ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2017

Julkaistu:
2017-08-11 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Puolivuosikatsaus

ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2017

Espoo, Suomi, 2017-08-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 11.8.2017 klo 9.00

Tunnusluvut 4-6/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,3 M€ (0,4)
– Liiketulos: 0,1 M€ (0,2)
– Osakekohtainen tulos: 0,01 euroa (0,02)

Tunnusluvut 1–6/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,8 M€ (0,2)
– Liiketulos: 0,3 M€ (-0,3)
– Osakekohtainen tulos: 0,04 euroa (-0,05)
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,1 M€ (-0,2 M€)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,4 M€ (2,4 M€)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), joka on 0,3 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihdon kasvu toisella neljänneksellä painottui volyymivalmistuksen tuotteisiin ja niissä kasvua kertyi noin 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti oman tuotannon toimitukset laskivat hieman, johtuen asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista.

Vahvin kasvu toisella neljänneksellä kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitetut piirilevyt olivat nousussa. Tietoliikenneverkoissa kysyntä laski hieman.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu ylti 19 prosenttiin myynnin ollessa 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016).

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Liiketulosta rasitti erityisesti kysynnän vaihtelut omassa tuotannossa sekä normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset kesäkuussa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos nousi 0,3 miljoonaan euroon (-0,3 M€ 1-6/2016).

Rahavirta pysyi vahvana sitoutuneen käyttöpääoman pienentyessä ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (-0,2 M€).

Asiakashankinta on jatkunut myönteisesti alkuvuonna. Yhtiö on saanut useita evaluointitilauksia sekä toimittajahyväksyntöjä uusilta merkittäviltä asiakkailta.

Yhtiön tilauskanta kasvoi 9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla 2,4 miljoonan euron tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä liikevaihdon ja liiketuloksen kehitystä loppuvuodelle.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/17 4-6/16 Muutos 1-6/17 1-6/16 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,6 5,3 5 % 11,3 9,5 19 %
Käyttökate, M€ 0,3 0,4 -0,1 M€ 0,8 0,2 0,6 M€
Liiketulos, M€ 0,1 0,2 -0,1 M€ 0,3 -0,3 0,5 M€
    % liikevaihdosta 1 % 3 % -1,9 %-yks. 2 % -3 % 5,2 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,0 0,1 -0,1 M€ 0,2 -0,3 0,6 M€
    % liikevaihdosta 1 % 3 % -2 %-yks. 2 % -3 % 5 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,0 0,1 -0,1 M€ 0,2 -0,3 0,5 M€
    % liikevaihdosta 1 % 3 % -2 %-yks. 2 % -3 % 5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,01 0,02 -0,02 0,04 -0,05 0,09  
Investoinnit, M€ 0,2 0,1 0,1 M€ 0,3 0,1 0,2 M€
    % liikevaihdosta 3 % 1 % 2,4 %-yks. 3 % 1 % 2,0 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,5 0,3 0,2 M€ 0,5 0,3 0,2 M€
Oma pääoma / osake, € 1,67 1,43 0,24 1,67 1,43 0,24
Omavaraisuusaste, % 70 % 66 % 4 %-yks. 70 % 66 % 4 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 4 % 15 % -10 %-yks. 4 % 15 % -10 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 113 105 8 henk. 113 105 8 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2017
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), kasvaen 5 prosenttia huhti-kesäkuusta 2016. Piirilevyjen kysyntä painoittui toisella vuosineljänneksellä volyymivalmistuksen tuotteisiin. Asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista johtuen oman tuotannon toimitukset laskivat hieman.

Vahvin kasvu kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitettujen piirilevyjen myynti kasvoi. Toimitukset tietoliikenneverkkoasiakkaille laskivat hieman.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (52 % 4-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 1 prosentti Aasiasta (6 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Kysynnän kausivaihtelut omassa tuotannossa ja Oulun tehtaan normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset heikensivät liiketulosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,02 €).

Ensimmäinen vuosipuolisko 2017
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016), 19 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2016.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (50 % 1-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (90 %), 1 prosentti Aasiasta (6 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (4 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,3 M€ 1-6/2016).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (-0,05 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin puolivuosikatsauksesta 2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.


Aspocompin puolivuosikatsaus Q2_2017.pdf