ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

Julkaistu:
2017-04-27 08:00:01 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

Espoo, Suomi, 2017-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 27.4.2017 klo 9.00

Tunnusluvut 1–3/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,7 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-3/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,5 M€ (-0,2)
– Liiketulos: 0,2 M€ (-0,4)
– Osakekohtainen tulos: 0,03 euroa (-0,07)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,7 M€ (-0,6 M€)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,2 M€ (1,4 M€)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kasvu jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, johtuen osittain heikosta vuodentakaisesta vertailujaksosta. Liikevaihtoa syntyi 5,7 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-3/2016), joka on 1,5 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden lopun tilanteeseen nähden piirilevyjen kysyntä heikkeni tyypillisen kausiluontoisen vaihtelun mukaisesti. Kysynnän hidastuminen näkyi erityisesti tietoliikenneverkoissa sekä teollisuuselektroniikan asiakassegmenteissä. Yhtiön tilauskanta kehittyi myönteisesti kasvaen vuoden takaisesta 0,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2,2 miljoonaa euroa (1,4 M€). Tilauskanta on kasvanut volyymivalmistuksen kasvun myötä.

Liiketulos parani vuoden takaisesta 0,6 miljoonaa euroa, nousten 0,2 miljoonaan euroon (-0,4 M€) eli 3 prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuuden kasvu johtui vertailukautta selkeästi korkeammasta liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa positiivinen, parantuen 1,3 miljoonaa euroa vuodentakaisesta vertailujaksosta.

Kaiken kaikkiaan vuosi on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Maalikuussa järjestetyillä pääomamarkkinapäivillä kerroimme aikeistamme laajentaa liiketoimintaamme uusille maantieteellisille alueille sekä uusiin asiakassegmentteihin. Yksi keskeinen tavoite on muuntautua teknologia- ja tuoteyhtiöstä asiakaskeskeiseksi palveluyhtiöksi. Ohjeistuksen mukaisesti liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin paranevan viime vuodesta.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/17 1-3/16 Muutos 1-12/16
Liikevaihto, M€ 5,7 4,1 37 % 21,6
Käyttökate, M€ 0,5 -0,2 0,6 M€ 1,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         0,9
    % liikevaihdosta         4 %
Liiketulos, M€ 0,2 -0,4 0,6 M€ 0,7
    % liikevaihdosta 3 % -11 % 14,0 %-yks. 3 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,2 -0,5 0,6 M€ 0,6
    % liikevaihdosta 3 % -11 % 14 %-yks. 3 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,2 -0,5 0,6 M€ 1,0
    % liikevaihdosta 3 % -11 % 14 %-yks. 5 %
Tulos / osake (EPS), € 0,03 -0,07 0,10 0,00
Investoinnit, M€ 0,1 0,0 0,1 M€ 0,5
    % liikevaihdosta 3 % 1 % 1,7 %-yks. 2 %
Rahavarat kauden lopussa 0,5 0,3 0,2 M€ 0,3
Oma pääoma / osake, € 1,67 1,41 0,26 1,48
Omavaraisuusaste, % 70 % 66 % 4 %-yks. 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 6 % 18 % -13 %-yks. 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 106 104 2 henk. 106


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2017
Katsauskauden liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-3/2016), kasvaen 37 prosenttia tammi-maaliskuusta 2016. Piirilevyjen kysyntä heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna odotetusti kausiluonteisen vaihtelun mukaisesti. Kysynnän heikkeneminen näkyi erityisesti tietoliikenneverkkojen ja teollisuuselektroniikan asiakassegmenteissä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (51 % 1-3/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %), 1 prosentti Aasiasta (6 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (6 %).

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-3/2016). Kasvanut liikevaihto johti parempaan liiketulokseen.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,07 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.


Aspocompin osavuosikatsaus Q1_2017.pdf