Aspocompin puolivuosikatsaus 2019: Vuosi jatkui liikevaihdon ja liiketuloksen kasvulla

Aspocompin puolivuosikatsaus 2019: Vuosi jatkui liikevaihdon ja liiketuloksen kasvulla

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 8.8.2019 klo 9.00

Tunnusluvut 4-6/2019 lyhyesti

  4-6/2019 4-6/2018   Muutos *
Liikevaihto 8,7 M€ 7,7 M€   13 %
Käyttökate (EBITDA) 1,7 M€ 1,1 M€   64 %
Liiketulos 1,4 M€ 0,8 M€   82 %
  % liikevaihdosta 16,3 % 10,2 %   6 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,20 0,12   74 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,5 M€ 0,4 M€   30 %
Omavaraisuusaste 60,1 % 57,6 %   3 %-yks.

Tunnusluvut 1-6/2019 lyhyesti

  1-6/2019 1-6/2018   Muutos *
Liikevaihto 16,3 M€ 13,8 M€   18 %
Käyttökate (EBITDA) 2,9 M€ 1,6 M€   78 %
Liiketulos 2,3 M€ 1,1 M€   113 %
  % liikevaihdosta 14,0 % 7,7 %   6 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,33 0,15   120 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,7 M€ 0,7 M€   274 %
Omavaraisuusaste 60,1 % 57,6 %   3 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 4,0 M€ 3,1 M€   30 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kysyntä oli vahvaa vuoden toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 8,7 miljoonaa euroa nousten 13 prosentilla viimevuoden vertailukaudesta. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 16,3 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden suurin kasvu kertyi odotetusti tietoliikenneverkot -asiakassegmentistä, joka nousi 5G-markkinan vauhdittamana. Myös teollisuuselektroniikka ja puolijohdekomponenttien testaus -segmentit jatkoivat selkeää kasvua. Autoteollisuussegmentin kysyntä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun taas turvallisuus ja puolustusteollisuus -segmentissä oli selkeä pudotus.

Tilauskanta vahvistui ja nousi 4 miljoonan euron tasolle. Kauppasota ja maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikeuttavat asiakkaiden loppuvuoden kysynnän ennustamista. Ennusteet tehdään lyhyemmälle aikavälille ja tarvearvioissa on suurempi vaihtelu kuin aiemmin.

Kokonaisuudessaan maailmanlaajuiset piirilevymarkkinat olivat alkuvuonna hienoisessa noin puolen prosentin laskussa (Custer Consulting, heinäkuu 2019).

Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta 1,4 miljoonaan euroon ja oli 16 prosenttia liikevaihdosta. Tuloksen parannus johtuu tuotanto- ja myyntivolyymien kasvusta sekä tuotevalikoiman painottumisesta teknologisesti vaativampiin piirilevyihin. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa, 14 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 miljoonaa euroa ensimmäisellä puolivuotiskaudella, mikä on 2 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Investointiohjelmassa saatiin johdinkuvioiden syövytyslinjasto testaus- ja käyttöönottovaiheeseen. Tämä laitteisto tuo uuden kustannustehokkaan ja nopeamman valmistusteknologian vaativille piirilevyille.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2019
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,7 (7,7) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi 13 prosenttia huhti-kesäkuuhun 2018 verrattuna.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 58 (56) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (96) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (2) prosentti Aasiasta ja 1 (2) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi selvästi ja oli 1,4 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 16,3 (10,2) prosenttia liikevaihdosta. Tuotanto- ja myyntivolyymien kasvu sekä teknologisesti vaativimpien tuotteiden osuuden kasvu olivat merkittävimmät tekijät kannattavuuden parantumiseen.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,20 (0,12) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 4,0 (3,1) miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuu 2019
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (13,8 M€), 18 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2018. Liikevaihdon suurin kasvu syntyi 5 G-markkinan vauhdittamasta tietoliikenneverkot -segmentistä. Lisäksi teollisuuselektroniikka ja puolijohdekomponettien testaus –segmentit jatkoivat selkeää kasvua. Autoteollisuussegmentin kysyntä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, kun taas turvallisuus- ja puolustusteollisuus -segmentissä kysyntä laski.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %), 2 prosenttia Aasiasta (2 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa (1,1 M€). Hyvä tuloskehitys johtui pääosin tuotanto- ja myyntivolyymien kasvusta ja tuotevalikoiman painottumisesta teknologisesti vaativampiin piirilevyihin.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,33 euroa (0,15 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT      
  4-6/19 4-6/18 Muutos 1-6/19 1-6/18 Muutos
Liikevaihto, M€ 8,7 7,7 13 % 16,3 13,8 18 %
Käyttökate, M€ 1,7 1,1 64 % 2,9 1,6 78 %
Liiketulos, M€ 1,4 0,8 82 % 2,3 1,1 113 %
  % liikevaihdosta 16 % 10 % 6 %-yks. 14 % 8 % 6 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,4 0,8 78 % 2,2 1,0 116 %
  % liikevaihdosta 16 % 10 % 6 %-yks. 14 % 7 % 6 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,4 0,8 78 % 2,2 1,0 116 %
  % liikevaihdosta 16 % 10 % 6 %-yks. 14 % 7 % 6 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,20 0,12 74 % 0,33 0,15 120 %
Investoinnit, M€ 0,7 0,6 22 % 1,7 2,0 -16 %
  % liikevaihdosta 8 % 7 % 1 %-yks. 10 % 14 % -4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,3 1,6 71 % 2,3 1,6 71 %
Oma pääoma / osake, € 2,43 1,9 53 % 2,43 1,90 53 %
Omavaraisuusaste, % 60 % 58 % 2 %-yks. 60 % 58 % 2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 17 % 22 % -6 %-yks. 17 % 22 % -6 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 124 116 8 henk. 124 116 8 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,7 (2,0) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Joulukuussa 2017 julkistettu Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä 10 miljoonan euron investointiohjelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Investointiohjelma keskittyy ensimmäisessä vaiheessa kyvykkyyden nostamiseen ja toisessa vaiheessa kapasiteetin nostamiseen. Vuoden toisen neljänneksen aikana saatiin Oulun tehtaalla muun muassa johdinkuvioiden syövytyslinjasto testaus- ja käyttöönottovaiheeseen. Laitteisto mahdollistaa uuden kustannustehokkaan ja nopeamman valmistusteknologian vaativille piirilevyille. Suurin osa ensimmäisen vaiheen laitteistosta on jo tilattu ja saadaan asennettua tämän vuoden aikana. Investointiohjelman avulla yhtiö pystyy entistä paremmin vastamaan maailmanlaajuisen digitalisaation etenemisestä johtuvaan kysynnän kasvuun ja siten vahvistamaan asemaansa johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 (0,7) miljoonaa euroa.

Kassavarat kasvoivat ja olivat kauden lopussa 2,3 (1,6) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,1 (4,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 17 (22) prosenttia. Korottomat velat olivat 5,7 (4,9) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 60,1 (57,6) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 118 (115) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2019 oli 118 (116). Heistä työntekijöitä oli 73 (72) ja toimihenkilöitä 45 (44).

YHTIÖKOKOUS 2019, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 3.4.2019.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2019 oli 6 704 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

  Osakkeiden lukumäärä
1.1.2019   6 666 505
3.5.2019 Toteutettu maksuton osakeanti 38 000
30.6.2019   6 704 505

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 3.4.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2018 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 38 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 3.5.2019 kaupparekisteriin ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 704 505 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 850 081 kappaletta 1.1.­30.6.2019 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 854 988 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,71 euroa, ylin 5,50 euroa ja keskikurssi 4,53 euroa. Päätöskurssi 28.6.2019 oli 5,14 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 34,5 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 161 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,8 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Kauppasota ja maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikeuttavat asiakkaiden loppuvuoden kysynnän ennustamista. Ennusteet tehdään lyhyemmälle aikavälille ja tarvearvioissa on suurempi vaihtelu kuin aiemmin.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyi piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Maksuvalmius
Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä liikevaihdosta. Maksuvalmiusriskiä hallitaan tarvittaessa factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN

Aspocomp muutti 30.4.2019 taloudellisten tiedotteidensa julkistamismenettelyä ja siirtyi julkaisemaan osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lyhentämättöminä ja muokkaamattomina pörssitiedotteina. Tämä pörssitiedote on Aspocompin puolivuosikatsaus 2019 kokonaisuudessaan. Jatkossa kaikki Aspocompin taloudelliset raportit, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta lukuunottamatta, julkaistaan edellä mainitulla tavalla.

