ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016

Julkaistu:
2016-10-28 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016

Espoo, Suomi, 2016-10-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 28.10.2016 klo 9.00

Tunnusluvut 7-9/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 5,6 M€ (3,8 M€ 7-9/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,4 M€ (-0,2)
– Liiketulos: 0,2 M€ (-0,5)
– Osakohtainen tulos: 0,02 euroa (-0,08)

Tunnusluvut 1–9/2016 lyhyesti

– Liikevaihto: 15,0 miljoonaa euroa (12,7 M€ 1-9/2015)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,6 M€ (0,0)
– Vertailukelpoinen liiketulos: -0,1 M€ (-0,7)
– Liiketulos: -0,1 M€ (-0,9)
– Osakekohtainen tulos: -0,03 euroa (-0,14)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,3 M€ (0,2)
– Tilauskanta kauden lopussa: 1,8 M€ (1,6)

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin myynti jatkoi vahvaa kasvua vuoden kolmannella neljänneksellä autoteollisuuden ja Saksan markkinan vetämänä. Autoteollisuus nousi suurimmaksi asiakasryhmäksi ohittaen telekommunikaation kuluneella vuosineljänneksellä. Telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehitystarpeet hidastuivat tyypilliseen tapaan heinä- elokuussa, mutta selviä kysynnän paranemisen merkkejä nähtiin kolmannen neljänneksen lopussa. Yhtiö kasvatti myyntiään onnistuneesti kaikissa asiakasryhmissään edellisvuoteen verrattuna. Suhteellisesti kasvu oli voimakkainta autoteollisuudessa ja maltillisinta telekommunikaatiossa.

Aspocompin kolmannen neljänneksen myynti kasvoi 47 % edellisvuoteen verrattuna ja se oli 5,6 miljoonaa euroa (3,8 M€). Tammi-syyskuussa 2016 liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna saavuttaen 15,0 miljoonaa euroa (12,7 M€).

Aspocompin liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 0,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,5 miljoonaa euroa tappiollinen, parannusta reilut 0,6 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa 2016 liiketulos oli vielä 0,1 miljoonaa euroa tappiolla parannuksesta huolimatta (-0,9 M€).

Vaikka myynti kehittyi erittäin hyvin, jäi liiketulokseen selvästi parannettavaa. Merkittävimmät tulokseen vaikuttaneet tekijät olivat huolto- ja laiteasennusseisakki Oulun tehtaalla elokuussa sekä vaativimpien tuotekehityspiirilevyjen kysynnän pieneneminen kesäkaudella aiheuttaen heikennystä tuotemiksissä.

Aspocompin asiakaskunta laajenee strategiasuunnitelmien mukaisesti tukien liikevaihdon kasvua ja stabiilisuutta. Tuoteportfolion optimointi ja kannattavuuden parantaminen ovat keskeisessä asemassa, sen jälkeen kun riittävä ja tasainen liiketoimintavolyymi on saavutettu.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2016
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa, kasvaen 47 prosenttia heinä-syyskuusta 2015. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 57 prosenttia (51 % 7-9/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 94 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 4 prosenttia Aasiasta (4 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Myynti jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuaan autoteollisuuden ja Saksan markkinan vetämänä. Viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna myynti kasvoi kaikissa asiakasryhmissä.

Vaikka myynti kasvoi hyvin, jäi kannattavuuteen parannettavaa. Merkittävimmät tulokseen vaikuttaneet tekijät olivat huolto- ja laiteasennusseisakki Oulun tehtaalla elokuussa sekä vaativimpien tuotekehityspiirilevyjen kysynnän pieneneminen kesäkaudella aiheuttaen heikennystä tuotemiksissä.

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,5 M€ 7-9/2015). Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos on 0,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 7-9/2015) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,08 €).

Tammi-syyskuu 2016
Katsauskauden liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa, kasvaen 18 prosenttia tammi-syyskuusta 2015.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (47 % 1-9/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 92 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 5 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Katsauskauden liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,9 M€ 1-9/2015). Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,7 M€ 1-9/2015, sisältäen Teuvan tehtaan alasajon kulut).

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos -0,03 euroa (-0,14 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/16 7-9/15 Muutos * 1-9/16 1-9/15 Muutos *
Liikevaihto, M€ 5,6 3,8 47 % 15,0 12,7 18 %
Käyttökate, M€ 0,4 -0,2 0,6 M€ 0,6 0,0 0,6 M€
Vertailukelpoinen liiketulos 0,2 -0,5 0,6 M€ -0,1 -0,7 0,5 M€
    % liikevaihdosta 3 % -12 % 15,2 %-yks. -1 % -5 % 4,4 %-yks.
Liiketulos, M€ 0,2 -0,5 0,6 M€ -0,1 -0,9 0,7 M€
    % liikevaihdosta 3 % -12 % 15,2 %-yks. -1 % -7 % 5,9 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,1 -0,5 0,6 M€ -0,2 -0,9 0,7 M€
    % liikevaihdosta 2 % -14 % 16 %-yks. -1 % -7 % 6 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,1 -0,5 0,6 M€ -0,2 -0,9 0,7 M€
    % liikevaihdosta 2 % -14 % 16 %-yks. -1 % -7 % 6 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,02 -0,08 0,10 -0,03 -0,14 0,11
Investoinnit, M€ 0,1 0,1 0,1 M€ 0,2 0,4 -0,2 M€
    % liikevaihdosta 2 % 2 % 0,6 %-yks. 1 % 3 % -1,9 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,4 0,3 0,1 M€ 0,4 0,3 0,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,45 1,53 -0,08 1,45 1,53 -0,08
Omavaraisuusaste, % 64 % 75 % -11 %-yks. 64 % 75 % -11 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 16 % 5 % 11 %-yks. 16 % 5 % 11 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 109 108 1 henk. 109 108 1 henk.

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiö pyrkii systemaattisesti laajentamaan palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö arvioi helmikuussa alkaneen kysynnän piristymisen jatkuvan ja koko vuoden muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Yhtiö arvioi kasvavansa erityisesti autoteollisuudessa, teollisuuselektroniikassa ja erityyppisissä turvallisuus-sovelluksissa. Lisäksi uuden sukupolven tuotekehityshankkeiden arvioidaan tuovan kasvua tietoliikennelaitteissa.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2016 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.Aspocomp osavuosikatsaus Q3_2016.pdf