Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Koronaviruspandemia vaikutti ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja heikensi tulosta

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 5.5.2020 klo 9.00

Tunnusluvut 1-3/2020 lyhyesti

1-3/2020 1-3/2019   Muutos *
Liikevaihto 6,7 M€ 7,6 M€ -12 %
Käyttökate (EBITDA) 0,0 M€ 1,1 M€ -104 %
Liiketulos -0,4 M€ 0,9 M€ -150 %
  % liikevaihdosta -6,3 % 11,3 % -18 %-yks.
Osakekohtainen tulos -0,07 0,13 -154 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,4 M€ 2,2 M€ -81 %
Omavaraisuusaste 63,9 % 61,3 % 3 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 5,6 M€ 3,4 M€ 67 %
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruspandemia vaikuttaa Aspocompin Kiinasta hankkimien piirilevyjen saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Koronaviruspandemia vaikuttaa laajasti myös elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Erityisen vaikeassa asemassa on Euroopan autoteollisuus. Sekä asiakkaiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen liittyvästä merkittävästä epävarmuudesta ja kasvaneista riskeistä johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto heikkeni elektroniikkateollisuuden toimitusketjuissa merkittävästi koronaviruspandemian aiheuttamien häiriöiden takia. Kysyntä palautui vahvaksi jo maaliskuussa, mutta se ei vielä riittänyt korjaamaan alkuvuoden kannattavuutta ja liiketulos jäikin tappiolliseksi.

Poikkeusolosuhteet vaikeuttavat asiakkaiden tuotantoa ja osa tehtaista on suljettuina tai käyvät vajaalla käyttöasteella. Erityisen vaikeassa asemassa on Euroopan autoteollisuus, missä useita tuotantolaitoksia on seisautettuina. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa on ajoittaisia rajoitteita ja viiveitä. Samoin tarveaineiden ja lopputuotteiden rahtaaminen on aiempaa merkittävästi hitaampaa ja kalliimpaa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa, laskua 12 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto laski erityisesti autoteollisuus- ja tietoliikenneasiakassegmenteissä.

Liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa tappiolla. Liiketulos sisältää 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen liittyen yksittäisen asiakkaan heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Liiketulosta rasitti myös liikevaihdon lasku ja tuotevalikoiman heikkeneminen, koska pikatöiden toteuttaminen vallitsevissa olosuhteissa vaikeutui.

Tilauskanta jatkoi vahvaa lähes 70 % kasvua ja oli 5,6 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa.

Vahvasta tilauskannasta huolimatta, arviomme tulevaisuuden kehityksestä sisältää poikkeuksellisen suuren koronaviruspandemiasta ja siihen liittyvästä talouden heikentymisestä aiheutuvan epävarmuuden. Asiakkaidemme kysyntä, toimintaolosuhteet ja edellytykset saattavat heiketä tai vaihdella hyvin nopeasti. Merkittävästä epävarmuudesta ja kasvaneista riskeistä huolimatta, arvioimme edelleen vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2020
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 (7,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12 prosenttia tammi-maaliskuuhun 2019 verrattuna. Liikevaihto laski erityisesti autoteollisuus- ja tietoliikenneasiakassegmenteissä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 42 (58) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 (98) prosenttia kertyi Euroopasta ja 10 (2) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,4 (0,9) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -6,0 (11,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos sisältää 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen liittyen yksittäisen asiakkaan heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Liiketulosta rasitti myös liikevaihdon lasku ja tuotevalikoiman heikkeneminen pikatöiden toteuttamisen vaikeutuessa koronaviruspandemiasta aiheutuneissa olosuhteissa.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,07 (0,13) euroa.

Tilauskanta kasvoi 67 prosenttia vertailuvuodesta ja oli katsauskauden lopussa 5,6 (3,4) miljoonaa euroa eli 2,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

