ASPOCOMPIN HALLITUS VAHVISTI TEHDASINVESTOINNIN INTIAAN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 klo 7.55

ASPOCOMPIN HALLITUS VAHVISTI TEHDASINVESTOINNIN INTIAAN

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt investoinnin uuden HDI-
piirilevytehtaan rakentamiseksi Chennaihin Intiaan. Investoinnin määräksi vuosina
2006-2007 arvioidaan yhteensä noin 75 miljoonaa euroa, josta noin 60 miljoonaa
euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 15 miljoonaa
euroa käyttöpääomasta ja käynnistyskustannuksista.

Hanke rahoitetaan emoyhtiön ja Intian tytäryhtiön ottamilla pitkäaikaisilla
lainoilla. Yksikön ennakoidaan aloittavan toimintansa vuoden 2007 toisen
vuosipuoliskon aikana ja olevan täysin käynnissä vuonna 2008. Intian tehtaan
käynnistysvaiheiden edellyttämien investointien vuoksi tehtaan vahva
tulosvaikutus tulee näkymään merkittävästi erityisesti vuodesta 2008 alkaen.

Yhtiö tiedotti 17.1.2006 periaatepäätöksestä tehtaan rakentamiseksi. Tehdas on
Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI (High Density Interconnections)-
piirilevytehdas. Päätöksellä vastataan Aspocompin nykyisten asiakkaiden tuleviin
kapasiteettitarpeisiin. Investointi on osa Aspocompin kasvustrategiaa, jonka
tavoitteena on vahvistaa konsernin asemaa maailmanlaajuisilla
piirilevymarkkinoilla.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com