ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 klo 8.00

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

– Liikevaihto: 80,2 miljoonaa euroa (75,4 milj. e 1-6/2005). Piirilevyt-
liiketoiminnan liikevaihto nousi 12 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (65,6).
Aasian tehtaiden liikevaihto kasvoi 39 prosenttia.

– Liikevoitto: -8,9 miljoonaa euroa (-6,7). Heikkeneminen johtui lähinnä Salon
piirilevytehtaan käynnissä olevasta uudistamisprojektista. Aasian tehtaiden
yhteenlaskettu liikevoitto nousi 173 prosenttia.

– Osakekohtainen tulos: -0,57 euroa (-0,39)

– Liiketoiminnan rahavirta: -2,3 miljoonaa euroa (9,8)

– Investoinnit: 10,4 miljoonaa euroa (8,9)

– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -0,64 euroa (-0,30)

– Moduulit-liiketoiminta myytiin 9.8.2006

Katsauksessa ei ole mukana syyskuussa 2005 myydyn Mekaniikka-liiketoiminnan
lukuja.

HUHTI-KESÄKUUN PÄÄKOHDAT

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

4-6/2006 muutos-% 4-6/2005
Konserni
Liikevaihto 39,5 11,6 35,4
Liikevoitto -5,3 -8,2 -4,9

Piirilevyt
Liikevaihto 36,0 14,3 31,5
Liikevoitto -3,9 -11,4 -3,5
Moduulit
Liikevaihto 3,5 -16,7 4,2
Liikevoitto -0,1 2,5

Liikevaihto kasvoi vertailujaksoon verrattuna lähinnä Kiinassa sijaitsevan
Suzhoun piirilevytehtaan erinomaisen toiminnan sekä Thaimaan Srirachan ja Oulun
piirilevytehtaiden selvästi kasvaneiden lukujen ansiosta. Toisaalta Salon
piirilevytehtaan liikevaihto heikkeni edelleen tehtaan uudistamisprojektin
myötä. Oulun moduulitehtaan liikevaihto heikkeni hieman tehtaan valmistamien
tietoliikenneverkkotuotteiden elinkaaren lähestyessä loppuaan.

Liikevoitto ennen poistoja oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,1 milj. e) ja
liikevoitto -5,3 miljoonaa euroa (-4,9). Vaikka Aasian tehtaiden liikevoitto
parani merkittävästi, Salon tehtaan raskaat tappiot pitivät konsernin
kannattavuuden vertailujakson tasolla.

Piirilevyt-liiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevaihto ja kannattavuus kohenivat
edellisestä neljänneksestä. Moduulit-liiketoiminnan liikevaihto heikkeni
edellisestä neljänneksestä, mikä heijastui myös liikevoittoon.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3) ja katsauskauden
voitto oli -5,6 miljoonaa euroa (-5,3). Tulos osaketta kohti oli -0,34 euroa (-
0,28).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan parantuvan viime
vuoteen verrattuna. Kannattavuuden ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden
loppuun mennessä.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Aspocompin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ei ollut hyväksyttävä Salon
piirilevytehtaalla jatkuneen uudistamisprojektin vuoksi. Uusilla teknologioilla
valmistettavien HDI-piirilevyjen tuotannon viivästyminen ja niiden heikko saanto
tuotannon aloitusvaiheessa supistivat tehtaan katteita. Koska osa Salon
nykyisestä konekannasta ei ole vielä ihanteellinen uuden teknologian tuotteiden
valmistukseen, kuluneen vuoden toisella neljänneksellä tilattiin mm. kaksi uutta
pinnoituslinjaa. Niiden asennus alkoi katsauskauden jälkeen ja jatkuu kuluvan
neljänneksen aikana.

Muutokset ovat välttämättömiä, jotta pystymme tarjoamaan teknisesti ja
toiminnallisesti yhä kehittyneempiä HDI-piirilevyjä markkinan tarpeiden
mukaisesti. HDI-markkina kasvoi koko kuluneen vuosipuoliskon ajan. Arvioiden
mukaan teknologisesti vaativat HDI-piirilevyt muodostavat vuonna 2006 noin 12
prosenttia koko piirilevymarkkinasta, jonka arvo maailmanlaajuisesti nousee noin
42 miljardiin dollariin (n. 34 mrd. euroa).

Aasian markkinan arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia, kun taas muualla
maailmassa sen odotetaan supistuvan hieman. Konsernin Kiinan ja Thaimaan tehtaat
hyödynsivät kehitystä hyvin; niiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi lähes 40
prosenttia ja liikevoitto yli 170 prosenttia. Thaimaan tehtaan kannattavuus
kasvoi asteittain ja erityisesti Kiinan tehdas teki tulosta, kun sen
kapasiteetin laajennus saatiin täyteen käyttöön.

Uuden HDI-piirilevytehtaan rakennusprojekti Intiassa eteni suunnitelman
mukaisesti. Intian yhtiö perustettiin ja parhaillaan odotetaan tarvittavia
hyväksyntöjä viranomaisilta.

Moduulit-liiketoiminta myytiin 9.8.2006, joten Aspocomp-konserni on nyt aito
piirilevy-yhtiö. Myynnin ansiosta voimme keskittää kaikki resurssit
piirilevyliiketoiminnan kehittämiseen. Uskon vakaasti, että Salon tehtaan
tuloksen käännyttyä pystymme kiihdyttämään kasvua ja tuottamaan omistajillemme
todellista arvoa.”

PIIRILEVYMARKKINAT

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla HDI-piirilevyjen maailmanlaajuinen kysyntä
tietoliikenneverkko- ja autoteollisuussegmenteissä pysyi hyvänä. Vahva kasvu
jatkui kädessä pidettävien päätelaitteiden segmentissä ja Aspocompin asiakkaat
raportoivat jälleen erinomaisista tuloksista. Vaikka laitteiden keskihinnat
vuoden toisella neljänneksellä laskivat hieman tammi-maaliskuuhun verrattuna,
maailmanlaajuiset toimitukset HDI-piirilevyjä hyödyntäviin laitteisiin kasvoivat
edelleen. Katsauskaudella HDI-piirilevyjen globaali kysyntä ylitti tarjonnan,
mikä kasvavien raaka-ainehintojen ohella synnytti paineita nostaa HDI-
piirilevyjen hintoja.

Markkina-arvioiden mukaan huhti-kesäkuun globaali piirilevytuotanto kasvoi noin
3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuotannon Aasiassa laskettiin nousseen
selvästi yli 4 prosenttia. HDI-piirilevyjen tuotanto lisääntyi sitäkin nopeammin
ja Kiinassa sen arvioitiin kasvaneen jopa yli 10 prosenttia vuoden ensimmäisestä
neljänneksestä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-KESÄKUU

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

1-6/2006 muutos-% 1-6/2005
Konserni
Liikevaihto 80,2 6,3 75,4
Liikevoitto -8,9 -32,8 -6,7

Piirilevyt
Liikevaihto 73,1 11,7 65,6
Liikevoitto -6,3 -31,3 -4,8
Moduulit
Liikevaihto 7,2 -33,0 10,8
Liikevoitto -0,2 1,3

Aspocomp-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 80,2 miljoonaa euroa (75,4) ja
kasvoi vertailujakson liikevaihdosta odotetusti. Suomen tehtaiden yhteenlaskettu
liikevaihto ei saavuttanut viime vuoden vastaavan kauden tasoa lähinnä Salon
piirilevytehtaan uudistamisprojektin vuoksi. Heikkenemistä kompensoi kuitenkin
selvästi Aasian tehtaiden vahva kasvu erityisesti Kiinassa, jossa suuremman
katteen HDI-piirilevyjen myynti oli vahvaa.

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 57 prosenttia (69 %)
– Aasia 29 prosenttia (23 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 14 prosenttia (8 %)

Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 44 prosenttia (61 %)
– Aasian tehtaat 56 prosenttia (39 %)

Aasian tehtaiden osuus kasvoi vertailukaudesta konsernin strategian mukaisesti.

Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 67 prosenttia (71 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 33 prosenttia (29 %)

Viiden suurimman asiakkaan eli Ericssonin, Nokian, Philipsin, Sanmina-SCI:n ja
Siemensin osuus tammi-kesäkuun liikevaihdosta oli 49 prosenttia (52 %).

Liikevoitto ennen poistoja oli 0,1 miljoonaa euroa (3,2) eli 0,1 prosenttia (4,2
%) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -8,9 miljoonaa euroa (-6,7). Vaikka Aasian
tehtaiden voitto parani merkittävästi, Salon tehtaan raskaat tappiot heikensivät
konsernin katsauskauden kannattavuutta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6). Katsauskauden
voitto oli -9,4 miljoonaa euroa (-6,9) ja osakekohtainen tulos -0,57 euroa (-
0,39).

