ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

Julkaistu:
2014-04-24 08:00:04 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

Espoo, Suomi, 2014-04-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 24.4.2014 klo 9.00

Tunnusluvut 1–3/2014 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,5 miljoonaa euroa (4,9 M€ 1-3/2013)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,6 M€ (-0,4)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: 0,3 M€ (-0,7)
– Osakekohtainen tulos: 0,03 euroa (-0,12)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,7 M€ (0,3 M€)

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Markkinatilanne parani selvästi kohti ensimmäisen vuosineljänneksen loppua. Reagoimme kysynnän kasvuun siirtymällä maaliskuussa Teuvan tehtaalla kahteen työvuoroon. Oulun tehdas toimi raportointikauden lopussa täydellä kapasiteetin käyttöasteella. Vaisun alkuvuoden takia liikevaihto jäi 5,5 miljoonaan euroon ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 miljoonaan euroon eli 5 prosenttiin liikevaihdosta. Tuloksen kääntyminen selvästi voitolliseksi raskaasti tappiollisen edellisen neljänneksen jälkeen on kuitenkin rohkaiseva saavutus.

Liiketoiminnan rahavirta painui selvästi negatiiviseksi ollen -0,7 miljoonaa euroa. Kasvanut kysyntä sitoo pääomaa myös lähikuukausina, mutta yhtiö selviää tästä ilman erityisiä rahoitusjärjestelyjä.

Lähiajan haasteenamme on kasvaneen kysynnän tyydyttäminen säilyttäen erinomainen palvelutaso kaikille asiakkaille, myös uusille kasvaville asiakkaille, joiden osuus liikevaihdosta on vielä pieni. Kaiken kaikkiaan kuluvan vuoden näkymät ovat positiiviset.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/14 1-3/13 Muutos 1-12/13
Liikevaihto, M€ 5,5 4,9 11 % 19,3
Käyttökate, M€ 0,6 -0,4 0,9 M€ 0,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,3 -0,7 1,0 M€ -1,9
    % liikevaihdosta 5 % -15 % 19,8 %-yks. -10 %
Liikevoitto, M€ 0,2 -0,7 0,9 M€ -0,7
    % liikevaihdosta 3 % -15 % 18,3 %-yks. -4 %
Voitto ennen veroja, M€ 0,2 -0,7 0,9 M€ -0,8
    % liikevaihdosta 3 % -15 % 18 %-yks. -4 %
Katsauskauden voitto, M€ 0,2 -0,7 0,9 M€ -1,8
    % liikevaihdosta 3 % -15 % 18 %-yks. -9 %
Tulos / osake (EPS), € 0,03 -0,12 0,15 -0,28
Investoinnit, M€ 0,2 0,4 -0,2 M€ 1,9
    % liikevaihdosta 3,4 % 8,4 % -4,9 %-yks. 9,7 %
Rahavarat kauden lopussa 1,3 1,7 -0,5 M€ 2,4
Oma pääoma / osake, € 1,99 2,12 -0,13 1,96
Omavaraisuusaste, % 72 % 72 % 0 %-yks. 71 %
Nettovelkaantumisaste, % 4 % -10 % 15 %-yks. -3 %
Henkilöstö kauden lopussa 150 153 -3 henk. 152


Katsauskauden liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa, 11 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2013. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 70 prosenttia (66 % 1-3/2013). Maantieteellisesti liikevaihdosta 86 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %) ja 14 prosenttia Aasiasta (12 %).

Kysyntätilanne parani kohti raportointikauden loppua. Erityisesti tietoliikennesektorilla kysyntä piristyi merkittävästi. Myös muiden asiakasryhmien osalta liikevaihto oli odotettua korkeampi.

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,7 M€ 1-3/2013). Oulun tehdas toimi kauden lopussa täydellä kapasiteetin käyttöasteella. Teuvan tehtaalla siirryttiin maaliskuun puolessa välissä yhdestä kahteen työvuoroon, mikä mahdollistaa jälleen pikatoimitukset myös Teuvan tehtaalta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,12 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopiste on prototyypeissä ja pikatoimituksissa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2014 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.
 


Aspocomp osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014.pdf