KONSERNIN AVAINLUVUT
  1-3/20 1-3/19 Muutos 1-12/19
Liikevaihto, M€ 6,7 7,6 -12 % 31,2
Käyttökate, M€ 0,0 1,1 -104 % 4,7
Liiketulos, M€ -0,4 0,9 -150 % 3,4
  % liikevaihdosta -6 % 11 % -18 %-yks. 11 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,4 0,8 -153 % 3,3
  % liikevaihdosta -7 % 11 % -18 %-yks. 10 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,4 0,8 -153 % 3,9
  % liikevaihdosta -7 % 11 % -18 %-yks. 13 %
Tulos / osake (EPS), € -0,07 0,13 -154 % 0,59
Investoinnit, M€ 1,0 1,0 -2 % 3,9
  % liikevaihdosta 14 % 13 % 1 %-yks. 13 %
Rahavarat kauden lopussa 1,5 3,3 -185 % 1,5
Oma pääoma / osake, € 2,60 2,36 24 % 2,60
Omavaraisuusaste, % 64 % 61 % 3 %-yks. 64 %
Nettovelkaantumisaste, % 21 % 19 % 2 %-yks. 21 %
Henkilöstö kauden lopussa 139 132 7 henk. 139
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Investointiohjelma, joka julkistettiin vuoden 2017 lopulla, kehitti kahden ensimmäisen vuoden aikana Oulun tehtaan kyvykkyyksiä liittyen etenkin puolijohdeteollisuussegmenttiin ja nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa lisätään kapasiteettia. Investointiohjelman avulla yhtiö pystyy entistä paremmin vastamaan maailmanlaajuisen digitalisaation etenemisestä johtuvaan kysynnän kasvuun ja siten vahvistamaan asemaansa johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 (2,2) miljoonaa euroa. Rahavirran pienentyminen johtui heikentyneestä liiketuloksesta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,4 (3,3) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,3 (5,2) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 21 (12) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,8 (5,1) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 64 (59) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 137 (118) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2020 oli 139 (118). Heistä työntekijöitä oli 86 (73) ja toimihenkilöitä 53 (45).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 3.4.2019.

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen linjausten seurauksena Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 27.3.2020 lykätä varsinaisen yhtiökokouksen 2020. Aspocompin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2020 oli 6 834 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja merkitsi 13.3.2020 yhteensä 130 000 Aspocompin uutta osaketta optio-oikeuksilla C yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti. Merkinnän jälkeen yhtiön optio-oikeuksien ehtojen nojalla 1/2014 ei enää voi merkitä Aspocompin uusia osakkeita. Osakkeet merkittiin 30.3.2020 kaupparekisteriin. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 834 505 osaketta.

Pvm.   Tapahtuma Muutos Osakemäärä
1.1.2020 6 704 505
13.3.2020 Toteutetut osakeoptiot + 130 000 130 000
31.3.2020 6 834 505

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 673 985 kappaletta 1.1.­31.3.2020 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 209 955 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,20 euroa, ylin 6,20 euroa ja keskikurssi 4,76 euroa. Päätöskurssi 31.3.2020 oli 4,05 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 27,7 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 524 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,8 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruspandemia vaikuttaa Aspocompin Kiinasta hankkimien piirilevyjen saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Koronaviruspandemia vaikuttaa laajasti myös elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Erityisen vaikeassa asemassa on Euroopan autoteollisuus. Sekä asiakkaiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen liittyvästä merkittävästä epävarmuudesta ja kasvaneista riskeistä johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Koronaviruspandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
Kiinasta alkanut koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Erityisesti yhtiön Kiinasta alihankkimien piirilevyjen saatavuus voi heikentyä merkittävästi ja toimitusajat saattavat pidentyä huomattavasti. Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020:  keskiviikkona 12.8.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020:  keskiviikkona 4.11.2020

Osavuosivuosikatsaus ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 5.5.2020

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2020 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:seen ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2020    
1 000 € 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 6 735 100 % 7 622 100 % -12 % 31 189 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 0 0 % 421 % 73 0 %
Aine- ja tarvikekulut -3 464 -51 % -3 424 -45 % 1 % -13 963 -45 %
Henkilöstökulut -2 020 -30 % -1 861 -24 % 9 % -7 763 -25 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 295 -19 % -1 197 -16 % 8 % -4 881 -16 %
Poistot ja arvonalentumiset -385 -6 % -281 -4 % 37 % -1 263 -4 %
Liiketulos -428 -6 % 859 11 % -150 % 3 393 11 %
Rahoitustuotot ja -kulut -19 0 % -16 0 %   -136 0 %
Voitto/tappio ennen veroja -447 -7 % 843 11 % -153 % 3 257 10 %
Tuloverot -1 0 % -1 0 %   683 2 %
Katsauskauden voitto/tappio -448 -7 % 842 11 % -153 % 3 940 13 %
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, joita ei siirretä      
tulosvaikutteisiksi:        
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus       50 0 %
Eriin liittyvät tuloverot       -8 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin        
siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Muuntoerot 0 0 % -1 0 %   -2 0 %
Muut laajan tuloksen erät 0 0 % -1 0 %   40 0 %
Katsauskauden laaja tulos -448 -7 % 841 11 % -153 % 3 979 13 %
           
