ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015

Julkaistu:
2016-02-25 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015

Espoo, Suomi, 2016-02-25 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 25.2.2016 klo 9.00

Tunnusluvut 2015 lyhyesti

– Liikevaihto: 17,5 miljoonaa euroa (21,0 M€ 1-12/2014)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,0 M€ (-0,3)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,9 M€ (-0,4)
– Liiketulos: -1,2 M€ (-2,0)
– Osakekohtainen tulos: -0,16 euroa (-0,31)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,1 M€ (-0,1)

Tunnusluvut 10–12/2015 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,8 miljoonaa euroa (4,1 M€ 10–12/2014)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): -0,1 M€ (-1,1)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,3 M€ (-0,3)
– Liiketulos: -0,3 M€ (-1,6)
– Osakekohtainen tulos: -0,01 euroa (-0,25)

Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

”Yhtiön koko vuoden liikevaihto laski edellisvuodesta 3,5 miljoonaa euroa päätyen 17,5 miljoonaan euroon. Pudotus johtui eräiden suurten asiakkaiden heikommasta kysynnästä ja syklisestä ostokäyttäytymisestä. Yhtiön myynti viidelle suurimmalle asiakkaalle laski noin 5 miljoonaa euroa. Muiden asiakkuuksien myynti kasvoi 17 prosenttia edellisestä vuodesta.

Loka-joulukuun liikevaihto oli vuoden korkein 4,8 miljoonaa euroa ja myös selkeässä 0,7 miljoonan euron kasvussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viimeisen neljänneksen liikevaihtotaso jäi kuitenkin selvästi odotuksia pienemmäksi kysynnän ja tilausvirran hiljentyessä jyrkästi joulukuussa.

Yhtiön strategisena tavoitteena on laajentaa ja tasapainoittaa asiakaskuntaa, jolloin yksittäisten asiakkuuksien ja projektien vaihtelut eivät heiluttaisi yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta näin merkittävästi. Rakennemuutos on edennyt vuoden aikana hyvin, mutta liikevaihdollisesti sen vaikutus ei ole vielä riittävän suuri. Uusien asiakkaiden ja tuotteiden hyväksyntä- ja ylösajoprosessit ovat pitkiä ja kestävät tyypillisesti yhdestä kolmeen vuotta.

Yhtiön vuoden 2015 liiketulos ilman kertaeriä oli 0,9 miljoonaa euroa tappiolla, johtuen pääosin alhaisesta liikevaihdosta. Kuluneen vuoden tulosta rasittivat myös Oulun tehtaan vaihteleva kuormitus sekä suljetun Teuvan tehtaan tuotteiden ylösajokustannukset Oulussa. Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaeriä oli 0,3 miljoonaa euroa tappiollinen kysynnän voimakkaan hidastumisen vuoksi.

Maailmanlaajuisesti piirilevymarkkinoiden ei arvioida kasvavan vuonna 2016 (Custer Consulting, tammikuu 2016). Alkuvuotta varjostaa hiljentynyt kulutuselektroniikkakysyntä etenkin älypuhelimissa sekä muissa medialaitteissa. Aspocompin piirilevyjä ei merkittävästi mene kulutuselektroniikkatuotteisiin, mutta piirilevyjen ylikapasiteetitilanne voi alkuvuonna vaikuttaa myös muihin tuotealueisiin kiristyneenä kilpailuna.

Yhtiö arvioi vuoden 2016 muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Kasvua haetaan erityisesti autoteollisuudesta, teollisuuselektroniikasta ja erityyppisistä turvallisuus-sovelluksista, kuten turvakameroista sekä erillis- tai viranomaisverkoista. Tietoliikennelaitteissa uuden tuotesukupolven kehitystyön arvioidaan myös kasvattavan kysyntää vuoden aikana.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-12/2015

Katsauskauden liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa, 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Liikevaihdon lasku johtui eräiden suurimpien asiakkaiden heikommasta kysynnästä. Muilta osin myynti ja asiakaskunnan laajentaminen kehittyivät myönteisesti ja myynti kasvoi 17 prosenttia.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 47 prosenttia (63 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta kertyi 93 prosenttia Euroopasta (89 %), 5 prosenttia Aasiasta (10 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (-2,0 M€) sisältäen kertaluontoiset erät. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,4 M€).

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,31 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/15 10-12/14 Muutos 1-12/15 1-12/14 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,8 4,1 16 % 17,5 21,0 -17 %
Käyttökate, M€ -0,1 -1,1 1,1 M€ 0,0 -0,3 0,3 M€
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,3 -0,3 0,0 M€ -0,9 -0,4 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -6 % -6 % 0,3 %-yks. -5 % -2 % -3,3 %-yks.
Liiketulos, M€ -0,3 -1,6 1,3 M€ -1,2 -2,0 0,8 M€
    % liikevaihdosta -7 % -40 % 32,6 %-yks. -7 % -9 % 2,5 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,4 -1,7 1,3 M€ -1,3 -2,0 0,7 M€
    % liikevaihdosta -8 % -41 % 33 %-yks. -7 % -10 % 2 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,1 -1,6 1,5 M€ -1,0 -2,0 1,0 M€
    % liikevaihdosta -2 % -39 % 37 %-yks. -6 % -9 % 4 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,01 -0,25 0,24 -0,16 -0,31 0,15  
Investoinnit, M€ 0,1 0,3 -0,2 M€ 0,5 0,9 -0,4 M€
    % liikevaihdosta 1 % 7 % -5,9 %-yks. 3 % 4 % -1,4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,3 0,7 -0,5 M€ 0,3 0,7 -0,5 M€
Oma pääoma / osake, € 1,48 1,66 -0,18 1,48 1,66 -0,18
Omavaraisuusaste, % 69 % 71 % -3 %-yks. 69 % 71 % -3 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 11 % 5 % 6 %-yks. 11 % 5 % 6 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 106 144 -38 henk. 106 144 -38 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 ja että emoyhtiön tilikauden tappio 2 515 231,32 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat noin 8,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 2015 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätös julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mikko Montonen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.Aspocomp tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015.pdf