ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Julkaistu:
2016-04-28 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Espoo, Suomi, 2016-04-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 28.4.2016 klo 9.00

Tunnusluvut 1–3/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,1 miljoonaa euroa (4,6 M€ 1-3/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): -0,2 M€ (0,4)
– Liiketulos:-0,4 M€ (0,1)
– Osakekohtainen tulos: -0,07 euroa (0,02)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,6 M€ (-0,5 M€)
– Tilauskanta kauden lopussa: 1,4 M€ (1,3 M€)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Viime vuoden lopulla alkanut tilauskannan nopea lasku saatiin käännettyä kasvuun helmikuun aikana. Heikon kysynnän vuoksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi vain 4,1 miljoonaan euroon, pudotusta 0,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tammikuun erittäin matala myynti painoi koko neljänneksen liiketuloksen 0,4 miljoonaa euroa tappiolle. Tuloksentekokyky parani kuitenkin nopeasti neljänneksen aikana ja liiketulos kääntyi positiiviseksi maaliskuun aikana tilausvirran voimistuessa ja toimitusmäärien kasvaessa.

Yhtiön tilauskanta on tyypillisesti hyvin lyhyt, vain muutamien viikkojen mittainen ja on siksi altis nopeille muutoksille. Pyrimme systemaattisesti laajentamaan asiakaskuntaa ja -segmenttiä, jotta kokonaiskysynnän heilahtelu pienenisi.

Autoteollisuuden vaatimusten mukainen laatujärjestelmä auditoitiin Oulun tehtaalla alkuvuonna. Laatusertifikaatti on tärkeä virstanpylväs strategian jalkautuksessa. Se mahdollistaa autoteollisuustuotteiden laajemman valmistuksen myös Oulun tehtaalla ja täydentää siten asiakkaille tarjottavaa kokonaispalvelua. Aspocomp valmistuttaa valtaosan autoteollisuustuotteistaan partnerien tehtailla Aasiassa. Autoteollisuusasiakkaiden arvioimme kasvavan lähitulevaisuudessa.

Vaikeasta alkuvuodesta huolimatta yhtiö arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen muodostuvan positiiviseksi.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/16 1-3/15 Muutos 1-12/15
Liikevaihto, M€ 4,1 4,6 -9 % 17,5
Käyttökate, M€ -0,2 0,4 -0,6 M€ 0,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         -0,9
    % liikevaihdosta         -5 %
Liiketulos, M€ -0,4 0,1 -0,6 M€ -1,2
    % liikevaihdosta -11 % 3 % -13,2 %-yks. -7 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,5 0,1 -0,6 M€ -1,3
    % liikevaihdosta -11 % 3 % -14 %-yks. -7 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,5 0,1 -0,6 M€ -1,0
    % liikevaihdosta -11 % 3 % -14 %-yks. -6 %
Tulos / osake (EPS), € -0,07 0,02 -0,09 -0,16
Investoinnit, M€ 0,0 0,1 -0,1 M€ 0,5
    % liikevaihdosta 1 % 2 % -1,3 %-yks. 3 %
Rahavarat kauden lopussa 0,3 1,0 -0,7 M€ 0,3
Oma pääoma / osake, € 1,41 1,69 -0,28 1,48
Omavaraisuusaste, % 66 % 68 % -1 %-yks. 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 18 % 10 % 8 %-yks. 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 104 141 -37 henk. 106

 

Katsauskauden liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,6 M€ 1-3/2015), 9 prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2015. Liikevaihdon lasku johtui heikosta kysynnästä tammikuussa.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (50 % 1-3/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 88 prosenttia kertyi Euroopasta (95 %), 6 prosenttia Aasiasta (3 %) ja 6 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Tammikuun alhaisen liikevaihdon ja heikon liiketuloksen vuoksi koko neljänneksen liiketulos painui -0,4 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-3/2015) tappiolle.

Nettorahoituskulut olivat -0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,07 euroa (0,02 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiö pyrkii systemaattisesti laajentamaan palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö arvioi helmikuussa alkaneen kysynnän piristymisen jatkuvan ja koko vuoden muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Yhtiö arvioi kasvavansa erityisesti autoteollisuudessa, teollisuuselektroniikassa ja erityyppisissä turvallisuus-sovelluksissa. Lisäksi uuden sukupolven tuotekehityshankkeiden arvioidaan tuovan kasvua tietoliikennelaitteissa.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.Aspocomp osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016.pdf