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton -0,07 euroa 0,13 euroa -154 % 0,59 euroa
Laimennettu -0,07 euroa 0,13 euroa -154 % 0,59 euroa
TASE
1 000 €  3/2020  3/2019 Muutos  12/2019
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet 3 261 3 272 0 % 3 260
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 787 4 190 38 % 5 607
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 196 1 228 -3 % 1 333
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat  
rahoitusvarat 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 4 673 3 985 17 % 4 673
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 932 12 691 18 % 14 888
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 3 317 2 535 31 % 3 321
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 130 7 924 3 % 8 937
Rahavarat 1 467 3 317 -56 % 2 382
Lyhytaikaiset varat yhteensä 12 914 13 776 -6 % 14 639
Varat yhteensä 27 846 26 466 5 % 29 527
 
Oma pääoma ja velat  
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 681 4 511 4 % 4 534
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-
arvostus -12 -53 -78 % -12
Kertyneet voittovarat 12 127 10 277 18 % 12 574
Oma pääoma yhteensä 17 796 15 734 13 % 18 096
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 824 3 938 -3 % 4 326
Muut pitkäaikaiset velat 355 424 -16 % 355
Laskennalliset verovelat 25 21 18 % 25
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 425 1 222 17 % 1 486
Osto- ja muut velat 4 422 5 126 -14 % 5 239
Velat yhteensä 10 051 10 732 -6 % 11 431
Oma pääoma ja velat yhteensä 27 846 26 466 5 % 29 527
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2020            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos -448 -448
Muut laajan tuloksen erät  
Muuntoerot 0 0
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -448 -448
Liiketoimet omistajien kanssa  
Maksetut osingot 0
Osakepalkitseminen 147 147
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 147 0 0 0 147
Oma pääoma 31.3.2020 1 000 4 681 -12 2 12 125 17 796
             
Tammi-maaliskuu 2019            
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos 842 842
Muut laajan tuloksen erät  
Muuntoerot -1 -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 842 841
Liiketoimet omistajien kanssa  
Maksetut osingot 0
Osakepalkitseminen 6 6
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 6 0 0 0 6
Oma pääoma 31.3.2019 1 000 4 511 -53 3 10 274 15 734
 
RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu
1 000 €  1-3/2020  1-3/2019  1-12/2019
Katsauskauden tulos -448 842 3 940
Oikaisut 382 312 658
Käyttöpääoman muutos 504 1 077 -159
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -20 -28 -151
Maksetut verot -1 -1 -1
Liiketoiminnan rahavirta 417 2 203 4 287
Investoinnit -972 -992 -3 548
Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 66
Investointien rahavirta -972 -992 -3 482
Lainojen nostot 0 0 1 000
Lainojen takaisinmaksut -424 -373 -828
Vuokrasopimusvelkojen maksut -103 -85 -356
Osakemerkinnöistä saadut maksut 139 0 0
Maksetut osingot 0 0 -800
Rahoituksen rahavirta -388 -458 -983
Rahavarojen muutos -943 752 -179
Rahavarat tilikauden alussa 2 382 2 565 2 565
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 28 0 -5
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 467 3 317 2 382
TUNNUSLUKUJA  
    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 2019
Liikevaihto, M€ 6,7 8,2 6,7 8,7 31,2
Käyttökate, M€ 0,0 1,0 0,8 1,7 4,7
Liiketulos, M€ -0,4 0,7 0,5 1,4 3,4
  % liikevaihdosta   -6 % 8 % 7 % 16 % 11 %
Tulos ennen veroja, M€ -0,4 0,6 0,5 1,4 3,3
  % liikevaihdosta   -7 % 7 % 7 % 16 % 10 %
Tilikauden tulos, M€ -0,4 1,3 0,5 0,8 3,9
  % liikevaihdosta   -7 % 16 % 7 % 10 % 13 %
Omavaraisuusaste, % 64 % 61 % 63 % 60 % 61 %
Gearing, % 21 % 19 % 6 % 17 % 19 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,0 1,8 0,5 0,7 3,5
  % liikevaihdosta   14 % 21 % 8 % 8 % 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 139 132 130 124 132
Tulos/osake (EPS), € -0,07 0,19 0,07 0,20 0,59
Oma pääoma/osake, € 2,60 2,70 2,50 2,43 2,70

Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.
Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot
VASTUUSITOUMUKSET
1 000 €  3/2020  3/2019  12/2019
Yrityskiinnitykset 6 000 4 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 5 235 7 235

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite