ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

Julkaistu:
2012-04-26 08:00:05 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

Espoo, Suomi, 2012-04-26 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 26.4.2012 klo 9.00

Tunnusluvut 1-3/2012 lyhyesti

– Liikevaihto: 6,4 miljoonaa euroa (4,9 M€ 1-3/2011)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,8 M€ (0,8)
– Liiketulos: 0,4 M€ (0,4)
– Osakekohtainen tulos: 0,07 euroa (0,06)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,1 M€ (-0,7 M€)

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin vuosi 2012 alkoi kohtuullisesti epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta. Liikevaihto kasvoi 6,4 miljoonaan euroon Teuvan tehtaan hankinnan myötä, mutta kannattavuus jäi tavoitettamme alhaisemmaksi. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa, noin seitsemän prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli niukasti positiivinen. Teuvan tehtaan hankinta kasvatti sitoutunutta käyttöpääomaa eli heikensi rahavirtaa. Vaikutus on kertaluonteinen ja kohdistuu ainoastaan kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Operatiivisesti Teuvan integrointi Aspocompiin on sujunut suunnitelmien mukaan.

Vaikka lähiajan markkinanäkymä on edelleen sumea, pikatoimituskysynnän odotetaan kausiluonteisesti piristyvän. Koko vuoden osalta arviomme on ennallaan: liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/12 1-3/11 Muutos 1-12/11
Liikevaihto, M€ 6,4 4,9 30 % 23,6
Käyttökate, M€ 0,8 0,8 0,0 M€ 5,4
Liiketulos, M€ 0,4 0,4 0,0 M€ 4,1
  % liikevaihdosta 7 % 9 % -2,1 %-yks. 17 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,4 0,1 0,3 M€ 7,2
  % liikevaihdosta 7 % 3 % 4 %-yks. 31 %
Tilikauden tulos, M€ 0,4 0,1 0,3 M€ 7,2
  % liikevaihdosta 7 % 3 % 4 %-yks. 31 %
Tulos / osake (EPS), € 0,07 0,06 0,0 € 1,23
Investoinnit, M€ 0,2 0,1 0,1 M€ 1,2
  % liikevaihdosta 3,3 % 2,0 % 1,3 %-yks. 5,0 %
Oma pääoma/osake, € 1,72 0,06 1,66 € 1,59
Omavaraisuusaste, % 63,1 % 11,1 % 52,0 %-yks. 61,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -14,6 % 490,8 % -505,4 %-yks. -17,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 149 101 48 104

 

Katsauskauden liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa, 30 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2011. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 67 prosenttia (80 % 1-3/2011). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %) ja 4 prosenttia Aasiasta (7 %). Liikevaihdon kasvu oli pääosin seurausta Teuvan tehtaan hankinnasta, joka myös pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta kokonaisliikevaihdosta.

Liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-3/2011) eli 7 prosenttia liikevaihdosta. Pikatoimituskysyntä oli sekä edellistä että vertailukauden vuosineljännestä laimeampaa, mikä johti liikevoittomarginaalin heikentymiseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2012 liikevaihdon arvioidaan Teuvan liiketoiminnan hankinnan myötä kasvavan selvästi. Liikevoiton odotetaan muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuonna 2011.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2012 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilta www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin_osavuosikatsaus_1.1.-31.3.2012.pdf