Aspocompin puolivuosikatsaus 2021: Tilauskanta ennätystasolla ja tulos kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä.

Aspocompin puolivuosikatsaus 2021: Tilauskanta ennätystasolla ja tulos kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä.

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 12.8.2021 klo 9.00

Tunnusluvut 4-6/2021 lyhyesti

  4-6/2021 4-6/2020   Muutos *
Liikevaihto 7,2 M€ 7,1 M€   1 %
Käyttökate (EBITDA) 0,9 M€ 0,6 M€   45 %
Liiketulos 0,5 M€ 0,3 M€   82 %
   % liikevaihdosta 6,4 % 3,6 %   3 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,06 0,03   100 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,6 M€ 1,5 M€   -62 %
Omavaraisuusaste 63,6 % 62,1 %   2 %-yks.

Tunnusluvut 1-6/2021 lyhyesti

  1-6/2021 1-6/2020   Muutos *
Liikevaihto 13,4 M€ 13,8 M€   -3 %
Käyttökate (EBITDA) 0,9 M€ 0,6 M€   46 %
Liiketulos 0,0 M€ -0,2 M€   80 %
   % liikevaihdosta -0,3 % -1,3 %   1 %-yks.
Osakekohtainen tulos -0,01 -0,04   75 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,5 M€ 1,9 M€   -74 %
Omavaraisuusaste 63,6 % 62,1 %   2 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 10,8 M€ 4,2 M€   157 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  


NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Kuitenkin globaali komponenttipula saattaa haitata myönteistä kehitystä.

Yhtiö säilyttää 10.3.2021 tiedottamansa koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocompin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kysyntä vahvistui merkittävästi vuoden toisen neljänneksen aikana ja tilauskanta nousi reilusta 4 miljoonasta eurosta lähes 11 miljoonaan euroon. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 7,2 miljoonaa. Toisella neljänneksellä kasvu oli vahvinta teollisuuselektroniikka- ja autoteollisuusasiakassegmenteillä, kun taas tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä jäi edelleen vaisuksi. Liikevaihdon kasvua hidasti tuotannon raaka-aineiden kuten piirilevylaminaattien pidentyneet toimitusajat. Tilanteen arvioidaan parantuvan selvästi toisen vuosipuoliskon aikana, kun ennätyksellisen vahvaa tilauskantaa päästään valmistamaan ja toimittamaan asiakkaille.

Toisen neljänneksen liiketulos kääntyi positiiviseksi ja oli 6,4 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos parani korkeamman käyttöasteen ja paremman tuotemiksin ansiosta. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan tuotanto- ja toimitusmäärien kasvaessa vuoden toisella puoliskolla.

Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia.”

COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

Yleisen markkinatilanteen elpymisen jatkumisella oli myönteinen vaikutus yhtiön toisen neljänneksen kysyntään. Kysyntä on lähtenyt kasvuun ja yhtiön tilauskanta on noussut merkittävästi. Covid-19-pandemia ja sen aiheuttamien rajoituksien vaikutukset elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ovat osittain lieventyneet.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut kohtuullinen. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ollut tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2021
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,2 (7,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 1 prosentin huhti-kesäkuuhun 2020 verrattuna. Kysyntä vahvistui merkittävästi vuoden toisen neljänneksen aikana ja tilauskanta nousi 4,2 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan euroon. Toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli vahvinta teollisuuselektroniikka- ja autoteollisuusasiakassegmenteillä, kun taas tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä jäi edelleen vaisuksi.  Liikevaihdon kasvua hidastivat tuotannon raaka-aineiden pidentyneet toimitusajat.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 49 (45) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 (80) prosenttia kertyi Euroopasta ja 16 (20) prosenttia muilta mantereilta.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi korkeamman käyttöasteen ja paremman tuotemiksin ansiosta. Liiketulos oli 6,4 (3,6) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,06 (0,03) euroa.

