ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Julkaistu:
2015-10-29 07:45:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Espoo, Suomi, 2015-10-29 07:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 29.10.2015 klo 8.45

Tunnusluvut 1–9/2015 lyhyesti

– Liikevaihto: 12,7 miljoonaa euroa (16,9 M€ 1-9/2014)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,0 M€ (0,8)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,7 M€ (-0,2)
– Osakekohtainen tulos: -0,14 euroa (-0,06)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,2 M€ (-0,5 M€)

Yhtiö pitää tulevaisuuden näkymät ennallaan, vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 18 miljoonan ja 20 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonan ja 0,5 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kolmannen vuosineljänneksen myynti jäi 3,8 miljoonaan euroon, johtuen pääasiakkaiden tavanomaista hiljaisemmasta kysynnästä heinä- ja elokuussa.  Kuten aiemmin ennakoitiin, kysyntä kääntyi selvään kasvuun syyskuun aikana. Alhaisen liikevaihdon vuoksi liiketulos oli erittäin heikko ollen 0,5 miljoonaa  euroa tappiollinen.

Katsauskauden tammi-syyskuun liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja laski 4,2 miljoonaa euroa vuoden takaisesta vertailuajasta. Liiketulos ilman kertaeriä oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin se oli 0,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Rahavirta säilyi 0,2 miljoonaa euroa positiivisena.

Tilauskanta ja kysyntä lähtivät vahvistumaan voimakkaasti syyskuun aikana ja vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan muodostuvan vuoden 2015 korkeimmaksi. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-9/2015

Katsauskauden liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa, 25 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2014. Syyskuusta alkaen kysyntä kuitenkin alkoi piristyi yhtiön kaikissa asiakassegmenteissä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 47 prosenttia (66 % 1-6/2014). Maantieteellisesti liikevaihdosta 94 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %), 5 prosenttia Aasiasta (11 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (1 %).

Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,3 M€ 1-9/2014) sisältäen kertaluontoiset erät. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,2 M€ 1-9/2014).

Yhtiö kirjasi toisella vuosineljänneksellä noin 0,2 miljoonan euron kertakulun Teuvan tehtaan sulkemiskuluista. Aiempi 1,5 miljoonan euron varaus ylittyi 0,2 miljoonalla eurolla pääosin irtisanomiskustannusten osalta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,14 euroa (-0,06 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/15 7-9/14 Muutos 1-9/15 1-9/14 Muutos
Liikevaihto, M€ 3,8 4,9 -22 % 12,7 16,9 -25 %
Käyttökate, M€ -0,2 0,0 -0,2 M€ 0,0 0,8 -0,8 M€
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,5 -0,4 -0,1 M€ -0,7 -0,2 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -12 % -9 % -3,9 %-yks. -5 % -1 % -4,1 %-yks.
Liiketulos, M€ -0,5 -0,4 -0,1 M€ -0,9 -0,3 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -12 % -9 % -3,9 %-yks. -7 % -2 % -4,8 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,5 -0,4 -0,1 M€ -0,9 -0,4 -0,6 M€
    % liikevaihdosta -14 % -9 % -5 %-yks. -7 % -2 % -5 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,5 -0,4 -0,1 M€ -0,9 -0,4 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -14 % -9 % -5 %-yks. -7 % -2 % -5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,08 -0,06 -0,02 -0,14 -0,06 -0,08  
Investoinnit, M€ 0,1 0,3 -0,3 M€ 0,4 0,6 -0,2 M€
    % liikevaihdosta 2 % 7 % -5,5 %-yks. 3 % 3 % -0,1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,3 0,8 -0,6 M€ 0,3 0,8 -0,6 M€
Oma pääoma / osake, € 1,53 1,91 -0,38 1,53 1,91 -0,38
Omavaraisuusaste, % 75 % 74 % 1 %-yks. 75 % 74 % 1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % 5 % 0 %-yks. 5 % 5 % 0 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 108 144 -36 henk. 108 144 -36 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Yhtiö pitää tulevaisuuden näkymät ennallaan, vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 18 miljoonan ja 20 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonan ja 0,5 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2015 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860 (torstaina 29.10.2015 klo 8.45-11) tai mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.


Aspocomp osavuosikatsaus Q3_2015.pdf