ASPOCOMPIN HALLITUS: OPTIO-OIKEUKSIA OSANA JOHDON KANNUSTUSJÄRJESTELMÄÄ


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 5.5.2006 klo 15.55

ASPOCOMPIN HALLITUS: OPTIO-OIKEUKSIA OSANA JOHDON KANNUSTUSJÄRJESTELMÄÄ

Osana Aspocompin johdon kokonaisvaltaista kannustusjärjestelmää hallitus on
päättänyt jakaa yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemaa 930 000 optio-
oikeutta 2006A, 2006B ja 2006C konsernin avainhenkilöille sekä Aspocomp Oy:lle,
yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Taloudellisiin tavoitteisiin sidotulla
osakkeiden merkintäoikeudella ja osakeomistusohjelmalla pyritään yhtenäistämään
johdon ja muiden osakkeenomistajien tavoitteita.

Hallitus jakoi yhteensä 285 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille
ja 25 000 optio-oikeutta 2006A Aspocomp Oy:lle myöhemmin jaettavaksi konsernin
nykyisille tai tuleville avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-
oikeuksilla 2006A riippuu konsernin kumulatiiviselle liikevoitolle (EBIT)
asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2008-
31.5.2010.

Lisäksi hallitus antoi Aspocomp Oy:lle 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 310 000
optio-oikeutta 2006C jaettavaksi konsernin nykyisille tai tuleville
avainhenkilöille. Optio-oikeuksilla 2006 voi siten merkitä yhteensä 930 000
Aspocomp Group Oyj:n osaketta. Myöskään optio-oikeuksilla 2006B ja 2006C
osakkeiden merkintä ei ala, ennen kuin hallituksen ennen niiden jakamista
määrittämät ja konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ovat
täyttyneet. Merkintäaika optio-oikeuksilla 2006B on 1.5.2009-31.5.2011 ja optio-
oikeuksilla 2006C 1.5.2010-31.5.2012.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006A on 3,42 euroa (yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2006). Osakkeen
merkintähinnan määräytymisperusteena optio-oikeuksilla 2006B on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi huhtikuussa 2007 ja optio-oikeuksilla 2006C
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi huhtikuussa 2008.
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

Kannustusjärjestelmiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Optio-ohjelmaan kuuluvia
avainhenkilöitä velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla
realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä edusta niin kauan,
kun kunkin avainhenkilön osakeomistus vastaa hänen yhden vuoden bruttopalkkaansa.
Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava yhtiön osakkeita kahden
bruttovuosipalkkansa arvosta ja johtoryhmän jäsenen yhden bruttovuosipalkkansa
arvosta niin kauan, kun heidän työ- tai toimisuhteensa Aspocomp-konserniin
jatkuu.

Jo aiemmmin maaliskuussa hallitus päätti erillisestä osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, jonka piiriin kuuluu noin 12 ylemmän johdon jäsentä.
Järjestelmä astui voimaan yhtiökokouksen myönnettyä optio-oikeuksia ja sen
mahdollinen osakekohtaiseen tulokseen perustuva etu maksetaan vuonna 2007.
Hallitus jatkaa edelleen yhtiön kannustinjärjestelmien kehittämistä.

Vuoden 2006 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä
lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 154 miljoonaa euroa
ja henkilöstömäärä noin 3 400.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com