ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

Julkaistu:
2014-08-07 08:00:02 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

Espoo, Suomi, 2014-08-07 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 7.8.2014 klo 9.00

Tunnusluvut 1–6/2014 lyhyesti

– Liikevaihto: 12,1 miljoonaa euroa (9,8 M€ 1-6/2013)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,9 M€ (0,3)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: 0,2 M€ (-1,3)
– Osakekohtainen tulos: 0,00 euroa (-0,07)
– Liiketoiminnan rahavirta: -1,6 M€ (-0,0)

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO MONTONEN:

”Hyvän kysyntätilanteen siivittämänä ensimmäisen vuosipuoliskon myynti ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Myynti ylsi 12,1 miljoonaan euroon, kasvua 2,3 M€ edellisvuodesta ja liikevoitto parani 0,5 M€ ollen katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa. Ilman kertaluontoisia eriä liikevoiton parannus oli jopa 1,5 miljoonaa euroa vuoden takaiseen vertailukauteen nähden.

Asiakkaiden kysyntä kasvoi erityisesti maalis- ja huhtikuun aikana, jolloin tilauskanta kaksinkertaistui lyhyessä ajassa. Tilausvirta kuitenkin tasaantui kevään kuluessa ja tilauskanta palautui alemmalle tasolle kesäkuun lopussa. Toisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat niin tuotannon ylityöt kauden alussa kuin tehtaiden matalampi kuormitus kauden lopulla sekä panostukset asiakasrajapintaan.

Kassavirta oli ennakoidusti heikko kasvavan myynnin sitoessa käyttöpääomaa, mutta sen uskotaan olevan selvästi parempi seuraavalla neljänneksellä.

Kevään aikana asiakashankinta on jatkunut ripeänä. Kuluvalla jaksolla on voitettu useita uusia asiakkuuksia ja saatu tuotehyväksyntöjä. Laajenevan asiakaspohjan uskotaan tukevan myyntiä vuoden loppua kohden, vaikka valtaosa liikevaihdosta kertyykin edelleen muutamalta pääasiakkaalta. Myynnin kasvattaminen erityisesti Keski-Euroopassa ja Ruotsissa sekä mahdollisuuksiemme kartoittaminen muilla markkina-alueilla on eräs keskeisimmistä tavoitteista vuoden toisella vuosipuoliskolla.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-6/2014

Katsauskauden liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa, 23 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2013. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 68 prosenttia (64 % 1-6/2013). Maantieteellisesti liikevaihdosta 88 prosenttia kertyi Euroopasta (87 %) ja 12 prosenttia Aasiasta (13 %).

Pääasiakkaiden kysyntä kasvoi ensimmäisen kvartaalin lopulla voimakkaasti, mutta tasaantui toisen neljänneksen aikana jolloin tilauskanta palautui alemmalle tasolle.

Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-6/2013).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta paransi 0,9 miljoonan euron kertaluontoinen sulkemiskuluvaraus liittyen entiseen Ranskan tytäryhtiöön (pörssitiedote 5.7.2013).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 1-6/2013) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,07 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/14 4-6/13 Muutos 1-6/14 1-6/13 Muutos
Liikevaihto, M€ 6,6 4,8 36 % 12,1 9,8 23 %
Käyttökate, M€ 0,3 0,7 -0,4 M€ 0,9 0,3 0,5 M€
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -0,6 0,5 M€ 0,2 -1,3 1,5 M€
    % liikevaihdosta 0 % -12 % 11,5 %-yks. 2 % -13 % 15,4 %-yks.
Liikevoitto, M€ -0,1 0,3 -0,4 M€ 0,1 -0,4 0,5 M€
    % liikevaihdosta -2 % 7 % -8,3 %-yks. 1 % -4 % 4,9 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ -0,1 0,3 -0,4 M€ 0,1 -0,4 0,5 M€
    % liikevaihdosta -2 % 6 % -8 %-yks. 0 % -4 % 5 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ -0,1 0,3 -0,4 M€ 0,0 -0,4 0,5 M€
    % liikevaihdosta -2 % 6 % -8 %-yks. 0 % -5 % 5 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,02 0,05 -0,07 0,00 -0,07 0,07  
Investoinnit, M€ 0,0 0,6 -0,6 M€ 0,2 1,0 -0,8 M€
    % liikevaihdosta 0,7 % 12,6 % -11,9 %-yks. 1,9 % 10,6 % -8,6 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,3 1,1 -0,8 M€ 0,3 1,1 -0,8 M€
Oma pääoma / osake, € 1,97 2,17 -0,2 1,97 2,17 -0,2
Omavaraisuusaste, % 69 % 74 % -5 %-yks. 69 % 74 % -5 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 12 % -3 % 15 %-yks. 12 % -3 % 15 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 144 153 -9 henk. 144 153 -9 henk.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopiste on prototyypeissä ja pikatoimituksissa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2014 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mikko Montonen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. 


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014.pdf