ASPOCOMPIN KASVUN RAHOITUS INTIASSA JA KIINASSA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 7.55

ASPOCOMPIN KASVUN RAHOITUS INTIASSA JA KIINASSA

Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antaman valtuutuksen nojalla ja
rahoittaakseen osan suunnitelluista investoinneista Intiassa ja Kiinassa,
Aspocomp Group Oyj harkitsee noin 20-30 miljoonan euron osakeannin järjestämistä
lähitulevaisuudessa. Anti perustuisi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen.
Aspocomp on valinnut Evli Pankki Oyj, Corporate Financen osakeannin
taloudelliseksi neuvonantajaksi. Investointien lisärahoituksen hankkimiseksi
Aspocomp Group myös neuvottelee parhaillaan pitkäaikaisen velan ottamisesta.
Neuvottelujen kestoa ei tällä hetkellä osata arvioida eikä yhtiöllä ole varmuutta
siitä, johtavatko ne sopimukseen. Aspocomp suunnittelee lisäksi oman pääoman
edelleen vahvistamista myöhemmin tänä vuonna.

Aspocomp toteuttaa kasvustrategiaansa aggressiivisesti keskittymällä kasvavassa
määrin teknologisesti vaativampiin HDI-piirilevyihin. Merkittävin keino kasvun
saavuttamiseksi on investointien lisääminen Aasiassa, joka on nopeimmin
laajentuva HDI-piirilevyjen markkina.

Aspocomp neuvottelee parhaillaan Chin-Poon Industrial Co., Ltd:n kanssa 100
prosentin omistusosuuden hankkimiseksi yritysten Suzhoussa, Kiinassa
sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Kaupan ansiosta Aspocomp
saisi täyden hyödyn ACP Electronicsin kannattavuudesta ja kassavirrasta ja voisi
nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettiaan Kiinassa. Aspocompin johto ei
tällä hetkellä pysty arvioimaan neuvottelujen kestoa eikä yhtiöllä ole varmuutta
siitä, johtavatko ne sopimukseen. Aspocomp on julkaissut neuvotteluja koskevan
pörssitiedotteen 17.11.2006.

Osana Aspocompin investointiohjelmaa yhtiö jatkaa myös uuden HDI-piirilevytehtaan
rakentamista Chennaihin, Intiaan. Tuotantoalaltaan 22 400 m2:n tehdas olisi
Intian ensimmäinen HDI-piirilevytehdas. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan
koetuotanto Chennain tehtaalla aloitetaan vuoden 2007 loppupuolella ja
täysimittainen tuotanto käynnistyy vuonna 2008.

Edellyttäen, että Aspocomp etenee investointiprojekteissaan eli Kiinan
tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnassa ja tuotantokapasiteetin laajentamisessa
sekä Intian tehdashankkeessa, investoinnin kokonaismääräksi arvioidaan vuosina
2006-2008 noin 170 miljoonaa euroa. Mikäli Aspocomp pystyy rahoittamaan Kiinan ja
Intian investoinnit, positiivisen vaikutuksen yhtiön liikevaihtoon odotetaan
näkyvän vuodesta 2008 alkaen. Laajentumisen vaatimien investointien arvioidaan
johtavan yhtiön velkaantuneisuuden huomattavaan kasvuun ja selvästi korkeampiin
rahoituskustannuksiin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com