Aspocompin tilinpäätös, vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 on julkaistuSource: Aspocomp Group Oyj

Aspocompin tilinpäätös, vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 on julkaistu

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 13.3.2019 klo 9.00

Aspocompin vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on myös luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/hallinto.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite