Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: heikentynyt kysyntä johti kolmannen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen laskuun

 


Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 4.11.2020 klo 9.00

Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: heikentynyt kysyntä johti kolmannen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen laskuunTunnusluvut 7–9/2020 lyhyesti

 

7-9/2020

7-9/2019

 

Muutos *

Liikevaihto

5,9

M€

6,7

M€

 

-12

%

Käyttökate (EBITDA)

0,5

M€

0,8

M€

 

-32

%

Liiketulos

0,1

M€

0,5

M€

 

-80

%

   % liikevaihdosta

1,5

%

6,7

%

 

-5

%-yks.

Osakekohtainen tulos

0,03

0,07

 

-57

%

Liiketoiminnan rahavirta

1,5

M€

2,2

M€

 

-31

%

Omavaraisuusaste

62,9

%

63,4

%

 

-1

%-yks.Tunnusluvut 1–9/2020 lyhyesti

 

1-9/2020

1-9/2019

 

Muutos *

Liikevaihto

19,7

M€

23,0

M€

 

-14

%

Käyttökate (EBITDA)

1,1

M€

3,7

M€

 

-69

%

Liiketulos

-0,1

M€

2,7

M€

 

-103

%

   % liikevaihdosta

-0,4

%

11,9

%

 

-12

%-yks.

Osakekohtainen tulos

-0,04

0,40

 

-110

%

Liiketoiminnan rahavirta

3,4

M€

4,9

M€

 

-30

%

Omavaraisuusaste

62,9

%

63,4

%

 

-1

%-yks.

Tilauskanta kauden lopussa

4,1

M€

4,9

M€

 

-16

%

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

COVID-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttavat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvien merkittävien epävarmuuksien vuoksi näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin. Erityisen vaikeassa tilanteessa on Euroopan autoteollisuus.

Yhtiö säilyttää ennallaan koko vuoden ohjeistuksen, joka tiedotettiin 16.7.2020.
Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Liikevaihto laski 12 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon vuoden kolmannella neljänneksellä. Kysyntä vaihteli voimakkaasti eri asiakassegmenttien välillä. Puolijohdesegmentti nousi vuosineljänneksen suurimmaksi asiakassegmentiksi.

COVID-19 pandemian aikana lisääntynyt etäyhteyslaitteiden käyttö kasvattaa puolijohdekomponenttien kysyntää. Samoin digitalisaation nopea kehitys uudistaa tekoäly- ja 5G -puolijohdekomponentteja sekä lisää niiden testaustarpeita. Puolijohdesegmentin liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa, kasvua yli 80 prosenttia.

Tietoliikenneverkon liikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa, laskua oli noin 60 prosenttia johtuen pääosin asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista kesälomakuukausina. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi edelleen ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Ylitarjontatilanteen arvioidaan helpottuvan, mutta ei kokonaan poistuvan ennen COVID-19 pandemian rauhoittumista ja talouden elpymistä.

Autoteollisuussegmentissä vaikeudet jatkuivat ja liikevaihto laski noin 30 prosenttia, ollen 1,1 miljoonaa euroa. Euroopan automarkkinan heikkouden lisäksi segmenttiä rasittivat asiakkaiden korkeat komponenttivarastot. Varastotasojen korjaukset jatkuvat arviolta vuoden loppuun asti.

Teollisuuselektroniikkasegmentin liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Segmentin myynti laski noin 15 prosenttia, johtuen pääosin COVID-19 pandemian heikentämästä markkinatilanteesta.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin kysyntä vahvistui edelleen ja liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Segmentin myynti kasvoi noin 60 prosenttia. Ajurina kasvulle olivat uudet asiakkuudet sekä yleinen turvallisuustuotteiden kysynnän lisääntyminen.

Liiketulos kolmannella neljänneksellä jäi selvästi edellisvuodesta ja oli 0,1 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät liikevaihdon lasku ja pikatoimitustuotteiden heikompi kysyntä. Tammi-syyskuun tulos on edelleen 0,1 miljoonaa euroa tappiolla sisältäen 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen.

Covid-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikeuttavat edelleen lähiajan asiakastarpeiden arvioimista ja näkyvyys kysyntään on rajallinen. Tästä huolimatta olemme jatkaneet investointeja kapasiteetin nostoon sekä lisänneet tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.” 


COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

COVID-19-pandemian ja sen aiheuttaman yleisen kysynnän heikkenemisen takia sekä taloudellisista syistä osa asiakkaista on joutunut siirtämään tilauksiaan eteenpäin tai jopa perumaan tilauksia. Aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne ovat poikkeuksellisesti pystyneet reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Autoteollisuussegmentissä kysyntä on jatkanut laskuaan, sillä asiakkaat ovat vähentäneet varastotasojaan hidastuneen kysynnän seurauksena.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Aspocomp on pystynyt laajentamaan ja kasvattamaan määrätietoisesti asiakaskuntaansa ja tuotetarjontaansa. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä kysyntä on kaksinkertaistunut ja puolijohdeteollisuussegmentissä kasvanut yli 80 prosenttia poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut hyvä. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ollut tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2020
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,9 (6,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 12 prosenttia heinä-syyskuuhun 2019 verrattuna. Liikevaihto laski COVID-19-pandemian ja siitä aiheutuneen yleisen kysynnän heikkenemisen takia. Kysyntä vaihteli voimakkaasti eri asiakassegmenttien välillä. Puolijohdekomponenttien kysyntää kasvattivat COVID-19 pandemian aikana lisääntynyt etäyhteyslaitteiden käyttö ja digitalisaation nopea kehitys uudistaa tekoäly- ja 5G-puolijohdekomponentteja sekä lisää niiden testaustarpeita. Puolijohdesegmentti kasvoi yli 80 prosenttia ollen suurin asiakassegmentti. Tietoliikenneverkon kysyntä laski noin 60 prosenttia johtuen pääasiassa asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista kesälomakuukausina. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla oli heikentyneen markkinatilanteen vuoksi edelleen ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Autoteollisuussegmentissä vaikeudet jatkuivat ja liikevaihto laski noin 30 prosenttia. Euroopan automarkkinoiden heikentyneen tilanteen lisäksi asiakkaiden korkeat komponenttivarastot rasittivat segmenttiä. COVID-19 pandemian heikentämä markkinatilanne laski myös teollisuuselektroniikkasegmentin kysyntää. Teollisuuselektroniikkasegmentin kysyntä laski noin 15 prosenttia, johtuen pääosin COVID-19 pandemian heikentämästä markkinatilanteesta. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin kysyntä jatkoi vahvistumistaan ja kasvoi noin 60 prosenttia. Ajurina kasvulle olivat uudet asiakkuudet sekä yleinen turvallisuustuotteiden kysynnän lisääntyminen.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 45 (54) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (98) prosenttia kertyi Euroopasta ja 15 (2) prosenttia muilta mantereilta.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 (0,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,5 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta heikensivät erityisesti liikevaihdon lasku ja pikatoimitusten alhaisempi osuus.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,00 (0,07) euroa.


Tammi-syyskuu 2020
Katsauskauden liikevaihto oli 19,7 miljoonaa euroa (23,0 M€), 14 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2019. Liikevaihto laski COVID-19-pandemian ja siitä aiheutuneen yleisen kysynnän heikkenemisen takia. Osa asiakkaista on joutunut siirtämään tai jopa perumaan tilauksia johtuen kysynnän epävarmuudesta ja tuloksen heikentymisestä. Kysyntä vaihteli voimakkaasti eri asiakassegmenttien välillä. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla oli heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia (59 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 prosenttia kertyi Euroopasta (98 %) ja 16 prosenttia muilta mantereilta (2 %).

Katsauskauden liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (2,7 M€). Liiketulosta heikensivät erityisesti liikevaihdon lasku ja pikatoimitusten alhaisempi osuus sekä 0,3 miljoonan euron luottotappiovaraus.

Nettorahoituskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos -0,04 euroa (0,40 €).

Tilauskanta laski 16 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja oli katsauskauden lopussa 4,1 (4,9) miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

     

 

7-9/20

7-9/19

Muutos

1-9/20

1-9/19

Muutos

Liikevaihto, M€

5,9

6,7

-12

%

19,7

23,0

-14

%

Käyttökate, M€

0,5

0,8

-32

%

1,1

3,7

-69

%

Liiketulos, M€

0,1

0,5

-80

%

-0,1

2,7

-103

%

    % liikevaihdosta

2 %

7 %

-5

%-yks.

0 %

12 %

-12

%-yks.

Voitto/tappio ennen veroja, M€

0,0

0,5

-100

%

-0,2

2,7

-109

%

    % liikevaihdosta

0 %

7 %

-7

%-yks.

-1 %

12 %

-13

%-yks.

