Aspocompin Oulun tehtaan investoinnille myönnetty ELY-keskuksen kehittämisavustus

Aspocompin Oulun tehtaan investoinnille myönnetty ELY-keskuksen kehittämisavustus

 

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 3.6.2020 klo 9.00

Piirilevyteknologiayhtiö Aspocompille on myönnetty investoinnin toisen vaiheen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 käynnistetty ensimmäinen vaihe saa jatkoa toisen vaiheen investoinneista. Investointiohjelman toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Investointi on kooltaan yhteensä noin 5 milj. euroa ja se vahvistaa yhtiön asemaa johtavien teknologia- ja puolijohdeteollisuusyritysten kumppanina.

Nyt käynnistyvä toinen vaihe on osa 10 milj. euron investointiohjelmaa, jonka ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen alkuvuodesta 2020. Ensimmäisen vaiheen projekti oli kooltaan noin 5 milj. euroa ja se kohdistui erityisesti piirilevyjen teknologisen kyvykkyyden parantamiseen. Projektin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti: asiakaskunta vahvistui ja suunnitellut teknologiset parannukset toteutettiin.

Toisen vaiheen investointiohjelma kohdistuu erityisesti tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan tehdasrakennukseen, eikä tehdaspinta-alaa lisätä. Investointi sisältää myös tuotannon automaatiota tai läpimenoaikoja parantavia laitteistoja. Investoinnit keskittyvät vuoden 2020 ja 2022 väliselle ajalle, ajoittuen pääosin vuodelle 2021.

Korkean teknologian piirilevyjä tarvitaan yhä enemmän sovelluksissa, joissa tiedonsiirron komponenttien nopeus on tärkeää. Investoinneilla yhtiö pyrkii vahvistamaan edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina.

Investointi rahoitetaan osittain liiketoiminnan rahavirralla sekä osittain vieraalla pääomalla. Yhtiö on saanut ELY-keskukselta myönteisen tukipäätöksen 1.6.2020, jonka mukaan yhtiölle on myönnetty toisen vaiheen investoinnin toteuttamiseen kehittämisavustusta 1,35 milj. euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Aspocompin saama kehittämisavustus on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke kuuluu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta -ohjelmaan. Kehittämisavustus maksetaan projektin toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen.

Investoinnin odotetaan kasvattavan työntekijöiden määrää Oulun tehtaalla. Projektin kuluessa uusien työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan noin kymmenellä.

Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen:

”Haluamme pysyä kehityksen kärjessä piirilevyjen toiminnallisuuksien kehittyessä. Liiketoimintamme edellytyksenä ovat jatkuvat investoinnit tuotannon kyvykkyyteen ja prosessien kehittämiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden kasvaviin teknologisiin tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä investointien odotetaan parantavan merkittävästi kilpailukykyämme, vahvistavan strategiamme kulmakiviä – nopeutta ja edistyksellistä teknologiaa – sekä asemaamme maailman johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. +358 40 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com