suhteelliseen kannattavuuteen.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2018
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,5 (6,3) miljoonaa euroa, 36 prosenttia enemmän kuin loka-joulukuussa 2017. Vuoden viimeinen neljännes oli selvästi vahvin, myyntiä kiihdytti erityisesti tietoliikenneverkot-segmentin voimakas kysyntä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 55 (49) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (95) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (2) prosentti Aasiasta ja 1 (3) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,2 (0,4) miljoonaa euroa, kolminkertaistuen viime vuoteen verrattuna. Liiketulos oli 14,5 prosenttia liikevaihdosta. Oulun tehdas pystyi nostamaan vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitusvarmuuden ennätystasolle ja samalla vähentämään valmistuksen hävikkiä.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,25 (0,13) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,8 (2,5) miljoonaa euroa eli noin 0,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tilivuosi 2018
Tilivuoden liikevaihto oli 29,1 (23,9) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi peräti 21,8 prosenttia tilivuodesta 2017. Kaikki muut strategiassa valitut asiakassegmentit olivat katsauskaudella vahvassa vedossa, turvallisuus- ja puolustussegmenttiä lukuunottamatta. Tietoliikenneverkot-segmentissä kysyntää vahvisti uuden sukupolven 5G-teknologian kehitystyön eteneminen ja ensimmäisten kaupallisten verkkojen ja laitteiden toimitusten alkaminen. Puolijohteiden testaus -segmentti kasvoi myös selvästi, liikevaihto nousi 2 miljoonan euron tasolle. Autoteollisuus ja teollisuuselektroniikka -segmentit kasvoivat myös, mutta edellä mainittuja hieman maltillisemmin. Strategiaan valituista asiakassegmenteistä ainoastaan turvallisuus- ja puolustussegmentin myynti pieneni, lähinnä vahvasta vertailuvuodesta ja asiakasprojektien aikataulumuutoksista johtuen.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 54 (51) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 (95) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (2) prosentti Aasiasta ja 2 (3) prosenttia Pohjois-Amerikasta.

Vuoden 2018 liiketulos oli 2,9 (0,8) miljoonaa euroa ja nousi 10 prosenttiin liikevaihdosta. Erittäin vahva tuloskehitys on seurausta myynnin ja oman valmistuksen fokusoitumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin sekä kasvavasta liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,49 (0,19) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/18 10-12/17 Muutos 1-12/18 1-12/17 Muutos
Liikevaihto, M€ 8,5   6,3   36 % 29,1   23,9   21,8 %
Käyttökate, M€ 1,5   0,7   0,8 M€ 4,0   1,9   2,0 M€
Liiketulos, M€ 1,2   0,4   0,8 M€ 2,9   0,8   2,0 M€
% liikevaihdosta 15 % 6 % 8,1 %-yks. 10 % 4 % 6,4 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,2   0,4   0,8 M€ 2,8   0,8   2,0 M€
% liikevaihdosta 14 % 6 % 8 %-yks. 9 % 3 % 6 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,7   0,9   0,8 M€ 3,2   1,3   2,0 M€
% liikevaihdosta 20 % 14 % 6 %-yks. 11 % 5 % 6 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,25   0,13   0,12 0,49   0,19   0,30  
Investoinnit, M€ 0,7   0,3   0,4 M€ 3,4   1,0   2,4 M€
% liikevaihdosta 9 % 5 % 3,6 %-yks. 12 % 4 % 7,5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,6   0,4   2,2 M€ 2,6   0,4   2,2 M€
Oma pääoma / osake, € 2,23   1,81   0,42 2,23   1,81   0,42
Omavaraisuusaste, % 58 % 69 % -11 %-yks. 58 % 69 % -11 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 19 % 9 % 10 %-yks. 19 % 9 % 10 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 117   113   4 henk. 117   113   4 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muunmuassa uuden sukupolven 5G-tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollissuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 8 188 581,68 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 5 405 353,58 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 3.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 12.4.2019.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

 

 

Liite


Aspocompin tilinpäätöstiedote 2018.pdf