Katsauskauden voitto/tappio, M€

0,0

0,5

-100

%

-0,2

2,7

-109

%

    % liikevaihdosta

0 %

7 %

-7

%-yks.

-1 %

12 %

-13

%-yks.

Tulos / osake (EPS), €

0,03

0,07

-57

%

-0,04

0,40

-110

%

Investoinnit, M€

0,3

0,5

-36

%

1,6

2,2

-25

%

    % liikevaihdosta

6 %

8 %

-2

%-yks.

8 %

9 %

-1

%-yks.

Rahavarat kauden lopussa

3,5

3,5

-4

%

3,5

3,5

-4

%

Oma pääoma / osake, €

2,48

2,50

-2

%

2,48

2,50

-2

%

Omavaraisuusaste, %

63 %

63 %

-1

%-yks.

63 %

63 %

-1

%-yks.

Nettovelkaantumisaste, %

14 %

6 %

8

%-yks.

14 %

6 %

8

%-yks.

Henkilöstö kauden lopussa

142

130

12

henk.

142

130

12

henk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

 

 

 


INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,6 (2,2) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Ensimmäinen vaihe vuonna 2017 käynnistetystä, yhteensä 10 milj. euron investointiohjelmasta, saatiin päätökseen alkuvuodesta 2020. Kahden ensimmäisen vuoden aikana investointiohjelma kehitti Oulun tehtaan kyvykkyyksiä liittyen etenkin puolijohdeteollisuussegmenttiin. Projektin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti: asiakaskunta vahvistui ja suunnitellut teknologiset parannukset toteutettiin.

Keväällä 2020 investointiohjelma sai jatkoa toisen vaiheen investoinneista. Yhtiölle myönnettiin toisen vaiheen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointivaiheen toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan tehdasrakennukseen. Toisen vaiheen investoinnit ajoittuvat vuoden 2020 ja 2022 väliselle ajalle. Yhtiö pyrkii investoinneilla vahvistamaan edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina.


RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 (4,9) miljoonaa euroa. Rahavirta heikkeni pääasiassa alhaisemman liiketuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 3,5 (3,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,9 (4,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 14 (6) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,1 (5,1) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 62,8 (63,4) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 141 (122) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2020 oli 142 (130). Heistä työntekijöitä oli 88 (78) ja toimihenkilöitä 54 (52).


YHTIÖKOKOUS 2020, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 9.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 9.6.2020.


OSINKO

Aspocomp Group Oyj:n 9.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,15 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.9.2020, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2020 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 25.9.2020.


OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2020 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 2 148 285 kappaletta 1.1.­30.9.2020 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 9 052 916 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,20 euroa, ylin 6,20 euroa ja keskikurssi 4,21 euroa. Päätöskurssi 30.9.2020 oli 4,30 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 29,4 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 757 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,5 prosenttia.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

COVID-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttavat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvien merkittävien epävarmuuksien vuoksi näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin. Erityisen vaikeassa tilanteessa on Euroopan autoteollisuus.

Yhtiö säilyttää ennallaan koko vuoden ohjeistuksen, joka tiedotettiin 16.7.2020. Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.


ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttavat merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Erityisesti yhtiön Kiinasta alihankkimien piirilevyjen saatavuus voi heikentyä merkittävästi ja toimitusajat saattavat pidentyä huomattavasti. COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.


Espoossa, 4.11.2020


ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus


Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2020 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:seen ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.


LAAJA TULOSLASKELMA

Heinä-syyskuu 2020

 

 

1 000 €

7-9/2020

7-9/2019

Muutos

Liikevaihto

5 857

100 %

6 689

100 %

-12 %

Liiketoiminnan muut tuotot

18

0 %

5

0 %

257 %

Aine- ja tarvikekulut

-2 551

-44 %

-3 406

-51 %

-25 %

Henkilöstökulut

-1 779

-30 %

-1 412

-21 %

26 %

Liiketoiminnan muut kulut

-1 017

-17 %

-1 099

-16 %

-7 %

Poistot ja arvonalentumiset

-440

-8 %

-327

-5 %

34 %

Liiketulos

88

2 %

450

7 %

-80 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-86

-1 %

1

0 %

 

Voitto/tappio ennen veroja

2

0 %

451

7 %

-100 %

Tuloverot

0

0 %

0

0 %

 

Katsauskauden voitto/tappio

2

0 %

451

7 %

-100 %

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

Erät, joita ei siirretä

 

 

 

 

 

tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-

 

 

 

 

arvostus

 