Tammi-kesäkuu 2021
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 13,4 (13,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 3 prosenttia tammi-kesäkuuhun 2020 verrattuna.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 45 (42) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 86 (84) prosenttia kertyi Euroopasta ja 14 (16) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli 0,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,3 (-1,3) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa sisältäen 0,1 miljoonaa euroa laskennallista valuuttakurssivoittoa ja osakekohtainen tulos -0,01 (-0,04) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 10,8 (4,2) miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/21 4-6/20 Muutos 1-6/21 1-6/20 Muutos
Liikevaihto, M€ 7,2 7,1 1 % 13,4 13,8 -3 %
Käyttökate, M€ 0,9 0,6 45 % 0,9 0,6 46 %
Liiketulos, M€ 0,5 0,3 82 % 0,0 -0,2 80 %
    % liikevaihdosta 6 % 4 % 3 %-yks. 0 % -1 % 1 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,4 0,2 96 % 0,0 -0,2 81 %
    % liikevaihdosta 6 % 3 % 3 %-yks. 0 % -2 % 1 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,4 0,2 96 % 0,0 -0,2 80 %
    % liikevaihdosta 6 % 3 % 3 %-yks. 0 % -2 % 1 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,06 0,03 100 % -0,01 -0,04 75 %
Investoinnit, M€ 0,2 0,3 -49 % 0,8 1,3 -41 %
    % liikevaihdosta 2 % 5 % -2 %-yks. 6 % 9 % -4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,0 3,5 -150 % 2,0 3,5 -150 %
Oma pääoma / osake, € 2,50 2,63 -13 % 2,50 2,63 -13 %
Omavaraisuusaste, % 64 % 62 % 2 %-yks. 64 % 62 % 2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 18 % 14 % 3 %-yks. 18 % 14 % 3 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 140 144 -4 henk. 140 144 -4 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,8 (1,3) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vuonna 2017, vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 (1,9) miljoonaa euroa. Merkittävin syy kassavirran heikkenemiseen oli nettokäyttöpääoman muutos.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,9 (3,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,0 (6,1) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet kesäkuussa 2021, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Nettovelkaantumisaste oli 18 (14) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,8 (4,9) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 64,0 (62,1) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 137 (140) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2021 oli 140 (144). Heistä työntekijöitä oli 86 (90) ja toimihenkilöitä 54 (54).

YHTIÖKOKOUS 2021, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 13.4.2021.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2021 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 855 272 kappaletta 1.1.­30.6.2021 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 572 178 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,83 euroa, ylin 4,74 euroa ja keskikurssi 4,17 euroa. Päätöskurssi 30.6.2021 oli 4,30 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 29,4 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 788 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,5 prosenttia.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2021

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021:     torstaina 4.11.2021

Osavuosivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 12.8.2021

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2021 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Konsernin käyttöönottamat uudet ja muutetut standardit

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2021    
1 000 € 4-6/2021 4-6/2020 Muutos
Liikevaihto 7 165 100 % 7 100 100 % 1 %
Liiketoiminnan muut tuotot 5 0 % 48 1 % -89 %
Aine- ja tarvikekulut -3 008 -42 % -3 383 -48 % -11 %
Henkilöstökulut -2 159 -30 % -2 080 -29 % 4 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 073 -15 % -1 044 -15 % 3 %
Poistot ja arvonalentumiset -468 -7 % -387 -5 % 21 %
Liiketulos 462 6 % 254 4 % 82 %
Rahoitustuotot ja -kulut -53 -1 % -45 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja 409 6 % 209 3 % 96 %
Tuloverot -2 0 % -1 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 407 6 % 208 3 % 96 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 1 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 0 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 408 6 % 207 3 % 97 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,06 euroa 0,03 euroa 100 %
Laimennettu 0,06 euroa 0,03 euroa 100 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2021        
1 000 € 1-6/2021 1-6/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto 13 403 100 % 13 836 100 % -3 % 25 635 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 26 0 % 49 0 % -47 % 83 0 %
Aine- ja tarvikekulut -6 137 -46 % -6 847 -49 % -10 % -11 971 -47 %
Henkilöstökulut -4 338 -32 % -4 101 -30 % 6 % -7 856 -31 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 082 -16 % -2 340 -17 % -11 % -4 380 -17 %
Poistot ja arvonalentumiset -908 -7 % -772 -6 % 18 % -1 643 -6 %
Liiketulos -36 0 % -174 -1 % 80 % -131 -1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -11 0 % -64 0 % -83 % -294 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja -46 0 % -238 -2 % 81 % -426 -2 %
Tuloverot -3 0 % -2 0 %   327 1 %
Tilikauden voitto/tappio -49 0 % -240 -2 % 80 % -98 0 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           6  
Eriin liittyvät tuloverot           -1  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 1 0 % -1 0 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 0 % -1 0 % 5 0 %
Tilikauden laaja tulos -48 0 % -240 -2 % 80 % -93 0 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,01 euroa -0,04 euroa 75 % -0,01 euroa
Laimennettu -0,01 euroa -0,04 euroa 75 % -0,01 euroa

