Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 17.1.2024 klo 13.15

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 18.4.2024. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan vuoden 2024 yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ville Vuori. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Ville Vuoresta on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.aspocomp.com

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Päivi Marttila valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Aspocompin kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluettelon syyskuun 1. arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet: Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, Aspocompin kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.

Päivi Marttila ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

 

Liite