ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016

Julkaistu:
2016-08-04 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Puolivuosikatsaus

ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016

Espoo, Suomi, 2016-08-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 4.8.2016 klo 9.00

Tunnusluvut 4-6/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,3 M€ (4,4 M€ 4-6/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,4 M€ (-0,2 M€)
– Vertailukelpoinen liiketulos: 0,2 M€ (-0,3)
– Liiketulos: 0,2 M€ (-0,5 M€)
– Osakohtainen tulos: 0,02 euroa (-0,08)

Tunnusluvut 1–6/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 9,5 miljoonaa euroa (8,9 M€ 1-6/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,2 M€ (0,2)
– Vertailukelpoinen liiketulos: -0,3 M€ (-0,2)
– Liiketulos: -0,3 M€ (-0,4)
– Osakekohtainen tulos: -0,05 euroa (-0,06)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,2 M€ (0,2 M€)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,4 M€ (1,1 M€)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,3 miljoonaan euroon ja oli 1,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna kasvua kertyi 1,0 miljoona euroa eli 22 %. Kysyntä parani erityisesti autoteollisuusasiakkaiden vetämänä, mutta myös telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehitystä tukevien piirilevyjen menekki piristyi heikon alkuvuoden jälkeen. Kasvun painopiste oli kuluneella neljänneksellä Keski-Eurooppassa ja siellä erityisesti Saksassa, joka on Euroopan suurin piirilevymarkkina.

Yhtiön tilauskanta jatkoi nousua koko toisen neljänneksen ajan ja oli 2,4 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tilauskannan nousu johtui pääosin autoteollisuusasiakkaiden uusista projekteista.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos nousi 0,2 miljoonaan euroon ollen reilut 3 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos parani vuoden takaisesta neljänneksestä 0,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos jäi vielä 0,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vahvan tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä tuloskehitystä loppuvuodelle.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2016
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, 22 prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2015. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (48 % 4-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 92 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 6 prosenttia Aasiasta (7 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %). Autoteollisuusasiakkaiden tilaukset kasvoivat selvästi ja telekommunikaatioasiakkaiden toimitukset paranivat heikon alkuvuoden jälkeen.

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,5 M€ 4-6/2015).

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos on 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,08 €).

Ensimmäinen vuosipuolisko 2016
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,9 M€ 1-6/2015), 6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2015.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (47 % 1-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 6 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 4 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-6/2015). Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 M€, sisältäen Teuvan tehtaan alasajon kulut).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,05 euroa (-0,06 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/16 4-6/15 Muutos 1-6/16 1-6/15 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,3 4,4 22 % 9,5 8,9 6 %
Käyttökate, M€ 0,4 -0,2 0,6 M€ 0,2 0,2 0,0 M€
Vertailukelpoinen liiketulos 0,2 -0,3 0,5 M€ -0,3 -0,2 -0,1 M€
    % liikevaihdosta 3 % -7 % 10,1 %-yks. -3 % -2 % -0,8 %-yks.
Liiketulos, M€ 0,2 -0,5 0,7 M€ -0,3 -0,4 0,1 M€
    % liikevaihdosta 3 % -12 % 14,6 %-yks. -3 % -4 % 1,4 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,1 -0,5 0,7 M€ -0,3 -0,4 0,1 M€
    % liikevaihdosta 3 % -12 % 15 %-yks. -3 % -5 % 1 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,1 -0,5 0,7 M€ -0,3 -0,4 0,1 M€
    % liikevaihdosta 3 % -12 % 15 %-yks. -3 % -5 % 1 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,02 -0,08 0,11 -0,05 -0,06 0,01
Investoinnit, M€ 0,1 0,3 -0,2 M€ 0,1 0,4 -0,3 M€
    % liikevaihdosta 1 % 6 % -5,1 %-yks. 1 % 4 % -3,1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,3 0,4 -0,1 M€ 0,3 0,4 -0,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,43 1,61 -0,18 1,43 1,61 -0,18
Omavaraisuusaste, % 66 % 74 % -8 %-yks. 66 % 74 % -8 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 15 % 5 % 10 %-yks. 15 % 5 % 10 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 105 110 -5 henk. 105 110 -5 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiö pyrkii systemaattisesti laajentamaan palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö arvioi helmikuussa alkaneen kysynnän piristymisen jatkuvan ja koko vuoden muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Yhtiö arvioi kasvavansa erityisesti autoteollisuudessa, teollisuuselektroniikassa ja erityyppisissä turvallisuus-sovelluksissa. Lisäksi uuden sukupolven tuotekehityshankkeiden arvioidaan tuovan kasvua tietoliikennelaitteissa.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin puolivuosikatsauksesta 2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.Aspocompin puolivuosikatsaus 2016.pdf