ASPOCOMPIN HALLITUS: OPTIO-OIKEUKSIA OSANA JOHDON KANNUSTUSJÄRJESTELMÄÄ

10.05.2007

ASPOCOMPIN HALLITUS: OPTIO-OIKEUKSIA OSANA JOHDON KANNUSTUSJÄRJESTELMÄÄ


Aspocomp Group Oyj Pörssitiedote 10.5.2007 klo 14.15

Osana Aspocompin johdon kokonaisvaltaista kannustusjärjestelmää hallitus on päättänyt jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Taloudellisiin tavoitteisiin sidotulla osakkeiden merkintäoikeudella ja osakeomistusohjelmalla pyritään yhtenäistämään johdon ja muiden osakkeenomistajien tavoitteita.

Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007). Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

Hallitus päätti myös erillisestä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka piiriin kuuluu noin 10 ylemmän johdon jäsentä. Mahdollinen palkkio maksetaan viimeistään tammikuussa 2008.

Hallitus jatkaa edelleen yhtiön kannustinjärjestelmien kehittämistä.

Vuoden 2006 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com