ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Julkaistu:
2015-04-28 08:00:04 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Espoo, Suomi, 2015-04-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 28.4.2015 klo 9.00

Tunnusluvut 1–3/2015 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,6 miljoonaa euroa (5,5 M€ 1-3/2014)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,4 M€ (0,6)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: 0,1 M€ (0,3)
– Osakekohtainen tulos: 0,02 euroa (0,03)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,5 M€ (-0,7 M€)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Myynti kasvoi tasaisesti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yltäen 4,6 miljoonaan euroon. Vaikka kasvua kertyi 0,5 miljoonaa euroa tai noin 12 prosenttia vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna, jäimme selvästi jälkeen vuodentakaisesta vertailujaksosta. Toimitukset pääasiakkaille kehittyivät alkuvuonna odotetusti hitaammin, johtuen vertailujakson vahvoista luvuista. Kysynnän arvioidaan kehittyvän myönteisesti seuraavien kahden neljänneksen aikana.

Teuvan tehtaan alasajo saatiin päätökseen ja tuotannon siirto Oulun tehtaalle toteutettiin suunnitellusti aikataulussa, pääosin maaliskuun loppuun mennessä.

Kevyemmän kustannusrakenteen ansiosta liiketulos kääntyi niukasti positiiviseksi, ollen katsauskaudella reilut 0,1 miljoonaa euroa.

Rahavirta oli 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen johtuen rakennemuutoksen henkilöstökustannuksista irtisanomisaikana sekä käyttöpääoman sitoutumisesta myyntisaamisiin. Rakennemuutoksen rahavirtavaikutukset loppuvat pääosin toukokuussa.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/15 1-3/14 Muutos 1-12/14
Liikevaihto, M€ 4,6 5,5 -17 % 21,0
Käyttökate, M€ 0,4 0,6 -0,2 M€ -0,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,1 0,3 -0,1 M€ -0,4
    % liikevaihdosta 3 % 5 % -2,2 %-yks. -2 %
Liikevoitto, M€ 0,1 0,2 -0,1 M€ -2,0
    % liikevaihdosta 3 % 3 % -0,8 %-yks. -9 %
Voitto ennen veroja, M€ 0,1 0,2 0,0 M€ -2,0
    % liikevaihdosta 3 % 3 % 0 %-yks. -10 %
Katsauskauden voitto, M€ 0,1 0,2 0,0 M€ -2,0
    % liikevaihdosta 3 % 3 % 0 %-yks. -9 %
Tulos / osake (EPS), € 0,02 0,03 -0,01 -0,31
Investoinnit, M€ 0,1 0,2 -0,1 M€ 0,1
    % liikevaihdosta 2 % 3 % -1,4 %-yks. 0 %
Rahavarat kauden lopussa 1,0 1,3 -0,3 M€ 1,0
Oma pääoma / osake, € 1,69 1,99 -0,30 1,66
Omavaraisuusaste, % 68 % 72 % -4 %-yks. 71 %
Nettovelkaantumisaste, % 10 % 4 % 6 %-yks. 5 %
Henkilöstö kauden lopussa 141 150 -9 henk. 144


Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 miljoonaa euroa, 17 prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2014. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (70 % 1-3/2014). Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (86 %), 3 prosenttia Aasiasta (14 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (0 %).

Myynti kasvoi tasaisesti, mutta toimitukset pääasiakkaille kehittyivät odotetun mukaisesti hitaammin, johtuen vertailujakson vahvoista luvuista. Kysynnän arvioidaan kehittyvän myönteisesti seuraavien kahden neljänneksen aikana.

Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 1-3/2014) sisältäen kertaluontoiset erät. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 M€ 1-3/2014).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,03 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2015 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.


Aspocomp osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015.pdf