ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Julkaistu:
2015-08-20 08:00:01 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Espoo, Suomi, 2015-08-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 20.8.2015 klo 9.00

Tunnusluvut 1–6/2015 lyhyesti

– Liikevaihto: 8,9 miljoonaa euroa (12,1 M€ 1-6/2014)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,2 M€ (0,9)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,2 M€ (0,2)
– Osakekohtainen tulos: -0,06 euroa (0,00)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,2 M€ (-1,6 M€)

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 18 miljoonan ja 20 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonan ja 0,5 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Katsauskauden liikevaihto jäi 8,9 miljoonaan euroon ja laski 3,1 miljoonaa euroa vuoden takaisesta vertailujaksosta. Kolmen suurimman asiakkaan kysyntä oli selvästi ennakoitua heikompaa ja toimitukset pienenivät peräti 4,5 miljoonaa euroa vuoden takaiseen vertailuajanjaksoon nähden.  Muiden asiakkaiden osalta kysyntä on kehittynyt strategian mukaisesti ja kasvanut noin 30 prosenttia (1,3 M€) viime vuoden vastaavaan vertailujaksoon nähden.

Asiakaskunnan kasvattaminen on myös kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa selvästi laajempi asiakaskunta tämän ja ensivuoden aikana jolloin yksittäisten asiakkuuksien kysynnän vaihtelut ja jaksotukset eivät heiluta yhtiön liikevaihtoa ja tulosta niin voimakkaasti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos ilman kertaeriä oli 0,2 miljoonaa euroa tappiollinen johtuen alhaisesta toimitusvolyymista. Yhtiö kirjaa noin 0,2 miljoonan euron kertakulun Teuvan tehtaan sulkemiskuluista. Aiempi 1,5 miljoonan euron varaus ylittyi 0,2 miljoonalla eurolla pääosin irtisanomiskustannusten osalta. Katsauskauden raportoitu liiketulos painui 0,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Toisen neljänneksen vahva rahavirta, 0,7 miljoonaa euroa, nosti alkuvuoden 0,2 miljoonan euron rahavirran positiiviseksi kun se vuotta aiemmin oli 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen.

Myynnin ennakoidaan kasvavan vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, koska toimitusten pääasiakkaille arvioidaan kasvavan ja normalisoituvan vasta syyskuusta alkaen.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-6/2015

Katsauskauden liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa, 26 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2014. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 47 prosenttia (68 % 1-6/2014). Maantieteellisesti liikevaihdosta 94 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %), 5 prosenttia Aasiasta (12 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (0 %).

Myynti laski vuoden takaisesta vertailujaksosta 3,1 miljoonaa euroa. Kysyntä jäi kolmen suurimman asiakkaan osalta 4,5 miljoonaa euroa, mutta kasvoi muiden asiakkaiden osalta 1,3 miljoonaa euroa vuoden takaiseen vertailujaksoon nähden.

Myynnin ennakoidaan kasvavan vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, koska toimitusten pääasiakkaille arvioidaan kasvavan ja normalisoituvan vasta syyskuusta alkaen.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-6/2014) sisältäen kertaluontoiset erät. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 1-6/2014).

Yhtiö kirjaa noin 0,2 miljoonan euron kertakulun Teuvan tehtaan sulkemiskuluista. Aiempi 1,5 miljoonan euron varaus ylittyi 0,2 miljoonalla eurolla pääosin irtisanomiskustannusten osalta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,06 euroa (0,00 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/15 4-6/14 Muutos 1-6/15 1-6/14 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,4 6,6 -33 % 8,9 12,1 -26 %
Käyttökate, M€ -0,2 0,3 -0,5 M€ 0,2 0,9 -0,7 M€
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,3 0,0 -0,3 M€ -0,2 0,2 -0,4 M€
    % liikevaihdosta -7 % 0 % -6,7 %-yks. -2 % 2 % -4,1 %-yks.
Liiketulos, M€ -0,5 -0,1 -0,4 M€ -0,4 0,1 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -12 % -2 % -10,1 %-yks. -4 % 1 % -5,1 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,5 -0,1 -0,4 M€ -0,4 0,1 -0,5 M€
    % liikevaihdosta -12 % -2 % -11 %-yks. -5 % 0 % -5 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,5 -0,1 -0,4 M€ -0,4 0,0 -0,4 M€
    % liikevaihdosta -12 % -2 % -10 %-yks. -5 % 0 % -5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,08 -0,02 -0,06 -0,06 0,00 -0,06  
Investoinnit, M€ 0,3 0,0 0,2 M€ 0,4 0,2 0,1 M€
    % liikevaihdosta 6 % 1 % 5,4 %-yks. 4 % 2 % 2,1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,4 0,3 0,1 M€ 0,4 0,3 0,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,61 1,97 -0,36 1,61 1,97 -0,36
Omavaraisuusaste, % 74 % 69 % 5 %-yks. 74 % 69 % 5 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % 12 % -7 %-yks. 5 % 12 % -7 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 110 144 -34 henk. 110 144 -34 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 18 miljoonan ja 20 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,7 miljoonan ja 0,5 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2015 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.


Aspocompin_osavuosikatsaus_1.1.-30.6.2015.pdf