ASPOCOMPIN JA PERLOKSEN YHTEISYHTIÖ ASPERATION JAETAAN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2005 klo 8.00 1(2)

ASPOCOMPIN JA PERLOKSEN YHTEISYHTIÖ ASPERATION JAETAAN

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj ovat sopineet yhteisen tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakautumisesta.
Asperation perustettiin keväällä 2002 tavoitteenaan matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien integrointiin
liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta.

Asperationin tavoitteena on ollut tuottaa innovaatioita, joita omistajayhtiöt
voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Alkuperäiset tavoitteet on nyt
saavutettu, ja jatkossa innovaatioiden hyödyntäminen on tehokkainta kummankin
omistajayhtiön toimesta. Kehitettyjä innovaatioita on useita kymmeniä.

”Kumpikin omistajayhtiö on tuonut Asperationiin teknologiaosaamista sekä
vahvistanut sen elintärkeää verkostoa tutkimustoiminnan alkuvaiheessa.
Kehitysprojektit ovat nyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kypsyneet
vaiheeseen, jolloin niiden teollistamisen ja kaupallistamisen suunnittelu alkaa
omistajayhtiöissä niiden omien tutkimus- ja tuotekehitysresurssien tukemana.
Yhteistyö projektimuotoisena jatkuu edelleen nykyisten omistajayritysten
välillä”, sanoo Aspocompin toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman.

Jakautumisprosessin yhteydessä Asperationin käyttöomaisuus, sopimukset ja
henkilöstö jakautuvat Perloksen ja Aspocompin kesken tasan siten, että kumpikin
yhtiö saa omalta kannaltaan keskeisimmät innovaatiot käyttöönsä. Jakautumisen
teknisen toteutuksen arvioidaan kestävän noin 4-6 kuukautta.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

2(2)
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com