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,3 miljoonaa euroa (3,0) ja investoinnit 10,4
miljoonaa euroa (8,9). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,64
euroa (-0,30).

KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET, TAMMI-KESÄKUU

Piirilevyt

Piirilevyt-liiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 11,7 prosenttia
73,1 miljoonaan euroon (65,6). Kehitys erityisesti Kiinan tehtaalla jatkui
hyvänä. Projekti tehtaan HDI-kapasiteetin lisäämiseksi noin 50 prosenttia viime
vuoden keskiarvosta saatiin päätökseen ja tehtaan kapasiteetti oli kokonaan
käytössä. Thaimaan tehtaan liikevaihto koheni selvästi. Toisaalta Salon tehtaan
uudella teknologialla valmistettujen piirilevyjen tuotannon käynnistäminen oli
odotettua vaikeampaa. Se heikensi saantoa ja uuden teknologian tuotteiden
osuutta kokonaistuotannosta. Tehtaan katsauskauden liikevaihto jäi siten
vertailukauden liikevaihdosta.

Vaikka Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi selvästi vastaavasta kaudesta viime
vuonna, Suomen tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevaihto Salossa ja
Oulussa laski 13 prosenttia (laski 23 %) Salon muutosprojektin myötä. Aasian
tehtaiden liikevaihto Kiinassa ja Thaimaassa nousi 38 prosenttia (laski 5 %)
lähinnä Kiinan tehtaan HDI-kapasiteetin kasvun ansiosta.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 54 prosenttia (65 %)
– Aasia 31 prosenttia (25 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 prosenttia (10 %)

Liiketoiminta-alueen liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 39 prosenttia (50 %)
– Aasian tehtaat 61 prosenttia (50 %)

Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli
53 prosenttia.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli -6,3 miljoonaa euroa (-
4,8). Kannattavuutta heikensi erityisesti Salon tehtaan uusien tuotteiden huono
saanto. Konsernin muiden tehtaiden liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden ja
oli positiivinen. Thaimaan tehtaan kannattavuus nousi ja erityisesti Kiinassa se
jatkoi kasvuaan katsauskauden loppua kohti.

Moduulit

Moduulit-liiketoiminnan liikevaihto supistui odotetusti -33,0 prosentilla
vertailukauteen verrattuna ja oli 7,2 miljoonaa euroa (10,8). Liikevoitto laski
-0,2 miljoonaan euroon (1,3).

Heikentynyt liikevaihto ja -voitto johtui pääosin Oulun tehtaan valmistamien
tietoliikenneverkkotuotteiden elinkaaren päättymisestä asteittain. Toimitukset
muille teollisuuksille lisääntyivät selvästi vertailukaudesta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Aspocomp-konsernin rahoitustilanne vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli hyvä.
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 17,3 miljoonaa euroa
(15,0). Korolliset nettovelat kasvoivat 38,8 miljoonaan euroon (23,5), josta
rahoitusleasingvelkojen osuus oli 21,6 miljoonaa euroa (20,9).
Nettovelkaantumisaste oli 41,4 prosenttia (20,1 %) ja korottomat velat olivat
37,9 miljoonaa euroa (28,2).

Investoinnit olivat 10,4 miljoonaa euroa (8,9) eli 13,0 prosenttia (10,8 %)
liikevaihdosta. Ne koostuivat lähinnä Kiinan tehtaan HDI-linjan laajentamisesta
ja Salon tehtaan teknologisista investoinneista. Investoinnit Aasiaan olivat 4,5
miljoonaa euroa (1,7) ja Eurooppaan 5,9 miljoonaa euroa (7,2).
Nettorahoituskulut muodostivat 0,7 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta.

Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 49,9 prosenttia (63,0 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,5) eli
2,8 prosenttia (3,3 %) liikevaihdosta.

Teknologian kehittämisessä panostettiin erityisesti HDI semi-flex
-piirilevyihin. Kehitysprojektin ensimmäinen vaihe, mukaan lukien
yksikerroksisten HDI semi-flex -piirlevyjen materiaali- ja
luotettavuustestaukset, saatiin päätökseen. Tuote siirrettiin
tuotannollistamisvaiheeseen.

Piilotettujen passiivikomponenttien kehitysprojekti saatiin päätökseen ja
dokumentoitiin. Tuotannollistamisvaihe voidaan aloittaa tarvittaessa.

Kauden aikana ryhdyttiin tekemään investointisuunnitelmaa Any Layer Microvia –
tyyppisten piirilevyjen massatuotannolle. Levyjen komponenttien liitäntäpinnien
etäisyys on 0,4 millimetriä, joten suunnitelmassa mm. pyritään ratkaisemaan
pinnien suuresta tiheydestä syntyvät haasteet. Katsauskaudella ryhdyttiin
testaamaan levyihin liittyviä uusia materiaaleja, joiden tulee toimia myös
korkeissa taajuuksissa.

Opto- ja tulostettava elektroniikka olivat tutkimusvaiheessa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2006 oli 20 082 052 kappaletta.
Osakkeiden nimellisarvo oli 1,00 euroa ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa.
Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 200 000 euroa ja suhteellinen osuus kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 1,0 prosenttia. Omilla osakkeilla
oikaistu osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 3 820
424 kappaletta 1.1.-30.6.2006 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli
13 312 796 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,99 euroa (22.5.2006), ylin 4,06
euroa (9.1.2006) ja keskikurssi 3,49 euroa. Päätöskurssi 30.6.2006 oli 3,21
euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 63,8
miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
tilikauden lopussa oli 7,41 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus
1,17 prosenttia.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 13.3.2006 osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka astui voimaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006
myönnettyä optio-oikeuksia. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 12 ylemmän
johdon jäsentä. Järjestelmän mahdollinen etu maksetaan osaksi yhtiön osakkeina
ja osaksi käteismaksuna vuonna 2007. Etuun liittyy osakkeiden luovutuskielto
kahden vuoden sisällä maksuajan päättymisestä. Mahdollinen etu perustuu
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan ja
johtoryhmän on omistettava osakkeita tietyssä suhteessa vuotuiseen
bruttopalkkaansa niin kauan, kuin työ- tai toimisuhde konserniin on voimassa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2006 hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.
Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omistuksessa olevan enintään 200 000
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin
avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien
määrä on yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Osakemerkintä optio-oikeuksilla
2006A, 2006B ja 2006C alkaa ainoastaan, jos hallituksen ennen niiden jakamista
määrittämät kriteerit ovat täyttyneet. Osakkeiden vastaavat merkintäajat ovat
1.5.2008-31.5.2010, 1.5.2009-31.5.2011 ja 1.5.2010-31.5.2012.

Hallitus päätti 5.5.2006 käyttää 40 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n maksamista
korvauksista yhtiön osakkeiden ostoon markkinoilta kuitenkin siten, että jäsenet
noudattavat sisäpiirisäännöksiä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.
Osakkeita ei tule luovuttaa ennen vuoden 2007 varsinaista yhtiökokousta.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 3 498 henkilöä (3
391). Henkilöstön määrä 30.6.2006 oli 3 562 (3 457). Heistä työntekijöitä oli 2
564 ja toimihenkilöitä 998.

Henkilöstö keskimäärin alueen ja toimialan mukaan,
tammi-kesäkuu

2006 muutos-% 2005
Eurooppa 871 -7,6 943
Aasia 2 627 7,3 2 448
Yhteensä 3 498 3,2 3 391

2006 muutos-% 2005
Piirilevyt 3 304 3,2 3 202
Moduulit 170 -0,6 171
Konsernihallinto 24 33,3 18
Yhteensä 3 498 3,2 3 391

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistettyä henkilöstön
kehittämisprosessia eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin
yhtenäistämiseksi jatkettiin. Osana Suomen toimipisteiden tasa-arvosuunnitelmaa
ensimmäisellä neljänneksellä julkaistiin tutkimus sukupuolten välisten
palkkaerojen kartoittamiseksi ja annettiin ohjeet tasa-arvon edistämiseksi.
Kartoituksessa ei löydetty merkittäviä palkkaeroja.

Intian HDI-piirilevytehdashankkeelle nimitettiin 1.3.2006 projektipäälliköksi
Balachandran a/l Lakshmanan ja talousjohtajaksi Petri Kangas.

Ekonomi Tapio Engström (42) nimitettiin 10.4.2006 Aspocomp Group Oyj:n
talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi 1.7.2006 alkaen. Engström
siirtyy tehtävään Vaisala Oyj:n talousjohtajan paikalta. Aspocompin nykyinen
talousjohtaja Pertti Vuorinen (56) nimitettiin Aspocompin Aasian ja Tyynenmeren
alueen talousjohtajaksi ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.7.2006
alkaen. Hänen toimipisteensä on Suzhou, Kiina, jossa sijaitsee Aspocompin
tytäryhtiö ACP Electronics. Talousasioissa Vuorinen raportoi Engströmille ja
laajentumishankkeissa toimitusjohtaja Maija-Liisa Frimanille.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2006 päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila sekä
uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Yoshiki Sasaki. Hallitus nimitti palkitsemis- ja
nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo
Lähdesmäen. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Gustav Nyberg, Anssi Soila ja
Yoshiki Sasaki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään
samoina kuin vuonna 2005. Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 1 500 euroa kokoukselta ja kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen Pricewaterhouse-
Coopers Oy.

KASVU AASIASSA

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.1.2006, että sen tytäryhtiö P.C.B. Center
(Thailand) Co., Ltd on nimetty Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ksi. Konsernin
omistusosuus thaimaalaisesta yhtiöstä on yhteensä noin 83 prosenttia.

Vastatakseen asiakkaiden tuleviin tarpeisiin Aspocomp teki 17.1.2006
periaatepäätöksen laajentaa HDI-liiketoimintaansa ja rakentaa piirilevytehdas
Chennaihin Intiaan. Tehdas on Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI-
piirilevytehdas. Investoinnin määräksi arvioidaan yhteensä noin 75 miljoonaa
euroa, josta noin 60 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja
laitteisiin ja noin 15 miljoonaa euroa käyttöpääomasta ja
käynnistyskustannuksista. Hanke rahoitetaan emoyhtiön ja Intian tytäryhtiön
ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla. Yksikön ennakoidaan aloittavan toimintansa
vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Nimi Aspocomp Electronics India Pvt.
Ltd. rekisteröitiin huhtikuussa.

Hallitus vahvisti 5.5.2006 Intian HDI-piirilevytehtaan investoinnin.
Rakennusprojekti eteni suunnitellusti.

Konserni perusti 4.6.2006 kauppayhtiön Shanghaihin Kiinaan.

ASPOCOMP S.A.S

Aspocomp S.A.S.:n entisten työntekijöiden oikeudenkäynnissä Aspocompia vastaan
Aspocomp Group Oyj on pyytänyt Ranskan korkeinta oikeutta palauttamaan
Aspocompin tekemän valituksen oikeuden käsittelylistalle. Pyyntö perustuu uuteen
oikeuskäytäntöön, jonka mukaan asia on mahdollista ottaa käsittelyyn, vaikka
valitustuomioistuimen päätöstä ei ole pantu täytäntöön. Korkeimman oikeuden
ratkaisua pyynnöstä odotetaan syyskuun 2006 aikana. Samanaikaisesti Aspocomp
neuvottelee entisten työntekijöiden kanssa mahdollisuudesta saada heidän
suostumuksensa asian palauttamiseksi käsittelylistalle sitä vastaan, että
Aspocomp asettaisi vakuuden valitustuomioistuimen päätöksen mukaisen mahdollisen
maksuvelvollisuuden turvaamiseksi.

Kuten Aspocompin pörssitiedotteessa 2.12.2005 on selostettu, Ranskan korkein
oikeus poisti yllä kuvatun asian käsiteltävien asioiden listalta. Päätöksen
perustana oli se, että Aspocomp Group Oyj ei ole maksanut ranskalaisen
valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 tekemän päätöksen mukaisia, noin 11
miljoonan euron korvauksia Aspocomp S.A.S.:n entisille työntekijöille.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp Group Oyj:n tytäryhtiöt Aspocomp Oy ja Aspocomp Technology Oy sopivat
9.8.2006 konsernin Moduulit-liiketoiminnan ja moduuleihin liittyvän
tuotekehityksen myymisestä kemiläiselle Selmic Oy:lle. Kauppa koskee Oulun
moduulitehtaan ja moduulien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan liiketoimintoja
sekä vaihto- ja käyttöomaisuutta. Selmicille siirtyy 150 henkilöä ns. vanhoina
työntekijöinä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp on siirtymässä merkittävään kasvuvaiheeseen, joka tulee ensin näkymään
liikevaihdon vahvana kasvuna. Kasvun edellyttämien investointien ja Intian
tehtaan käynnistysvaiheiden jälkeen sen vahva tulosvaikutus tulee näkymään
merkittävästi erityisesti vuodesta 2008 alkaen.

Konsernin tärkein tavoite vuonna 2006 on keskittää yrityksen resurssit markkina-
aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen Aasiassa, mikä palvelee yhtiön
merkittävimpiä asiakkaita ja lisää kustannustehokkuutta. Päätös HDI-tehtaan
rakentamisesta Intiaan tukee kasvua ja yhtiö tutkii edelleen myös muita kasvun
mahdollisuuksia Aasiassa. Yhtiössä ennakoidaan, että kuluvana vuonna Intian
tehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti, Kiinan tehtaan kapasiteetin noston
hyödyt heijastuvat kasvavassa määrin tulokseen ja volyymituotanto kasvaa Aasian
tehtailla. Salon muutosprojektin hyödyt lisääntyvät asteittain kuluvana vuonna.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan parantuvan viime
vuoteen verrattuna. Kannattavuuden ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden
loppuun mennessä.

LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting
Standards) kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Aspocomp-konserni
otti IFRS-raportoinnin käyttöön 1.1.2005 ja nykyiset laskentaperiaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2005 tilinpäätöksen kanssa.

TULOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU 4-6/06 4-6/05
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 39,5 100,0 35,5 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,5 0,3 0,9

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -21,0 -53,1 -15,6 -43,9

Henkilöstökulut -10,3 -26,0 -9,8 -27,6

Liiketoiminnan muut kulut -9,5 -24,1 -9,1 -12,7

Poistot ja arvonalentumiset -4,3 -10,9 -4,8 -13,6

LIIKEVOITTO -5,3 -13,4 -4,9 -13,8

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,7 -0,3 -0,8

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -5,6 -14,1 -5,2 -14,7

Verot 0,0 0,0 0,0 0,0

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -5,6 -14,2 -5,2 -14,7

Myydyt ja lopetetut
toiminnot 0,0 0,0 -0,1 -0,2

TILIKAUDEN VOITTO -5,6 -14,2 -5,3 -14,9

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 1,1 2,9 0,3 0,8
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -6,7 -17,1 -5,6 -15,7

TULOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU 1-6/06 1-6/05 1-12/05
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 80,2 100,0 75,4 100,0 154,0 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,5 0,5 0,6 1,3 0,8

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -42,3 -52,8 -33,7 -44,8 -72,7 -47,2

Henkilöstökulut -20,5 -25,6 -19,8 -26,3 -39,8 -25,8

Liiketoiminnan muut kulut -19,4 -24,2 -17,4 -23,1 -37,7 -24,5

Poistot ja arvonalentumiset -8,9 -11,1 -9,9 -13,2 -19,0 -12,4

LIIKEVOITTO -8,9 -11,1 -6,7 -8,9 -16,7 -10,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,7 -0,6 -0,8 -0,9 -0,6

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -9,4 -11,7 -7,3 -9,7 -17,6 -11,4

Verot 0,0 0,0 0,4 0,6 -5,6 -3,6

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -9,4 -11,7 -6,9 -9,1 -23,2 -15,1

Myydyt ja lopetetut
toiminnot 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

TILIKAUDEN VOITTO -9,4 -11,7 -6,9 -9,2 -23,4 -15,2

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 1,9 2,4 0,8 1,1 1,9 1,2
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -11,4 -14,2 -7,7 -10,2 -25,3 -16,4

TASE
6/06 6/05 Muutos- 12/05
VARAT MEUR MEUR % MEUR

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 4,9 5,7 -13,5 4,7
Aineelliset hyödykkeet 94,2 87,0 8,2 95,2
Osakkeet osakkuusyhtiöissä 0,0 0,0 0,0 0,2
Sijoituskiinteistöt 2,6 2,8 -6,7 2,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,8 0,3 176,7 0,3
Laskennalliset verosaamiset 0,3 4,1 -93,5 0,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 7,9 9,9 -19,5 7,5
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 110,7 109,8 0,8 111,1

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 21,9 21,2 3,0 18,5
Lyhytaikaiset saamiset 37,8 39,3 -3,7 38,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 8,0 -100,0 0,0
Rahavarat 17,3 7,0 147,0 16,1
Myytyjen toimintojen varat 0,0 0,0 0,0 1,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 77,0 75,5 1,9 74,5

VARAT YHTEENSÄ 187,7 185,4 1,3 185,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 20,1 0,0 20,1
Ylikurssirahasto 27,9 73,9 -62,2 27,9
Omat osakkeet -rahasto -0,8 -0,8 0,0 -0,8
Käyttörahasto 46,0 0,0 46,0
Käyvän arvon rahasto 0,1 0,0 0,1
Kertyneet voittovarat -30,3 -0,8 -17,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 63,0 92,4 -31,8 76,3
Vähemmistöosuus 30,7 24,5 25,7 30,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 93,7 116,9 -19,8 107,2

Pitkäaikaiset velat 19,1 18,8 1,7 18,0
Lyhytaikaiset velat 1,5 1,8 -16,4 1,4
Osto- ja muut velat 37,0 19,7 88,0 23,3
Varaukset 36,4 28,2 28,9 35,7
Myytyjen toimintojen velat 0,0 0,0 0,0 0,0
VELAT YHTEENSÄ 93,7 73,8 37,2 78,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 187,7 199,9 1,3 185,6

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -2,2 -14,8 30,9 107,2

Muunto- -2,4 0,0 -2,1 -4,5
erot

Tilikauden -11,4 1,9 -9,4
voitto

Muut 0,4 0,0 0,4

Oma pääoma
30.6.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -4,6 -25,8 30,8 93,7

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
31.3.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -3,0 -19,0 31,0 102,3

Muunto- -1,6 0,0 -1,4 -3,0
erot

Tilikauden -6,7 1,1 -5,6
voitto

Muut 0,0 0,0 0,0

Oma pääoma
30.6.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -4,6 -25,8 30,8 93,7

RAHAVIRTALASKELMA, HUHTI-KESÄKUU 4-6/06 4-6/05
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta -4,0 0,9
Investointien rahavirta -4,7 -7,1
Rahavirta ennen rahoitusta -8,7 -6,1
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 9,5 -4,0
Maksetut osingot 0,0 -6,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa
Rahoituksen rahavirta 9,5 -10,1
Rahavarojen muutos 0,1 -16,2
Rahavarat kauden lopussa 17,3 15,0

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-KESÄKUU 1-6/06 1-6/05 1-12/05
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta -2,3 3,0 12,7
Investointien rahavirta -10,4 -8,9 -24,7
Rahavirta ennen rahoitusta -12,7 -5,9 -12,0
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 14,8 -5,5 -4,8
Maksetut osingot -6,0 -6,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0
Rahoituksen rahavirta 14,8 -11,6 -6,7
Rahavarojen muutos 1,2 -17,4 -17,1
Rahavarat kauden lopussa 17,3 15,0 16,1

LIIKETOIMINTA-ALUEET 4-6/06 4-6/05 1-6/06 1-6/05 1-12/05
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR

Liikevaihto

Piirilevyt 36,0 31,5 73,1 65,5 137,1
Moduulit 3,5 4,2 7,2 10,8 18,6
Konsernin sisäinen
liikevaihto -0,1 -0,2 -0,3 -1,1 -1,7
Yhteensä 39,5 35,5 80,2 75,4 154,0

Liikevoitto

Piirilevyt -3,9 -3,3 -6,3 -4,8 -11,7
Moduulit -0,1 0,0 -0,2 1,3 1,2
Konsernihallinto -1,3 -1,8 -2,4 -3,3 -6,2
Yhteensä -5,3 -5,0 -8,9 -6,8 -16,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 6/06 6/05 12/05

Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,9 -7,7 -9,9
Oman pääoman tuotto, % -18,7 -11,5 -19,9
Oma pääoma / osake, EUR 3,17 4,65 3,84
Omavaraisuusaste, % 49,9 63,0 57,8
Gearing, % 41,4 20,1 23,5
Bruttoinvestoinnit, MEUR 10,4 8,9 25,9
Henkilöstö keskimäärin 3 498 3 439 3 391

VASTUUSITOUMUKSET 6/06 12/05
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 9,0 23,7
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,2 2,2
Yhteensä 11,3 26,0

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä 9.8.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa
Friman, puh. (09) 7597 0711

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat
saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä
tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole
historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä
tahansa esitetystä tai ilmaistusta
sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä
tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka
sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset
taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön
liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja
yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.