ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Julkaistu:
2012-10-18 08:00:02 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Espoo, Suomi, 2012-10-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 18.10.2012 klo 9.00

Tunnusluvut 1-9/2012 lyhyesti

– Liikevaihto: 18,5 miljoonaa euroa (17,8 M€ 1-9/2011)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 2,2 M€ (3,9)
– Liiketulos: 1,1 M€ (2,9)
– Osakekohtainen tulos: 0,18 euroa (1,05*)
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,4 M€ (2,4)

*Osakkeiden yhdistämisen takia vertailukauden luku on kerrottu kymmenellä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Kolmannen vuosineljänneksen haastava markkinatilanne heikensi kysyntää kaikilla Aspocompin asiakastoimialoilla. Heikon kysynnän seurauksena vuoden 2012 kolmannen neljänneksen liikevaihto jäi 5,4 miljoonaan euroon. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa, neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen liiketulos painui hieman pakkaselle. Liiketulos koko kuluvalta tilivuodelta on kuitenkin selvästi positiivinen, reilut miljoona euroa eli noin kuusi prosenttia liikevaihdosta. Myös liiketoiminnan rahavirta säilyi selvästi positiivisena ollen lähes puolitoista miljoonaa euroa.

Lähiajan markkinanäkymä on edelleen vaikea, mutta kysynnän laskun uskotaan pysähtyvän. Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen muodostuvan toimialaan nähden tyydyttäväksi, mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa, noin 4 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa 2011. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 68 prosenttia (82 % 1-9/2011). Maantieteellisesti liikevaihdosta 93 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %) ja 7 prosenttia Aasiasta (7 %). Liikevaihdon kasvu on seurausta Teuvan tehtaan hankinnasta, joka myös pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta kokonaisliikevaihdosta.

Liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (2,9 M€ 1-9/2011) eli kuusi prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensi Teuvan tehtaan hankinnan myötä kasvaneet kiinteät kulut.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (-3,2 M€ 1-9/2011). Katsauskauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (5,4 M€) ja osakekohtainen tulos 0,18 euroa (1,05 €). Vertailukauden tulos sisältää kertaluontoisia rahoitustuottoja noin 3,7 miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

Tunnusluku 7-9/12 7-9/11 Muutos   1-9/12 1-9/11 Muutos  
Liikevaihto, M€ 5,4 6,3 -14 % 18,5 17,8 3,8 %
Käyttökate, M€ 0,3 1,6 -1,3 M€ 2,2 3,9 -1,6 M€
Liikevoitto, M€ -0,1 1,3 -1,3 M€ 1,1 2,9 -1,8 M€
  % liikevaihdosta -2 % 20 % -21,6 %-yks. 6 % 16 % -10,2 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ -0,1 1,2 -1,3 M€ 1,1 5,4 -4,2 M€
  % liikevaihdosta -2 % 20 % -21,4 %-yks. 6 % 30 % -24 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,01 0,20 -0,2 0,18 1,05 -0,9
Investoinnit, M€ 0,2 0,1 0,1 M€ 1,0 0,7 0,3 M€
  % liikevaihdosta 3,8 % 1,7 % 2,1 %-yks. 5,4 % 3,9 % 1,6 %-yks.
Omavaraisuusaste, % 68,2 % 56,1 % 12,1 %-yks. 68,2 % 56,1 % 12,1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % -18,4 % -6,7 % -11,7 %-yks. -18,4 % -6,7 % -11,7 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 147 105 42   147 105 42 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Kaikkia asiakasalojaan koskevasta heikosta kysyntätilanteesta johtuen Aspocomp laski sekä liikevaihto- että liiketulosennustettaan vuodelle 2012 (pörssitiedote 11.10.2012). Tämän ennusteen mukaisesti liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan toimialaan nähden tyydyttäväksi, mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.

Aspocomp oli aikaisemmassa ennusteessaan (pörssitiedote 20.8.2012) arvioinut liikevaihdon kasvavan jokin verran. Liiketuloksen osalta yhtiö ei tuolloin muuttanut oheistustaan ja arvioi sen muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2012 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin_osavuosikatsaus_1.1-30.9.2012.pdf