ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2016

Julkaistu:
2017-02-14 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2016

Espoo, Suomi, 2017-02-14 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 14.2.2017 klo 9.00

Tunnusluvut 10-12/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 6,6 M€ (4,8 M€ 10-12/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,1 M€ (-0,1)
– Liiketulos: 0,8 M€ (-0,3)
– Osakohtainen tulos: 0,19 euroa (-0,01)

Tunnusluvut 2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 21,6 miljoonaa euroa (17,5 M€ 1-12/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,8 M€ (0,0)
– Vertailukelpoinen liiketulos: 0,7 M€ (-0,9)
– Liiketulos: 0,7 M€ (-1,2)
– Osakekohtainen tulos: 0,16 euroa (-0,16)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,1 M€ (-0,1)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,4 M€ (0,7)

Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Strategiassa vuodelle 2016 asetettu päätavoite: ”Kiihdytä kasvua” toteutui kokonaisuudessaan hyvin. Vuosi käynnistyi heikossa markkinatilanteessa, mutta myynti lähti tavoiteltuun kasvuun toisella neljänneksellä ja jatkui vahvana läpi koko vuoden.

Myynti kehittyi hyvin toisesta neljänneksestä lähtien ja oli vahvinta vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihtoa kertyi 6,6 miljoonaa euroa (4,8 M€ 10-12/2015), kasvua 39 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Kokovuoden liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa (17,5 M€/2015) edustaen erittäin vahvaa 24 prosentin vuotuista kasvua.

Uuden sukupolven tietoverkkojärjestelmien kehitystyön synnyttämä piirilevykysyntä voimistui merkittävästi vuoden loppua kohti ja oli kasvun veturina viimeisellä neljänneksellä. Autoteollisuusasiakkaiden kysyntä pysyi tasaisen vahvana läpi vuoden ja koko asiakassegmentin myynti kaksinkertaistui vuodesta 2015.

Kannattavuus parani selvästi viimeisellä neljänneksellä toimitusten painottuessa teknologisesti vaativimpiin tuotteisiin. Liiketulos oli viimeisellä neljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa, reilut 12 prosenttia liikevaihdosta. Kokovuoden liiketulos kääntyi positiiviseksi ja oli 0,7 miljoonaa euroa eli reilut 3 prosenttia liikevaihdosta. Käyttöpääoma kasvoi 1,6 miljoonaa euroa vuoden aikana johtuen kasvavasta liiketoiminnasta. Tästä huolimatta rahavirta oli positiivinen, 0,1 miljoonaa euroa.

Piirilevymarkkinan arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuonna 2017 (lähde: Custer Consulting Group). Aspocomp arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan markkinoita nopeammin ja yltävän noin 10 prosentin tasolle vuonna 2017. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuodesta 2016, johtuen pääsääntöisesti kasvavasta liikevaihdosta ja tasaisemmasta kysynnästä.

Aspocomp kertoo tulevaisuuden näkymistään ja tavoitteistaan tarkemmin tiistaina 14.3.2017 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.” 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2016
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa, kasvaen 39 prosenttia loka-joulukuusta 2015. Piirilevykysyntä voimistui merkittävästi vuoden loppua kohden uuden sukupolven tietoverkkojärjestelmien kehitystyön kasvun myötä ja toimi kasvun veturina neljännellä vuosineljänneksellä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 62 prosenttia (49 % 10-12/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %), 3 prosenttia Aasiasta (3 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (4 %).

Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,3 M€ 10-12/2015). Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 12 prosenttia liikevaihdosta. Viimeisellä neljänneksellä toimitukset painottuivat korkeamman jalostusasteen tuotteisiin parantaen selvästi kannattavuutta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 10-12/2015) ja osakekohtainen tulos 0,19 euroa (-0,01 €).

Tilikausi 2016
Katsauskauden liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa, kasvaen 24 prosenttia tammi-joulukuusta 2015. Autoteollisuusasiakkaiden kysyntä pysyi tasaisen vahvana läpi vuoden ja koko asiakassegmentin myynti kaksinkertaistui vuodesta 2015.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 53 prosenttia (47 % 1-12/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 93 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %), 5 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Katsauskauden liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,2 M€ 1-12/2015). Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,9 M€ 1-12/2015, ilman Teuvan tehtaan alasajokuluja). Kannattavuus parani toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvaessa ja toimitusten painottuessa korkeamman jalostusasteen tuotteisiin.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos 0,16 euroa (-0,16 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/16 10-12/15 Muutos * 1-12/16 1-12/15 Muutos *
Liikevaihto, M€ 6,6 4,8 39 % 21,6 17,5 24 %
Käyttökate, M€ 1,1 -0,1 1,2 M€ 1,8 0,0 1,8 M€
Vertailukelpoinen liiketulos 0,8 -0,3 1,1 M€ 0,7 -0,9 1,6 M€
    % liikevaihdosta 12 % -6 % 18,4 %-yks. 3 % -5 % 8,6 %-yks.
Liiketulos, M€ 0,8 -0,3 1,2 M€ 0,7 -1,2 1,9 M€
    % liikevaihdosta 12 % -7 % 19,4 %-yks. 3 % -7 % 10,0 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,8 -0,4 1,2 M€ 0,6 -1,3 1,9 M€
    % liikevaihdosta 12 % -8 % 20 %-yks. 3 % -7 % 10 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,2 -0,1 1,3 M€ 1,0 -1,0 2,1 M€
    % liikevaihdosta 19 % -2 % 21 %-yks. 5 % -6 % 11 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,19 -0,01 0,20 0,16 -0,16 0,32
Investoinnit, M€ 0,2 0,1 0,1 M€ 0,4 0,5 -0,1 M€
    % liikevaihdosta 3 % 1 % 1,8 %-yks. 2 % 3 % -0,9 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,3 0,3 0,0 M€ 0,3 0,3 0,0 M€
Oma pääoma / osake, € 1,64 1,48 0,16 1,64 1,48 0,16
Omavaraisuusaste, % 68 % 69 % -1 %-yks. 68 % 69 % -1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 12 % 11 % 1 %-yks. 12 % 11 % 1 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 108 106 2 henk. 108 106 2 henk.

  
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää 23.3.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja että emoyhtiön tilikauden tappio 661 980,67 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat noin 7,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.ACGF Tilinpäätöstiedote 2016.pdf