ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017

Julkaistu:
2017-10-26 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017

Espoo, Suomi, 2017-10-26 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 26.10.2017 klo 9.00

Tunnusluvut 7-9/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,5 M€ (5,6 M€ 7-9/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,4 M€ (0,4)
– Liiketulos: 0,2 M€ (0,2)
– Osakohtainen tulos: 0,02 euroa (0,02)

Tunnusluvut 1–9/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 16,8 miljoonaa euroa (15,0 M€ 1-9/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,2 M€ (0,6)
– Liiketulos: 0,4 M€ (-0,1)
– Osakekohtainen tulos: 0,06 euroa (-0,03)
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,1 M€ (-0,3)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,3 M€ (1,8)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonaa euroa (5,6 M€ 7-9/2016) ja jäi hieman eli noin 1 prosenttia edellisvuoden vertailukauden tasosta. Volyymivalmistus jatkoi vahvaa noin 20 prosentin kasvua. Oman valmistuksen kysyntä Oulun tehtaalla oli edellisvuotta heikompi, johtuen tuotekehitysprojektien ajoituksista kesäkaudella.

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 1,7 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Volyymivalmistuksen osuus kasvusta on merkittävä. Se kasvoi reilut 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa (1,8 M€ 9/2016) eli noin 0,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Asiakaskunnan kehittyminen jatkui myönteisenä ja arvioimme kehityksen seuraavan hyvin yhtiön strategian kulmakiviä. Autoteollisuuden osuus jatkoi kasvuaan niin liikevaihdossa kuin asiakkaiden määrässä. Telekommunikaatioverkkojen uuden sukupolven kehityshankkeiden osalta arvioimme kysynnän vilkastuvan loppuvuoden aikana tai viimeistään vuoden 2018 alussa. Turvallisuus- ja puolustusteollisuustuotteissa näemme parhaillaan kasvavaa kysyntää. Uudessa tuotesegmentissämme, puolijohdekomponenttien testauksesssa, asiakaskunta on kasvussa ja osassa toimitukset ovat jo lähteneet käyntiin.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 7-9/2016), ollen samalla tasolla kuin vuotta aiemmmin. Tammi-syyskuun liiketulos kasvoi 0,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€), kasvaen vertailukaudesta 1,4 miljoonaa euroa.” 

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/17 7-9/16 Muutos 1-9/17 1-9/16 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,5 5,6 -1 % 16,8 15,0 12 %
Käyttökate, M€ 0,4 0,4 0,0 M€ 1,2 0,6 0,6 M€
Liiketulos, M€ 0,2 0,2 0,0 M€ 0,4 -0,1 0,5 M€
    % liikevaihdosta 3 % 3 % 0,1 %-yks. 2 % -1 % 3,3 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,1 0,1 0,0 M€ 0,4 -0,2 0,6 M€
    % liikevaihdosta 3 % 2 % 0 %-yks. 2 % -1 % 3 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,1 0,1 0,0 M€ 0,4 -0,2 0,6 M€
    % liikevaihdosta 3 % 2 % 0 %-yks. 2 % -1 % 3 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,02 0,02 0,00 0,06 -0,03 0,09  
Investoinnit, M€ 0,3 0,1 0,3 M€ 0,7 0,2 0,4 M€
    % liikevaihdosta 6 % 1 % 4,9 %-yks. 4 % 1 % 2,5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,4 0,4 0,1 M€ 0,4 0,4 0,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,68 1,43 0,25 1,68 1,45 0,23
Omavaraisuusaste, % 71 % 64 % 6 %-yks. 71 % 64 % 7 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % 16 % -11 %-yks. 5 % 16 % -11 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 114 109 5 henk. 114 109 5 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2017
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa (5,6 M€ 7-9/2016), 1 prosentti vähemmän kuin heinä-syyskuussa 2016. Volyymivalmistus jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä vahvaa noin 20 prosentin kasvuaan. Kesäkauden tuotekehitysprojektien ajoituksista johtuen Oulun tehtaan oman valmistuksen kysyntä oli edellisvuotta heikompi.

Myynti autoteollisuuden asiakkaille jatkoi kasvuaan ja saimme kauden aikana myös uusia asiakkaita. Uusimman tuotesegmentin, puolijohdekomponenttien testauksen, asiakaskunta on kasvussa ja osassa toimitukset ovat lähteneet jo käyntiin.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 55 prosenttia (57 % 7-9/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 2 prosenttia Aasiasta (4 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 7-9/2016).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 7-9/2016) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,02 €).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa (1,8 M€ 9/2016) eli noin 0,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuu 2017
Katsauskauden liikevaihto oli 16,8 miljoonaa euroa (15,0 M€ 1-9/2016), 12 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2016.

Volyymivalmistus kasvoi reilut 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (52 % 1-9/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 1 prosentti Aasiasta (5 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (3 %).

Katsauskauden liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,1 M€ 1-9/2016), kasvaen 0,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen paraneminen johtui liikevaihdon kasvusta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,03 €).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.


Aspocompin osavuosikatsaus Q3_2017.pdf