ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

Julkaistu:
2013-04-23 08:00:03 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

Espoo, Suomi, 2013-04-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 23.4.2013 klo 9.00

Tunnusluvut 1–3/2013 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,9 miljoonaa euroa (6,4 M€ 1-3/2012)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA):-0,4 M€ (0,8)
– Liiketulos: -0,7 M€ (0,4)
– Osakekohtainen tulos: -0,12 euroa (0,07)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,3 M€ (0,1 M€)

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 22–26 ja liiketuloksen 0,0-1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi 2013 alkoi menneen vuoden jälkipuoliskon tavoin vaikeassa kysyntätilanteessa. Ilmassa oli kuitenkin varovaisia piristymisen merkkejä lukuun ottamatta tietoliikennealaa. Liikevaihtomme laski selvästi suhteessa vertailukauteen, mutta säilyi kuitenkin edellisvuosineljänneksen tasolla 4,9 miljoonassa eurossa. Liiketappio, 0,7 miljoona euroa, oli pettymys ja olemmekin käynnistäneet toimenpiteitä siltä varalta, että kysynnän elpyminen viivästyy.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa. Aspocompin nettovelkaantumisaste on negatiivinen ja rahoitusasema hyvä, mikä turvaa yhtiön toiminnan heikosta suhdanteesta huolimatta.

Odotamme edelleen kysynnän parantuvan vuoden 2013 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä mukaan lukien tietoliikennesektori, joka on Aspocompille tärkeä toimiala. Hitaasta elpymisestä johtuen olemme kuitenkin tarkentaneet koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosennusteita hieman alaspäin.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/13 1-3/12 Muutos 1-12/12
Liikevaihto, M€ 4,9 6,4 -23 % 23,4
Käyttökate, M€ -0,4 0,8 -1,2 M€ 2,1
Liikevoitto, M€ -0,7 0,4 -1,2 M€ 0,6
    % liikevaihdosta -15 % 7 % -22 %-yks. 3 %
Voitto ennen veroja, M€ -0,7 0,4 -1,2 M€ 0,6
    % liikevaihdosta -15 % 7 % -22 %-yks. 3 %
Katsauskauden voitto, M€ -0,7 0,4 -1,2 M€ 3,8
    % liikevaihdosta -15 % 7 % -22 %-yks. 16 %
Tulos / osake (EPS), € -0,12 0,07 -0,19 0,60
Investoinnit, M€ 0,4 0,21 0,2 M€ 1,4
    % liikevaihdosta 8,4 % 3,3 % 5,1 %-yks. 6,1 %
Rahavarat kauden lopussa 1,7 2,6 -0,9 M€ 2,0
Oma pääoma / osake, € 2,12 1,72 0,4 2,23
Omavaraisuusaste, % 72 % 63 % 9 %-yks. 73 %
Nettovelkaantumisaste, % -10 % -15 % 4 %-yks. -11 %
Henkilöstö kauden lopussa 153 149 4 henk. 150


Katsauskauden liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa, 23 prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2012. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 66 prosenttia (67 % 1-3/2012). Maantieteellisesti liikevaihdosta 88 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %) ja 12 prosenttia Aasiasta (4 %).

Kysyntätilanne jatkui haasteellisena. Erityisesti tietoliikennesektorin osalta liikevaihto jäi selvästi alle budjetoidun. Muiden asiakasryhmien osalta liikevaihto vastasi ensimmäiselle vuosineljännekselle asetettua varovaista budjettia.

Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-3/2012). Molemmat tehtaat toimivat alhaisella kapasiteetin käyttöasteella, mikä aiheutti kannattavuuden laskun. Tulosta rasitti lisäksi noin 0,1 miljoonan euron laatukustannukset. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä kulujen karsimiseksi.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,12 euroa (0,07 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 22–26 miljoonaa euroa. Liiketulokseksi ennustetaan 0,0-1,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2013 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013.pdf