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2019 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019:      tiistaina 29.10.2019

Osavuosivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 8.8.2019

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2019 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin soveltaminen 1.1.2019 lähtien
Voimaanastunut standardi korvaa IAS 17 standardin ja siihen liittyvät tulkinnat IFRS-säännöstössä. IFRS 16 antaa ennen kaikkea ohjeistusta vuokralle ottajalle ja määrittää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta sekä omaisuuseränä että vuokranmaksuvelvoitteena. Vuokrasopimusten kustannukset tulee vuokralle ottajan osalta esittää tuloslaskelmalla vuokrakulujen sijaan poistoina ja rahoituskuluina.

Konserni soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen oikaise vertailuvuoden tietoja raportoinnissaan. Vuokrasopimusvelka määritetään jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon käyttäen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. Konserni tulee huomioimaan raportoinnissaaan myös standardiin sisältyvät kaksi soveltamista helpottavaa poikkeusta, jotka liittyvät kohde-arvoltaan vähäisiin tai lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai alle.

Konsernin osalta taseelle kirjattavat käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat leasing autoista, vuokratuista toimitiloista ja maa-aluevuokrista. Kirjattavien omaisuuserien määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa ja näin ollen standardin vaikutusten ei nähdä olevan konsernin tunnuslukujen kannalta merkittävinä. Taseessa vuokrasopimusvelka esitetään pitkäaikaisena ja lyhytaikaisena korollisena vieraana pääomana.

LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2019    
1 000 € 4-6/2019 4-6/2018 Muutos
Liikevaihto 8 709 100 % 7 706 100 % 13 %
Liiketoiminnan muut tuotot 65 1 % 12 0 % 456 %
Aine- ja tarvikekulut -3 564 -41 % -3 610 -47 % -1 %
Henkilöstökulut -2 233 -26 % -2 034 -26 % 10 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 241 -14 % -1 012 -13 % 23 %
Poistot ja arvonalentumiset -313 -4 % -277 -4 % 13 %
Liiketulos 1 423 16 % 783 10 % 82 %
Rahoitustuotot ja -kulut -53 -1 % -16 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja 1 370 16 % 768 10 % 78 %
Tuloverot -2 0 % -1 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 369 16 % 767 10 % 78 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 0 0 % 0 0 %  
Muuntoerot 1 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 0 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 370 16 % 767 10 % 79 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,20 euroa 0,12 euroa 67 %
Laimennettu 0,20 euroa 0,12 euroa 67 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2019        
1 000 € 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 16 331 100 % 13 842 100 % 18 % 29 136 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 66 0 % 18 0 % 268 % 57 0 %
Aine- ja tarvikekulut -6 988 -43 % -6 374 -46 % 10 % -13 162 -45 %
Henkilöstökulut -4 094 -25 % -3 804 -27 % 8 % -7 733 -27 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 437 -15 % -2 068 -15 % 18 % -4 338 -15 %
Poistot ja arvonalentumiset -594 -4 % -543 -4 % 9 % -1 075 -4 %
Liiketulos 2 283 14 % 1 069 8 % 113 % 2 885 10 %
Rahoitustuotot ja -kulut -69 0 % -47 0 % 48 % -122 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 2 213 14 % 1 023 7 % 116 % 2 763 9 %
Tuloverot -2 0 % -1 0 %   481 2 %
Tilikauden voitto/tappio 2 211 14 % 1 021 7 % 116 % 3 244 11 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %   0 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 0 0 % 0 0 %   -13 0 %
Muuntoerot -1 0 % -1 0 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 0 % -1 0 % -12 0 %
Tilikauden laaja tulos 2 210 14 % 1 021 7 % 117 % 3 232 11 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,33 euroa 0,15 euroa 120 % 0,49 euroa
Laimennettu 0,33 euroa 0,15 euroa 120 % 0,49 euroa

TASE        
1 000 €  6/2019  6/2018 Muutos  12/2018
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 266 3 286 -1 % 3 281
Aineelliset hyödykkeet 5 814 3 951 47 % 4 941
Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 3 985 3 501 14 % 3 985
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 081 10 753 22 % 12 222
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 2 652 2 293 16 % 2 332
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 079 7 288 25 % 8 714
Rahavarat 2 327 1 613 44 % 2 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 058 11 195 26 % 13 611
Varat yhteensä 27 139 21 948 24 % 25 833
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 517 4 481 1 % 4 504
Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus -53 -41   -53
Kertyneet voittovarat 10 847 7 212 50 % 9 436
Oma pääoma yhteensä 16 310 12 652 29 % 14 888
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 852 3 561 8 % 4 266
Muut pitkäaikaiset velat 424 402 5 % 424
Laskennalliset verovelat 21 21 0 % 21
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 213 881 38 % 1 170
Osto- ja muut velat 5 318 4 429 20 % 5 064
Velat yhteensä 10 829 9 295 16 % 10 946
Oma pääoma ja velat yhteensä 27 139 21 948 24 % 25 833
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2019            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 211 2 211
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 2 211 2 210
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -800 -800
Osakepalkitseminen     12       12
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 12 0 0 -800 -788
Oma pääoma 30.6.2019 1 000 4 517 -53 4 10 843 16 310
             
Tammi-kesäkuu 2018            
Oma pääoma 1.1.2018 1 000 4 478 -41 4 6 655 12 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         1 021 1 021
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 1 021 1 021
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -467 -467
Osakepalkitseminen   3       3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 3 0 0 -467 -464
Oma pääoma 30.6.2018 1 000 4 481 -41 3 7 210 12 652
             
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu  
1 000 €  1-6/2019  1-6/2018  1-12/2018
Katsauskauden tulos 2 211 1 021 3 244
Oikaisut 607 595 729
Käyttöpääoman muutos -44 -831 -1 794
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -58 -57 -138
Maksetut verot -2 -1 -3
Liiketoiminnan rahavirta 2 713 726 2 039
Investoinnit -1 662 -1 971 -3 357
Käyttöomaisuusmyynnit 63 8 34
Investointien rahavirta -1 599 -1 963 -3 323
Lainojen nostot 0 3 281 4 556
Lainojen takaisinmaksut -552 -348 -625
Maksetut osingot -800 -467 -467
Rahoituksen rahavirta -1 352 2 466 3 465
Rahavarojen muutos -238 1 229 2 181
Rahavarat tilikauden alussa 2 565 384 384
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 327 1 613 2 565
       

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
Liikevaihto, M€   8,7 7,6 8,5 6,7 7,7
Käyttökate, M€   1,7 1,1 1,5 0,9 1,1
Liiketulos, M€   1,4 0,9 1,2 0,6 0,8
  % liikevaihdosta   16 % 11 % 15 % 9 % 10 %
Tulos ennen veroja, M€ 1,4 0,8 1,2 0,5 0,8
  % liikevaihdosta   16 % 11 % 14 % 8 % 10 %
Tilikauden tulos, M€   1,4 0,8 1,7 0,5 0,8
  % liikevaihdosta   16 % 11 % 20 % 8 % 10 %
Omavaraisuusaste, %   60 % 59 % 58 % 60 % 58 %
Gearing, %   17 % 12 % 19 % 14 % 22 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,7 1,0 0,7 0,6 0,6
  % liikevaihdosta   8 % 13 % 9 % 10 % 7 %
Henkilöstö kauden lopussa 124 118 117 120 116
Tulos/osake (EPS), €   0,20 0,13 0,25 0,08 0,12
Oma pääoma/osake, € 2,43 2,36 2,23 1,98 1,90


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2019  6/2018  12/2018
Yrityskiinnitykset 4 000 4 000 4 000
Vuokravastuut 64 44 330
Muut vastuut 1 235 1 234 1 235
Yhteensä 5 299 5 278 5 565
       

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite