ASPOCOMPIN OSAKEANTIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE JULKAISTAAN 26.3.2007

23.03.2007

ASPOCOMPIN OSAKEANTIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE JULKAISTAAN 26.3.2007


Aspocomp Group Oyj Listalleottoesite 23.3.2007 klo 17.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI YHDYSVALLOISSA.

Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt Aspocomp Group Oyj:n listalleottoesitteen, joka julkaistaan 26.3.2007 klo 9.00. Listalleottoesite on saatavana 26.3.2007 alkaen Aspocomp Group Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Unioninkatu 18, 00130 Helsinki, Evli Pankki Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19A, 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin OMX Way -palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Listalleottoesite julkaistaan myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.evli.com.

Yhtiö on julkaissut vuoden 2006 tilinpäätöksensä 22.3.2007 Internet-sivuillaan osoitteessa www.aspocomp.com/sijoittaja/ovk.html.

Yhtiön hallitus tulee päättämään yhtiön vaihdettavan debentuurilainan I/2006 vaihtokurssin alentamisesta osakeannin toteuttamisen jälkeen. Vaihtokurssin alentamisen määrä tulee vastaamaan merkintäoikeuden arvoa, jonka määrittää vaihdettavan debentuurilainan I/2006 laskenta-asiamies.

Listalleottoesite sisältää alla kuvattuja aiemmin julkistamattomia tietoja:

Tulosennuste

Aspocomp-konsernin vuoden 2007 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2006 verrattuna, mutta sen koko vuoden 2007 tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen ja maksuvalmiuden heikko. Vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kuitenkin olevan heikompi kuin vuoden 2006 vastaavana ajanjaksona.

Salon tehtaan uudistamisprojekti

Yhtiön Salon tehtaan uudistamisprojekti jatkuu. Uudistuksen jälkeen tehtaalla on tarkoitus kehittää ja testata uusia korkeamman teknologian tuotteita, valmistaa tuotekehityksen prototyyppejä ja pieniä koesarjoja sekä jatkaa tehtaan tiloissa toimivaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Salon tehtaan toiminnan edistymistä ja taloudellista tulosta seurataan tarkoin. Mikäli näyttää selvältä, että tehtaan uudistamisen tulos- ja operatiivisia tavoitteita ei saavuteta vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, yhtiö tulee harkitsemaan kaikkia vaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollista tehtaan sulkemista, epätyydyttävän tilanteen korjaamiseksi.

Merkintätakaus

Yhtiö on saanut koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo. Merkintätakauksen perusteella edellä mainitut sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä enintään 29 823 078 osaketta, eli koko osakeannissa tarjottavien osakkeiden lukumäärän, merkitsemällä merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävät Antiosakkeet. Merkintätakauksen toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen toteutumista, mukaan lukien ehto, että ei ole tapahtunut olennaista markkinahäiriötä tai olennaista haitallista muutosta Aspocompin taloudellisessa tilanteessa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Helsingissä, 23. maaliskuuta 2007

Hallitus

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com