 

 

 

 

Eriin liittyvät tuloverot

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

 

 

 

 

 

siirtää tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

Muuntoerot

0

0 %

-1

0 %

 

Muut laajan tuloksen erät

0

0 %

-1

0 %

 

Katsauskauden laaja tulos

2

0 %

450

7 %

-100 %

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

Laimentamaton

0,00

euroa

0,07

euroa

-100 %

Laimennettu

0,00

euroa

0,07

euroa

-100 %LAAJA TULOSLASKELMA

Tammi-syyskuu 2020

 

 

 

 

1 000 €

1-9/2020

1-9/2019

Muutos

1-12/2019

Liikevaihto

19 693

100 %

23 020

100 %

-14 %

31 189

100 %

Liiketoiminnan muut tuotot

67

0 %

71

0 %

-5 %

73

0 %

Aine- ja tarvikekulut

-9 398

-48 %

-10 394

-45 %

-10 %

-13 963

-45 %

Henkilöstökulut

-5 880

-30 %

-5 507

-24 %

7 %

-7 763

-25 %

Liiketoiminnan muut kulut

-3 357

-17 %

-3 536

-15 %

-5 %

-4 881

-16 %

Poistot ja arvonalentumiset

-1 211

-6 %

-921

-4 %

31 %

-1 263

-4 %

Liiketulos

-86

0 %

2 733

12 %

-103 %

3 393

11 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-150

-1 %

-68

0 %

120 %

-136

0 %

Voitto/tappio ennen veroja

-236

-1 %

2 665

12 %

-109 %

3 257

10 %

Tuloverot

-2

0 %

-3

0 %

 

683

2 %

Tilikauden voitto/tappio

-238

-1 %

2 662

12 %

-109 %

3 940

13 %

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

 

Erät, joita ei siirretä

 

 

 

 

 

 

 

tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

 

 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-

 

 

 

 

 

 

arvostus

 

 

 

 

 

50

0 %

Eriin liittyvät tuloverot

 

 

 

 

 

-8

0 %

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

 

 

 

 

 

 

 

siirtää tulosvaikutteisiksi:

 

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot

0

0 %

-2

0 %

-2

0 %

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

0

0 %

-2

0 %

40

0 %

Tilikauden laaja tulos

-238

-1 %

2 660

12 %

-109 %

3 979

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

 

 

Laimentamaton

-0,04

euroa

0,40

euroa

-110 %

0,59

euroa

Laimennettu

-0,04

euroa

0,40

euroa

-110 %

0,59

euroa

 

 TASE

 

 

 

 

1 000 €

 9/2020

 9/2019

Muutos

 12/2019

Varat

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

3 228

3 243

0 %

3 260

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

5 709

4 925

16 %

5 607

Käyttöoikeusomaisuuserät

1 035

1 048

-1 %

1 333

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat

 

 

 

 

rahoitusvarat

95

15

537 %

15

Laskennalliset verosaamiset

4 673

3 985

17 %

4 673

Pitkäaikaiset varat yhteensä

14 470

13 216

9 %

14 888

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

3 075

2 641

16 %

3 321

Myyntisaamiset ja muut saamiset

5 731

7 069

-19 %

8 937

Rahavarat

3 480

3 519

-1 %

2 382

Lyhytaikaiset varat yhteensä

12 285

13 229

-7 %

14 639

Varat yhteensä

27 025

26 444

2 %

29 527

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat

 

 

 

 

Osakepääoma

1 000

1 000

0 %

1 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 697

4 523

4 %

4 534

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-

       

arvostus

-12

-53

-78 %

-12

Kertyneet voittovarat

11 310

11 297

0 %

12 574

Oma pääoma yhteensä

16 995

16 766

1 %

18 096

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

4 735

3 319

43 %

4 326

Muut pitkäaikaiset velat

355

412

-14 %

355

Laskennalliset verovelat

25

21

18 %

25

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 171

1 249

-6 %

1 486

Osto- ja muut velat

3 745

4 678

-20 %

5 239

Velat yhteensä

10 031

9 678

4 %

11 431

Oma pääoma ja velat yhteensä

27 025

26 444

2 %

29 527

 

 

 

 

 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tammi-syyskuu 2020

 

 

 

 

 

 

1 000€

Osake-pääoma

Muut rahastot

Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020

1 000

4 534

-12

2

12 572

18 096

Laaja tulos

 

 

 

 

 

 

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

-238

-238

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot  

 

 

 

0

 

