Aspocompin puolivuosikatsaus 2018Source: Aspocomp Group Oyj

Aspocompin puolivuosikatsaus 2018

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 9.8.2018 klo 9.00
  
Tunnusluvut 4-6/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 7,7 miljoonaa euroa (5,7 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,1 M€ (0,4)
– Liiketulos: 0,8 M€ (0,1)
– Osakekohtainen tulos: 0,12 euroa (0,01)

Tunnusluvut 1-6/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 13,8 M€ (11,6 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,6 M€ (0,9)
– Liiketulos: 1,1 M€ (0,3)
– Osakekohtainen tulos: 0,15 euroa (0,05)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,7 M€ (1,1)
– Tilauskanta kauden lopussa: 3,1 M€ (2,4)

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liiketuloksen kaksinkertaistuvan vuodesta 2017 (pörssitiedote 30.7.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynnin kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 7,7 miljoonaa euroa nousten 35 prosentilla viimevuoden vertailukaudesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 13,8 miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi lähes kaikissa asiakassegmenteissä, turvallisuus- ja puolustuselektroniikka segmenttiä lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suurin kasvu syntyi autoteollisuuden tuotteissa, mutta toisen neljänneksen piristymistä kiihdytti erityisesti uuden sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä. Teollisuuselektroniikka sekä puolijohdekomponenttien testaus -segmentit jatkoivat hyvää tasaista kasvua. Tilauskanta vahvistui selvästi ja nousi 3,1 miljoonaan euroon.

Toisen neljänneksen liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon ja ylitti 10 prosenttia liikevaihdosta. Tuloksen myönteinen kehittyminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja tuotemiksin painottumisesta vaativampiin piirilevyihin. Kumulatiivisesti alkuvuoden liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa, lähes 8 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa ja se heikkeni 0,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta kasvavan liikevaihdon sitoessa enemmän käyttöpääomaa.

Viime joulukuussa julkistettu investointiohjelma etenee aikataulussaan ja ensimmäisiä laitteita on jo otettu tuotantokäyttöön. Ohjelman tavoitteena on kehittää Oulun tehtaan kyvykkyyttä ja lisätä kapasiteettia palvelemaan maailman johtavien teknologiatalojen piirilevytarpeita.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2018
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa (5,7 M€), 35 prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2017. Myynti kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana miltei kaikissa asiakassegmenteissä ja piristymistä kiihdytti erityisesti uuden sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %), 2 prosenttia Aasiasta (1 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (3 %).

Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 M€). Liiketuloksen myönteinen kehittyminen johtui pääosin kasvavasta liikevaihdosta ja tuotteiden painottumisesta vaativimpiin piirilevyihin. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 10,2 prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,01 €).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa (2,4 M€) eli noin 0,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Ensimmäinen vuosipuolisko 2018
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (11,6 M€), 19,3 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon suurin kasvu syntyi autoteollisuuden tuotteissa ja toisella neljänneksellä kasvua vauhditti uuden sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (97 %), 2 prosenttia Aasiasta (1 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (0,3 M€). Hyvä tuloskehitys johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja tuotemiksin painottumisesta vaativampiin piirilevyihin.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,05 €).


KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/18 4-6/17 Muutos 1-6/18 1-6/17 Muutos
Liikevaihto, M€ 7,7 5,7 35 % 13,8 11,6 19,3 %
Käyttökate, M€ 1,1 0,4 0,7 M€ 1,6 0,9 0,7 M€
Liiketulos, M€ 0,8 0,1 0,7 M€ 1,1 0,3 0,7 M€
  % liikevaihdosta 10 % 2 % 8,5 %-yks. 8 % 3 % 4,8 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,8 0,1 0,7 M€ 1,0 0,3 0,7 M€
  % liikevaihdosta 10 % 1 % 9 %-yks. 7 % 3 % 5 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,8 0,1 0,7 M€ 1,0 0,3 0,7 M€
  % liikevaihdosta 10 % 1 % 9 %-yks. 7 % 3 % 5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,12 0,01 0,11 0,15 0,05 0,10  
Investoinnit, M€ 0,6 0,2 0,4 M€ 2,0 0,3 1,6 M€
  % liikevaihdosta 7 % 3 % 3,8 %-yks. 14 % 3 % 11,4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,6 0,5 1,1 M€ 1,6 0,5 1,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,90 1,68 0,22 1,90 1,68 0,22
Omavaraisuusaste, % 58 % 70 % -12 %-yks. 58 % 70 % -12 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 22 % 4 % 18 %-yks. 22 % 4 % 18 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 116 113 3 henk. 116 113 3 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liiketuloksen kaksinkertaistuvan vuodesta 2017 (pörssitiedote 30.7.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muunmuassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollissuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin puolivuosikatsauksesta 2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite