Aspocompin suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 perusteellaSource: Aspocomp Group Oyj

Aspocompin suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 perusteella

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.4.2019 klo 14.10

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 3.4.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annetaan vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 38 000 yhtiön uutta osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 25.2.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakepalkkiojärjestelmä on perustettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta ja osakkeenomistajan etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeiden antaminen perustuu yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmän puitteissa annettujen uusien osakkeiden seurauksena Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 6 704 505 osakkeeseen. Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 23.4. 2019. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Palkkiona annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutus- ja panttausrajoitus sitouttamisjakson aikana. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi avainhenkilön arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on palautettava yhtiölle vastikkeetta.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com