TASE        
1 000 €  6/2021  6/2020 Muutos  12/2020
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 245 3 250 0 % 3 247
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 542 5 848 -5 % 5 916
Käyttöoikeusomaisuuserät 863 1 113 -22 % 1 029
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 15 537 % 95
Laskennalliset verosaamiset 5 043 4 673 8 % 5 043
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 789 14 900 -1 % 15 330
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 3 194 2 993 7 % 2 932
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 970 7 661 -9 % 5 891
Rahavarat 1 965 3 466 -43 % 2 801
Lyhytaikaiset varat yhteensä 12 128 14 119 -14 % 11 623
Varat yhteensä 26 917 29 019 -7 % 26 953
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 720 4 689 1 % 4 705
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -7 -12 -42 % -7
Kertyneet voittovarat 11 402 12 334 -8 % 11 450
Oma pääoma yhteensä 17 116 18 011 -5 % 17 148
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 644 4 854 -25 % 4 245
Muut pitkäaikaiset velat 340 355 -4 % 340
Laskennalliset verovelat 19 25 -26 % 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 347 1 222 10 % 1 408
Osto- ja muut velat 4 452 4 553 -2 % 3 794
Velat yhteensä 9 801 11 008 -11 % 9 806
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 917 29 019 -7 % 26 953
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2021            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -49 -49
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -49 -48
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osakepalkitseminen   16       16
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 16 0 0 0 16
Oma pääoma 30.6.2021 1 000 4 720 -7 3 11 399 17 116
             
Tammi-kesäkuu 2020            
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -240 -240
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 -240 -240
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osakepalkitseminen   155       155
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 155 0 0 0 155
Oma pääoma 30.6.2020 1 000 4 689 -12 2 12 332 18 011
             
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu    
1 000 €  1-6/2021  1-6/2020  1-12/2020
Katsauskauden tulos -49 -240 -98
Oikaisut 899 823 1 775
Käyttöpääoman muutos -278 1 418 2 303
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -74 -63 -292
Maksetut verot -3 -2 -14
Liiketoiminnan rahavirta 496 1 936 3 674
Investoinnit -763 -1 298 -1 986
Käyttöomaisuusmyynnit 21 0 28
Investointien rahavirta -742 -1 298 -1 959
Lainojen nostot 0 3 000 3 000
Lainojen takaisinmaksut -496 -2 512 -2 852
Vuokrasopimusvelkojen maksut -174 -204 -380
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 139 139
Maksetut osingot 0 0 -1 026
Rahoituksen rahavirta -670 423 -1 119
Rahavarojen muutos -916 1 061 596
Rahavarat tilikauden alussa 2 801 2 382 2 382
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 80 23 -177
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 965 3 466 2 801
       

TUNNUSLUKUJA            
    Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 2020
Liikevaihto, M€   7,2 6,2 5,9 5,9 25,6
Käyttökate, M€   0,9 -0,1 0,4 0,5 1,5
Liiketulos, M€   0,5 -0,5 0,0 0,1 -0,1
   % liikevaihdosta   6 % -8 % -1 % 2 % -1 %
Tulos ennen veroja, M€   0,4 -0,5 -0,2 0,0 -0,4
   % liikevaihdosta   6 % -7 % -3 % 0 % -2 %
Tilikauden tulos, M€   0,4 -0,5 0,1 0,0 -0,1
   % liikevaihdosta   6 % -7 % 2 % 0 % 0 %
Omavaraisuusaste, %   64 % 63 % 64 % 63 % 64 %
Gearing, %   18 % 21 % 17 % 14 % 17 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,2 0,6 0,4 0,3 2,0
   % liikevaihdosta   2 % 10 % 6 % 6 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 140 134 138 142 138
Tulos/osake (EPS), €   0,06 -0,07 0,02 0,00 -0,01
Oma pääoma/osake, €   2,50 2,44 2,51 2,48 2,51


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2021  6/2020  12/2020
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite