ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

Julkaistu:
2012-07-26 08:00:01 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

Espoo, Suomi, 2012-07-26 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 26.7.2012 klo 9.00

Tunnusluvut 1-6/2012 lyhyesti

– Liikevaihto: 13,1 miljoonaa euroa (11,5 M€ 1-6/2011)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,9 M€ (2,3)
– Liiketulos: 1,2 M€ (1,6)
– Osakekohtainen tulos: 0,19 euroa (0,87*)
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,2 M€ (0,0)

*Osakkeiden yhdistämisen takia vertailukauden luku on kerrottu kymmenellä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin toinen vuosineljännes 2012 parani ensimmäiseen neljännekseen verrattuna epävakaista markkinoista huolimatta. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,1 miljoonaan euroon Teuvan tehtaan hankinnan myötä. Kapasiteetin käyttöaste ei kuitenkaan ollut kysynnän vaihtelun vuoksi toivotulla tasolla. Liikevoitoksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa, reilut yhdeksän prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi Teuvan liiketoiminnan hankinnan ensimmäiselle vuosineljännekselle aiheuttaman käyttöpääoman lisääntymisen jälkeen selvästi positiiviseksi. Operatiivisesti Teuvan tehtaan integrointi Aspocompiin on sujunut suunnitelmien mukaan, mutta kysyntätilanne ei vielä ole mahdollistanut tavoiteltua kannattavuutta.

Lähiajan markkinanäkymä on edelleen sumea ja kysynnän vaihtelun odotetaan jatkuvan. Koko vuoden osalta pidämme kuitenkin arviomme ennallaan: liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa, 14 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2011. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 70 prosenttia (81 % 1-6/2011). Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (91 %) ja 5 prosenttia Aasiasta (9 %). Liikevaihdon kasvu on seurausta Teuvan tehtaan hankinnasta, joka myös pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta kokonaisliikevaihdosta.

Liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1,6 M€ 1-6/2011) eli yhdeksän prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (-3,2 M€ 1-6/2011). Tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (4,7 M€) ja osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,87 €). Vertailukauden tulos sisältää kertaluontoisia rahoitustuottoja noin 3,7 miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

Tunnusluku 4-6/12 4-6/11 Muutos   1-6/12 1-6/11 Muutos  
Liikevaihto, M€ 6,7 6,6 2 % 13,1 11,5 13,8 %
Käyttökate, M€ 1,1 1,5 -0,4 M€ 1,9 2,3 -0,4 M€
Liikevoitto, M€ 0,8 1,2 -0,4 M€ 1,2 1,6 -0,4 M€
  % liikevaihdosta 12 % 18 % -6,7 %-yks. 9 % 14 % -4,9 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ 0,8 4,0 -3,2 M€ 1,2 4,1 -2,9 M€
  % liikevaihdosta 12 % 61 % -49,4 %-yks. 9 % 36 % -27 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,12 0,98 -0,9 0,19 0,87 -0,7
Investoinnit, M€ 0,6 0,5 0,1 M€ 0,8 0,6 0,2 M€
  % liikevaihdosta 8,7 % 7,1 % 1,6 %-yks. 6,1 % 5,1 % 1,0 %-yks.
Omavaraisuusaste, % 66,3 % 50,1 % 16,2 %-yks. 66,3 % 50,1 % 16,2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % -18,1 % 22,2 % -40,3 %-yks. -18,1 % 22,2 % -40,3 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 152 106 46   152 106 46 henk.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2012 liikevaihdon arvioidaan Teuvan liiketoiminnan hankinnan myötä kasvavan selvästi. Liikevoiton odotetaan muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuonna 2011.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2012 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
 


Aspocompin_osavuosikatsaus_1.1.-30.6.2012.pdf