ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Julkaistu:
2014-10-23 08:00:02 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014

Espoo, Suomi, 2014-10-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 23.10.2014 klo 9.00

Tunnusluvut 1–9/2014 lyhyesti

– Liikevaihto: 16,9 miljoonaa euroa (14,9 M€ 1-9/2013)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,8 M€ (0,9)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,2 M€ (-1,1)
– Osakekohtainen tulos: -0,06 euroa (-0,04)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,5 M€ (0,3)

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 miljoonan ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

”Toimitukset hidastuivat selvästi heinä-syyskuussa ja vuosineljänneksen liikevaihto jäi 4,9 miljoonaan euroon laskien edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa. Myynnin lasku johtui pääasiassa telekommunikaatioasiakkaiden alkuvuoden ylisuurten tilausten johdosta. Muilta osin piirilevymarkkina ja -kysyntä säilyivät kohtuullisena.

Koko katsauskauden liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 2,0 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluontoisia kuluja parani 0,9 M€ ollen katsauskaudella -0,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kääntyi heinä-syyskuussa selvästi positiiviseksi ja oli 1,1 miljoonaa euroa.

Uusien asiakkaiden hankinta on jatkunut vahvana. Uudet asiakkuudet ja heille aloitetut toimitukset tuovat lisämyyntiä, mutta eivät pysty vielä riittävästi korvaamaan suurten yksittäisten asiakkaiden äkillisiä kysynnän heilahteluja. Aspocompin tuoreen strategian yksi pääalueista on asiakaspohjan merkittävä laajentaminen, jolloin riippuvuus yksittäisistä asiakkuuksista ja markkinasegmenteistä vähenee. Tavoitteemme on rakentaa hajautetumpi ja kysynnältään tasaisempi asiakaskunta seuraavan kahden vuoden aikana.

Aspocomp tähtää uudistetulla strategiallaan parempaan palveluun ja tiiviimpään yhteistyöhön asiakkaittensa kanssa. Pyrimme kaikin keinoin helpottamaan ja avustamaan asiakkaitamme teknologiavalinnoissa ja piirilevyhankinnoissa toimittamalla volyymituotteita kustannustehokkailta ja kilpailukykyisiltä valmistuslinjoilta Aasiasta. Tuemme voimakkaasti myös asiakkaittemme tuotekehitystä sekä uusien tuotteiden ylösajoa. Tunnusomaista tuotekehityssarjoille ovat nopea suunnittelu, lyhyet toimitusajat, joustava tuotanto ja räätälöity tuote. Nämä tuotteet toimitamme pääsääntöisesti Suomesta, jossa jatkossakin kehitämme ja ylläpidämme uusinta ja vaativinta valmistusteknologiaa.

Osana uutta strategiaa yhtiö selvittää Suomen tuotanto- ja tuotekehitystoimintojen yhdistämistä sekä mahdollista Teuvan tehtaan lakkauttamista. Toimintojen yhdistäminen tehostaisi oleellisesti kapasiteetin käyttöastetta sekä yksinkertaistaisi yhtiön sisäisiä prosesseja. Toteutuessaan yhdistymisen arvioidaan tuovan noin 0,9 miljoonan euron vuotuiset säästöt.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-9/2014

Katsauskauden liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa, 13 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2013. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 66 prosenttia (66 % 1-9/2013). Maantieteellisesti liikevaihdosta kertyi 88 prosenttia Euroopasta (88 %), 11 prosenttia Aasiasta (12 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (0 %).

Liikevaihdon voimakas kasvu vuoden alkupuoliskolla kääntyi laskuun heinäkuussa, joka johtui pääasiassa telekommunikaatioasiakkaiden alkuvuoden ylisuurten tilausten johdosta.

Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 M€ 1-9/2013) sisältäen kertaluontoiset erät. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,1 M€ 1-9/13 ), ollen 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 1-9/2013) ja osakekohtainen tulos -0,06 euroa (-0,04 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/14 7-9/13 Muutos 1-9/14 1-9/13 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,9 5,2 -6 % 16,9 14,9 13 %
Käyttökate, M€ 0,0 0,6 -0,6 M€ 0,8 0,9 -0,1 M€
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,4 0,2 -0,6 M€ -0,2 -1,1 0,9 M€
    % liikevaihdosta -9 % 4 % -12,6 %-yks. -1 % -7 % 6,3 %-yks.
Liikevoitto, M€ -0,4 0,2 -0,6 M€ -0,3 -0,2 -0,1 M€
    % liikevaihdosta -9 % 4 % -12,6 %-yks. -2 % -1 % -0,6 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ -0,4 0,2 -0,6 M€ -0,4 -0,2 -0,1 M€
    % liikevaihdosta -9 % 4 % -12 %-yks. -2 % -2 % 0 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ -0,4 0,2 -0,6 M€ -0,4 -0,3 -0,1 M€
    % liikevaihdosta -9 % 4 % -12 %-yks. -2 % -2 % -1 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,06 0,03 -0,09 -0,06 -0,04 -0,02  
Investoinnit, M€ 0,3 0,8 -0,4 M€ 0,6 1,8 -1,2 M€
    % liikevaihdosta 7 % 15 % -7,5 %-yks. 3 % 12 % -8,5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,8 1,3 -0,4 M€ 0,8 1,3 -0,4 M€
Oma pääoma / osake, € 1,91 2,2 -0,29 1,91 2,20 -0,29
Omavaraisuusaste, % 74 % 75 % -1 %-yks. 74 % 75 % -1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % 0 % 5 %-yks. 5 % 0 % 5 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 144 154 -10 henk. 144 154 -10 henk.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 miljoonan ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2014 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mikko Montonen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.


Aspocomp osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014.pdf