0

Laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

-238

-238

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

Maksetut osingot

 

 

 

 

-1 026

-1 026

Osakepalkitseminen

 

163

 

 

 

163

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0

163

0

0

-1 026

-863

Oma pääoma 30.9.2020

1 000

4 697

-12

2

11 308

16 995

 

 

 

 

 

 

 

Tammi-syyskuu 2019

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2019

1 000

4 504

-53

4

9 432

14 888

Laaja tulos

 

 

 

 

 

 

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

2 662

2 662

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot    

 

 

 

-2

 

-2

Laaja tulos yhteensä

0

0

0

-2

2 662

2 660

Liiketoimet omistajien kanssa

 

 

 

 

 

 

Maksetut osingot

 

 

 

 

-800

-800

Osakepalkitseminen

 

18

 

 

 

18

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0

18

0

0

-800

-782

Oma pääoma 30.9.2019

1 000

4 523

-53

2

11 294

16 766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

Tammi-syyskuu

 

 

1 000 €

 1-9/2020

 1-9/2019

 1-12/2019

Katsauskauden tulos

-238

2 662

3 940

Oikaisut

1 312

902

658

Käyttöpääoman muutos

2 522

1 400

-159

Saadut korot

0

0

0

Maksetut korot

-145

-48

-151

Maksetut verot

-2

-3

-1

Liiketoiminnan rahavirta

3 449

4 913

4 287

Investoinnit

-1 630

-2 179

-3 548

Käyttöomaisuusmyynnit

13

66

66

Investointien rahavirta

-1 617

-2 113

-3 482

Lainojen nostot

3 000

0

1 000

Lainojen takaisinmaksut

-2 604

-787

-828

Vuokrasopimusvelkojen maksut

-298

-259

-356

Osakemerkinnöistä saadut maksut

139

0

0

Maksetut osingot*

-880

-800

-800

Rahoituksen rahavirta

-643

-1 845

-983

Rahavarojen muutos

1 189

954

-179

Rahavarat tilikauden alussa

2 382

2 565

2 565

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-91

0

-5

Rahavarat katsauskauden lopussa

3 480

3 519

2 382

 

 

 

 

 

 

 

 

*Maksettujen osinkojen verot 138 keur on maksettu 12.10.2020.

 

 

TUNNUSLUKUJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3/2020

Q2/2020

Q1/2020

Q4/2019

2019

Liikevaihto, M€

 

5,9

7,1

6,7

8,2

31,2

Käyttökate, M€

 

0,5

0,6

0,0

1,0

4,7

Liiketulos, M€

 

0,1

0,3

-0,4

0,7

3,4

   % liikevaihdosta

 

2 %

4 %

-6 %

8 %

11 %

Tulos ennen veroja, M€

 

0,0

0,2

-0,4

0,6

3,3

   % liikevaihdosta

 

0 %

3 %

-7 %

7 %

10 %

Tilikauden tulos, M€

 

0,0

0,2

-0,4

1,3

3,9

   % liikevaihdosta

 

0 %

3 %

-7 %

16 %

13 %

Omavaraisuusaste, %

 

63 %

62 %

64 %

61 %

61 %

Gearing, %

 

14 %

14 %

21 %

19 %

19 %

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€

 

0,3

0,3

1,0

1,8

3,5

   % liikevaihdosta

 

6 %

5 %

14 %

21 %

11 %

Henkilöstö kauden lopussa

142

144

139

132

132

Tulos/osake (EPS), €

 

0,03

0,03

-0,07

0,19

0,59

Oma pääoma/osake, €

 

2,48

2,63

2,60

2,70

2,70
Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

 


Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:

 

Käyttökate

=

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

 

 

 

Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

 

Liiketulos

=

IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.

 

 

 

Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.

 

Tulos ennen veroja

=

IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja

 

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma

 

x 100

 

Taseen loppusumma – saadut ennakot

 

Gearing, %

=

Korolliset nettorahoitusvelat

x 100

 

Oma pääoma

 

 

 

 

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

 

Investoinnit

=

Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä

 

Tilauskanta

=

Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus

 

Liiketoiminnan rahavirta

=

Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot

 
 VASTUUSITOUMUKSET

 

 

 

1 000 €

 9/2020

 9/2019

 12/2019

Yrityskiinnitykset

6 000

4 000

6 000

Erityispanttaussitoumus

1 200

1 200

1 200

Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle

35

95

35

Yhteensä

7 235

5 295

7 235Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.


Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.


Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite