ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

Julkaistu:
2013-10-24 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

Espoo, Suomi, 2013-10-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 24.10.2013 klo 9.00

Tunnusluvut 1–9/2013 lyhyesti

– Liikevaihto: 14,9 miljoonaa euroa (18,5 M€ 1-9/2012)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,9 M€ (2,2)
– Liiketulos: -0,2 M€ (1,1)
– Osakekohtainen tulos: -0,04 euroa (0,18)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,3 M€ (1,4 M€)

Yhtiö pitää tulevaisuuden näkymät ennallaan ja arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan 20–23 miljoona euroa ja liiketuloksen -1,0–0,0 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi 2013 jatkui hankalassa ja vaihtelevassa kysyntätilanteessa. Liikevaihtomme kasvoi kolmannella neljänneksellä hieman suhteessa vuoden ensimmäisiin neljänneksiin, mutta oli edelleen epätyydyttävällä tasolla. Tiukan kulukontrollin ansiosta kolmannen neljänneksen liiketulos muodostui kuitenkin positiiviseksi ollen 0,2 miljoonaa euroa eli neljä prosenttia liikevaihdosta. Koko raportointikauden liikevaihto oli 14,9 ja liiketulos 0,2 miljoonaa tappiollinen.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa. Aspocomp on nettovelaton ja rahoitusasema on mahdollistanut tärkeät teknologiainvestoinnit ja tehostetut ponnistelut uusien asiakkaiden sekä asiakastoimialojen parissa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-9/2013

Katsauskauden liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, 19 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2012. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 66 prosenttia (68 % 1-9/2012). Maantieteellisesti liikevaihdosta 88 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %) ja 12 prosenttia Aasiasta (7 %).

Kysyntä oli epävakaata vuoden 2013 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja erityisen heikkoa tietoliikennesegmentin osalta, missä liikevaihto jäi selvästi alle budjetoidun. Myös muiden asiakassegmenttien kohdalla toteutunut myynti oli budjetoitua heikompi.

Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (1,1 M€ 1-9/2012) eli tappiota kertyi yksi prosentti liikevaihdosta. Liiketulosta parantaa noin 0,9 miljoonan kertaluontoinen erä, joka liittyy sulkemiskuluvarauksen purkamiseen (kts. yhtiön pörssitiedote 5.7.2013). Molemmat tehtaat toimivat alhaisella kapasiteetin käyttöasteella, mikä aiheutti kannattavuuden laskun suhteessa vertailukauteen. Kapasiteetin käyttöaste on parantunut hieman raportointikauden loppua kohti, mutta on edelleen epätyydyttävällä tasolla.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 1-9/2012). Tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (1,1 M€) ja osakekohtainen tulos -0,04 euroa (0,18 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/13 7-9/12 Muutos 1-9/13 1-9/12 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,2 5,4 -4 % 14,9 18,5 -19 %
Käyttökate, M€ 0,6 0,3 0,3 M€ 0,9 2,2 -1,3 M€
Liikevoitto, M€ 0,2 -0,1 0,3 M€ -0,2 1,1 -1,3 M€
    % liikevaihdosta 4 % -2 % -8 %-yks. -1 % 6 % 0 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ 0,2 -0,1 0,3 M€ -0,2 1,1 -1,4 M€
    % liikevaihdosta 4 % -2 % 5 %-yks. -2 % 6 % -8 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ 0,2 -0,1 0,3 M€ -0,3 1,1 -1,4 M€
    % liikevaihdosta 4 % -2 % 5 %-yks. -2 % 6 % -8 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,03 -0,01 0,04 -0,04 0,18 -0,22
Investoinnit, M€ 0,8 0,2 0,5 M€ 1,8 1,0 0,8 M€
    % liikevaihdosta 14,6 % 3,8 % 10,7 %-yks. 12,0 % 5,4 % 6,5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,3 2,7 -1,4 M€ 1,3 2,7 -1,4 M€
Oma pääoma / osake, € 2,20 1,81 0,39 2,20 1,81 0,39
Omavaraisuusaste, % 75 % 68 % 6 %-yks. 75 % 68 % 6 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 0 % -18 % 18 %-yks. 0 % -18 % 18 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 154 147 7 henk. 154 147 7 henk.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 20–23 ja liiketuloksen -1,0–0,0 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mukaista julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2013 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.
 


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013.pdf