Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018Source: Aspocomp Group Oyj
ET

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 27.4.2018 klo 9.00
 
Tunnusluvut 1-3/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 6,1 M€ (5,9 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,6 M€ (0,5)
– Liiketulos: 0,3 M€ (0,2)
– Osakekohtainen tulos: 0,04 euroa (0,04)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,3 M€ (0,7)
– Tilauskanta kauden lopussa: 3,0 M€ (2,2)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (Pörssitiedote 19.4.2018).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynti kehittyi suotuisasti kaikissa asiakassegmenteissä ollen 6,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia viime vuoden vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvua pienensi uuden IFRS standardin käyttöönotto vuoden alusta. Liikevaihdon kasvu olisi ollut 11 prosenttia ilman IFRS standardin vaikutuksia kaupintavarastoihin. Ero syntyy muuttuneesta kaupintavarastojen tulouttamisajankohdasta.

Asiakaskysyntä voimistui merkittävästi kauden loppua kohden ja avoin tilauskanta nousi 3,0 miljoonaan euroon. Piristymistä nähdään laaja-alaisesti ja etenkin uuden sukupolven telekommunikaatioverkoissa sekä autoteollisuudessa. Useat teknologiayhtiöt ja operaattorit ovat julkaisseet aikaistettuja suunnitelmia 5G teknologian käyttöönotolle. Uuden teknologian kehitys-, testaus- ja käyttöönottovaiheen arvioidaan synnyttävän merkittävää kysyntää seuraavien kuukausien ja lähivuosien ajan. Autoteollisuudessa käynnissä oleva elektroniikan murros tukee vastaavasti kasvavaa kysyntää. 

Tammi-maaliskuun liiketulos kasvoi 0,3 miljoonaan euroon, johtuen liikevaihdon ja tehtaan käyttöasteen noususta sekä operatiivisten kehitysohjelmien tuomista kustannussäästöistä. Liikevoittomarginaali nousi 5 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaan euroa.

Investoinnit nousivat 1,4 miljoonaan euroon, johtuen pääosin Oulun tehdaskiinteistön hankinnasta sekä joulukuussa 2017 julkaistun investointiohjelman käynnistymisestä. Oulun piirilevytehtaan hankinta sekä tulevat kapasiteetin ja kyvykkyyden kehittämisinvestoinnit lisäävät kilpailukykyä ja vahvistavat yhtiön asemaa maailman johtavien teknologiayhtiöiden kumppanina.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2018
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa (5,9 M€), 4 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2017. Liikevaihdon kasvua pienensi uuden IFRS standardin käyttöönotto vuoden alusta. Liikevaihdon kasvu olisi ollut 11 prosenttia ilman IFRS standardin vaikutuksia kaupintavarastoihin. Ero syntyy muuttuneesta kaupintavarastojen tulouttamisajankohdasta.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 45 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (98 %), 2 prosenttia Aasiasta (1 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,2 M€), johtuen liikevaihdon ja tehtaan käyttöasteen noususta sekä operatiivisten kehitysohjelmien tuomista kustannussäästöistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 4,7 prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,04 €).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3,0 miljoonaa euroa (2,2 M€) eli noin 0,8 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tilauskanta vahvistui erityisesti tietoliikenneverkot- sekä autoteollisuussegmentissä.


KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/18 1-3/17 Muutos 1-12/17
Liikevaihto, M€ 6,1 5,9 4 % 23,9
Käyttökate, M€ 0,6 0,5 0,0 M€ 1,9
Liiketulos, M€ 0,3 0,2 0,0 M€ 0,8
  % liikevaihdosta 5 % 4 % 0,4 %-yks. 4 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,3 0,2 0,0 M€ 0,8
  % liikevaihdosta 4 % 4 % 0 %-yks. 3 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,3 0,2 0,0 M€ 1,3
  % liikevaihdosta 4 % 4 % 0 %-yks. 5 %
Tulos / osake (EPS), € 0,04 0,04 0,00 0,19
Investoinnit, M€ 1,4 0,1 1,3 M€ 1,4
  % liikevaihdosta 23 % 2 % 20,7 %-yks. 6 %
Rahavarat kauden lopussa 1,0 0,5 0,6 M€ 0,4
Oma pääoma / osake, € 1,79 1,67 0,12 1,81
Omavaraisuusaste, % 61 % 70 % -10 %-yks. 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 27 % 6 % 21 %-yks. 9 %
Henkilöstö kauden lopussa 115 106 9 henk. 113
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (Pörssitiedote 19.4.2018).

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muunmuassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollissuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite