Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Source: Aspocomp Group Oyj

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

 

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 25.10.2018 klo 9.00
 
Tunnusluvut 7-9/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 6,7 miljoonaa euroa (6,0 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,9 M€ (0,4)
– Liiketulos: 0,6 M€ (0,1)
– Osakekohtainen tulos: 0,08 euroa (0,01)

Tunnusluvut 1-9/2018 lyhyesti

– Liikevaihto: 20,6 M€ (17,6 M€)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 2,5 M€ (1,2)
– Liiketulos: 1,6 M€ (0,4)
– Osakekohtainen tulos: 0,23 euroa (0,06)
– Liiketoiminnan rahavirta: 2,4 M€ (1,1)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,8 M€ (2,3)

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia vuodesta 2017 ja liiketuloksen olevan noin 2 miljoonaa euroa (pörssitiedote 16.10.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Heinä-elokuussa myynti säilyi vakaana kesäkaudesta huolimatta. Asiakaskysyntä kääntyi voimakkaaseen kasvuun syyskuussa ja sen arvioidaan jatkuvan vahvana koko loppuvuoden ajan. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa kasvaen 12 prosenttia vertailukauden luvuista. Kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 20,6 miljoonaa euroa.

Asiakassegmenteistä vahvimmassa vedossa oli tietoliikenneverkot -segmentti, jota vauhdittaa erityisesti uuden sukupolven 5G-teknologian kehityshankkeet. Yhtiö tukee tuotteillaan ja palveluillaan useiden johtavien teknologiayhtiöiden 5G-tuotteiden kehitys- ja kaupallistamisvaihetta. Myös autoteollisuus ja puolijohdekomponenttien testaus -segmentit olivat hyvässä vakaassa kasvussa. Tilauskanta syyskuun lopussa oli 0,5 miljoonan euron kasvussa vuoden takaiseen ja oli 2,8 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi 0,6 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä ja oli noin 8,5 prosenttia liikevaihdosta. Koko alkuvuoden osalta liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa, noin 8 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus on kehittynyt erittäin myönteisesti vuoden aikana, kun uudet teknologiat ovat nostaneet tuotteiden keskimääräistä lisäarvoa.

Liiketoiminnan rahavirta nousi 2,4 miljoonaan euroon, johtuen sitoutuneen käyttöpääoman pienentymisestä vuoden 2017 lopun tasolle.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2018
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa (6,0 M€), 12 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa 2017. Myynti säilyi heinä-elokuussa vakaana ja kääntyi syyskuussa voimakkaaseen kasvuun. Kasvua vauhditti erityisesti tietoliikenneverkot -segmentti, mutta myös autoteollisuus ja puolijohdekomponenttien testaus -segmentit kasvoivat vakaasti.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 54 prosenttia (55 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %), 1 prosentti Aasiasta (2 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (2 %).

Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,1 M€). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos parani merkittävästi, koska uudet teknologiat ovat nostaneet tuotteiden keskimääräistä lisäarvoa.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,01 €).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,8 miljoonaa euroa (2,3 M€) eli noin 0,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuu 2018
Katsauskauden liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa (17,6 M€), 16,9 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2017.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (52 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (97 %), 1 prosentti Aasiasta (1 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Katsauskauden liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (0,4 M€). Kannattavuus on kehittynyt erittäin myönteisesti tammi-syyskuun aikana, johtuen pääosin uusien teknologioiden nostamasta tuotteiden keskimääräisestä lisäarvosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,06 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/18 7-9/17 Muutos 1-9/18 1-9/17 Muutos
Liikevaihto, M€ 6,7 6,0 12 % 20,6 17,6 16,9 %
Käyttökate, M€ 0,9 0,4 0,5 M€ 2,5 1,2 1,2 M€
Liiketulos, M€ 0,6 0,1 0,5 M€ 1,6 0,4 1,2 M€
  % liikevaihdosta 9 % 2 % 6,9 %-yks. 8 % 2 % 5,5 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,5 0,1 0,5 M€ 1,6 0,4 1,2 M€
  % liikevaihdosta 8 % 1 % 7 %-yks. 8 % 2 % 5 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,5 0,1 0,5 M€ 1,6 0,4 1,2 M€
  % liikevaihdosta 8 % 1 % 7 %-yks. 8 % 2 % 5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,08 0,01 0,07 0,23 0,06 0,17  
Investoinnit, M€ 0,6 0,3 0,3 M€ 2,6 0,7 2,0 M€
  % liikevaihdosta 10 % 5 % 4,3 %-yks. 13 % 4 % 9,0 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,5 0,4 2,1 M€ 2,5 0,4 2,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,98 1,69 0,29 1,98 1,69 0,29
Omavaraisuusaste, % 60 % 71 % -10 %-yks. 60 % 71 % -10 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 14 % 5 % 9 %-yks. 14 % 5 % 9 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 120 114 6 henk. 120 114 6 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia vuodesta 2017 ja liiketuloksen olevan noin 2 miljoonaa euroa (pörssitiedote 16.10.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muunmuassa uuden sukupolven 5G-tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollissuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2018 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

 

Liite